Реклама
Предметно-розвиваюче середовище дитячого садка


Методичні рекомендації: Предметно-розвиваюче середовище дитячого садка.
Фізкультурний куточок. «Куточок здоров'я».
Лікарі стверджують: без рухів дитина не може вирости здоровим. Рух - це попередження різного роду хвороб. Рух - це ефективний лікувальний засіб. На думку психологів: маленька дитина - діяч! І діяльність його виражається у рухах. Чим різноманітніше руху, тим більша інформація надходить у мозок, тим інтенсивніше інтелектуальний розвиток. Розвиненість рухів - один з показників правильного нервово-психічного розвитку у ранньому віці.
Всі відомі педагоги з давнини до наших днів зазначають: рух - важливий засіб виховання. Рухаючись, дитина пізнає навколишній світ, вчиться любити його і цілеспрямовано діяти в ньому. Руху - перші витоки сміливості, витривалості, рішучості маленької дитини.
Важливим напрямком фізичного виховання є рухова активність дітей. Рухова активність планується за етапами. Етап - це умовний поділ фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі дня, згідно з якими необхідно підбирати засоби, методи і форми рухової активності дошкільнят.
Перший етап - «Перша половина дня» педагогічного процесу:
• ігри малої, середньої активності рухливі ігри (враховуємо, які заняття будуть проведені до або після сніданку; якщо заняття пов'язані з тривалою статичною позою (математика, розвиток мовлення, З), то плануємо ігри середньої і більшої рухливості, якщо належить фізкультурне заняття, то плануємо більш спокійну остаточну гру;
• ранкова гімнастика для загартовування організму, підвищення працездатності дітей після нічного сну і регулярного фізичного навантаження(проводимо в різній формі: традиційна, ігрова, гімнастика з використанням різних предметів, ритмічна гімнастика);
• фізкультурні заняття (враховувати дотримання принципів поступовості, повторюваності і системності фізичних навантажень, обов'язковими для кожного заняття є вправи для поліпшення постави і розвитку гнучкості хребта);
• фізкультхвилинки, пальчикові й тілесні гри.
Другий етап педагогічного процесу - «Прогулянка»: ранкова і вечірня.
• На прогулянці необхідно включати різні види рухів (біг, метання, стрибки тощо), сюжетні ігри та ігри з предметами, естафети, ігри з правилами, з елементами змагання.
• Дозовані біг і ходьба на прогулянці - тренування і вдосконалення витривалості. Перед денним сном слід проводити релаксаційні вправи. Вони використовуються для зняття напруги в м'язах, залучених у різні види активності.
Третій етап педагогічного процесу - «Друга половина дня».
Основна педагогічна задача цього періоду - викликати бажання у дітей завтра знову прийти в дитячий сад.
• «Гімнастика пробудження» - друга зарядка після сну, вправи починаються з «положення лежачи», і поступово діти встають. Закінчують гімнастику ходьбою з «доріжкою здоров'я».
• самостійна рухова діяльність дітей, тут допомагають фізкультурні куточки, які є в групах.
Мета фізичного виховання в дитячому садку - формування у дітей основ здорового способу життя.
Провідні завдання фізкультурно-оздоровчої роботи в дитячому саду:
1.Оздоровительные завдання:
Охорона життя та зміцнення здоров'я дітей.
Всебічний фізичний розвиток і вдосконалення функцій організму.
Підвищення активності і загальної працездатності.
2.Образовательные завдання:
Формування у дітей рухових умінь і навичок.
Розвиток фізичних якостей.
Одержання елементарних знань про свій організм, способи зміцнення власного здоров'я.
3.Воспитательные завдання:
Різнобічний розвиток дітей (розумове, моральне, естетичне, трудове).
Формування інтересу до систематичних занять фізичними вправами.
Фізичне навантаження не тільки зміцнює організм, але і покращує настрій. Вона зробить ваше життя цікавіше і різноманітніше!