Реклама
Ігри для профілактики оптичної дисграфії і дислексії у дошкільників


Автор: Лиханова Ніна Леонідівна, вчитель-логопед МДОБУ ЦРР-ДС №12 «Непосиди» р. Тинди Амурської області.
Проблема порушень читання і письма розглядається вже більше ста років, але до цих пір є однією з найбільш актуальних і складних у логопедії, так як є досить поширеним явищем (Бельгія - 5%, Британія - 4%, Греція - 5%, США - 8,5%).
Вперше на порушення читання і письма як на самостійну патологію мовленнєвої діяльності вказав А. Куссмауль в 1887 р.
В даний час проблемою подолання порушень письма і читання займаються Р.І. Лалаева, В.І. Городилово, М.З. Кудрявцева та інші, триває подальша розробка і інтенсивне накопичення відомостей і експериментальних даних, що дозволяють визначати причини та патогенез виникнення дисграфий і дислексий, удосконалювати систему корекційної роботи.
Деякі дослідники і педагоги звертають увагу на зростання ролі профілактичної роботи з попередження порушень письма і читання у дітей: Ю.Ф. Гаркуша, Т.ЗВ. Короткова, М.Г Милистивенко, Г.В. Бабіна, Н.А. Грассі.
Оптична дислексія і дисграфія полягає в неузнавании букв як узагальнених графічних знаків відповідних фонем, тобто букви не усвідомлюються як графеми. Дитина може бачити, списувати букви, але не впізнає їх, тобто не співвідносить їх з певними звуками. Основною причиною неузнавания букв є неточне, нечітке сприйняття їх, нестійкість уявлень про них, тобто оптична дислексія і дисграфія обумовлена нестійкістю зорових вражень і уявлень. Щоб навчитися читати і писати необхідно зір на літери - буквений гнозис. Буква відрізняється від будь-якого іншого малюнка насамперед своєю умовністю, вона ніяк не пов'язана з задумом з тим звуком, який позначає. «Не буква як малюнок, що носить назву відповідного звуку, а графема - графічне зображення фонеми - складають одиницю читання і листа», - відзначала Р.О. Левіна.[6 c.511]
Уявляю ігри, призначені для профілактики або корекції оптичної дисграфії і дислексії. Матеріал може бути використаний як вчителями-логопедами, вихователями підготовчої до школи групи, так і вчителями початкових класів як частина НОД і при організації індивідуальної корекційної роботи для профілактики або корекції оптичної дисграфії.
Ці ігри я оформила через програму Phonoshop. Картинки я знайшла в вільному доступі в мережі Інтернет. Phonoshop дуже зручний для оформлення різного наочного матеріалу. З його допомогою я оформляю наочність для проведення НОД, інформаційні стенди для батьків, ігри та посібники для дітей.
«Літера сховалася»
Мета: формування у дітей буквеного гнозиса.
Завдання:
Корекційно-освітня: закріпити у дітей знання букв алфавіту, удосконалювати навик «друкування».
Корекційно-розвиваючі: розвиток дрібної моторики, координації тонких рухів руки, творчої уяви.
Виховні: формування самостійності, ініціативності.

Хід гри:
Дитині пропонується дізнатися букву по окремим елементам і назвати її.
Ігрова ситуація: «В одному чарівному лісі жили-були казкові феї. Вони були дуже веселими і грайливими. Вони і тобі пропонують пограти в їх улюблену гру. Пограємо? Феї та їхні друзі сховали від тебе букви, назви, які? Надрукуй знайдені тобою літери».
На початкових етапах навчання я пропоную букви двох кольорів: голосні - червоні і чорні - приголосні, пізніше завдання ускладнюється - дитині пропонуються всі букви одного кольору.
«Зашумлені букви»
Мета: формування у дітей буквеного гнозиса.
Завдання:
Корекційно-освітня: закріпити у дітей знання букв алфавіту, удосконалювати навик «друкування».
Корекційно-розвиваючі: розвиток дрібної моторики рук, координації тонких рухів руки, творчої уяви.
Виховні: формування впевненості у собі, ініціативності.

Хід гри:
Дитині пропонується дізнатися букву по контуру, який знаходиться за контурним зображенням різних предметів.
Ігрова ситуація: «Феї знову заховали букви за контурами різних предметів, але ти розгадаєш знову їх загадку, правда? Знайди, яку букву сховали Феї? Обведи її пальчиком і напиши на листочку».
«Допоможи провести урок у Лісовій школі»
Мета: формування у дітей буквеного гнозиса.
Завдання:
Корекційно-освітні: удосконалення навички читання складів, слів, навички «друкування».
Корекційно-розвиваючі: розвиток дрібної моторики рук, координації тонких рухів руки, творчої уяви.
Виховні: формування впевненості у собі, емпатії, бажання
допомогти.

Хід гри:
Дитині необхідно за елементами літер вгадати, який склад або слово написано на картці.
Ігрова ситуація: «У лісовій школі вчителька приготувала завдання для дітей, написавши його на дошці, але хтось пожартував і половину букв стер. Допоможи відновити склади і слова, які написала вчителька».

Гра «Поїзд»
Мета гри: закріплення навику послогового читання.
Завдання:
Корекційно-освітні: розвиток фонематичного слуху, формування звукового аналізу та синтезу слів.
Корекційно-розвиваючі: розвиток творчої уяви.
Виховні: формування впевненості у собі.

Хід гри:
Дитині пропонується з букв, що знаходяться у вагончиках скласти слово, яке знаходиться в паровозі.
Ігрова ситуація:
Чух-чух-чух! Мчить поїзд во весь дух!
В паровозі СОВА щастить весь склад,
З вагончиків слово СОВА
Ти склади!
Рекомендована література:
1. Ефименкова Л.М. Корекція усній та письмовій мовлення учнів початкових класів - М, 2001
2. Лалаева Р.І. Логопедична робота в корекційних класах - М, 1998
3. Лалаева Р.І. Порушення читання і шляхи їх корекції у молодших дошкільників
- С-Пб., 1998
4. Милостивенко Л.Г. Методичні рекомендації щодо попередження помилок читання і письма у дітей - С-Пб., 1995
5. Садовникова І.М. Порушення писемного мовлення та їх подолання у молодших школярів - М, 1997
6. Хрестоматія з логопедії / під ред. Волкової К.С. Т2 - М,1997
7. Ястребова О.В. Корекція недоліків мовлення в учнів загальноосвітніх шкіл - М, 1997
8. Ястребова О.В., Спірова Л.Ф., Безсонова Т.П. Вчителю про дітей з вадами мовлення - М, 1996