Реклама
Літературна вікторина для школярів по творчості Некрасова


Літературні вікторини для школярів
Літературна вікторина за творчістю Миколи Олексійовича Некрасова
Автор: Соколовська Інна Владиславівна, педагог - бібліотекар МБОУ Тацинская ЗОШ № 3. Ростовська область
Опис матеріалу: Пропоную вам літературну вікторину по творчості Н.А. Некрасова. Матеріалом для складання літературної вікторини послужили твори російської класичної літератури, що вивчається в загальноосвітній школі і рекомендовані для позакласного читання.

Використовувати матеріал можна в самій різноманітній формі. Можна, наприклад, організувати «літературний турнір», коли учасники гри діляться на дві рівні групи і намагаються домогтися «вікторії» - перемоги в цьому своєрідному змаганні. Така гра викликає інтерес.
Вікторину можна використовувати при підведенні підсумків по пройденим темам.
Мета:
1. Викликати інтерес учнів до літератури, розвивати пізнавальний інтерес до читання, прищеплювати стійкий інтерес до вивчення творчості Н.А. Некрасова.
2. Формувати загальнокультурну літературну компетентність через сприйняття літератури як невід'ємної частини національної культури, формувати комунікативну компетенцію учнів.
Завдання:
1. Освітня: розширити уявлення про творчість письменника, поглибити знання учнів;
2. Розвиваюча: розвивати індивідуальні творчі здібності учнів, образне і логічне мислення, уяву, вміння мислити нестандартно;
3. Виховна: прищеплювати інтерес до творчості письменника і російської літератури в цілому.
Обладнання: Виставка книг М.О. Некрасова
Літературна вікторина за творчістю Миколи Олексійовича Некрасова
I. Загальний розділ.
1. Кому присвячував Некрасов свої перші віршовані досліди?
- Матері, Олені Андріївні, світлий образ, який поет все життя свято зберігав у своєму серці.

2. В якихось великих творах поет з благоговінням малює образ матері, як ідеал моральної висоти?
- «Лицар на годину», «Мати», «Батьківщина».

3. які картини російських художників нагадують нам враження юного Некрасова про дорогу, «второваною ланцюгами» - Владимирке, що проходила неподалік від його рідного дому?
- В. Левітан «Володимирівка», І.рєпін «Під конвоєм», Ст. Якобі «Привал арештантів».

4. Якась відома картина нагадує нам вірш Некрасова «На Волзі», написане за вражень дитинства?
- В. Рєпін «Бурлаки на Волзі».

5. Як назвав Микола Олексійович Некрасов свій перший збірник віршів?
- «Мрії і звуки»

6. Кому з поетів Некрасов носив на відгук свій перший готується до друку збірка?
- В. О. Жуковському.

7. Хто був суворим критиком перших творів Миколи Олексійовича Некрасова?
- В.Г. Бєлінський

8. В яких творах Некрасов зобразив образ В.Г. Бєлінського?
- «Ведмеже полювання» і «В.Г. Бєлінський»

9. Назвіть автора картини «Некрасов і Панаєв біля ліжка вмираючого Бєлінського»?
- А. Наумов.

10. Під яким псевдонімом в Олександрійському театрі в Петербурзі йшли водевілі М.О. Некрасова?
- Під псевдонімом «Наум Перепельский»

11. В 1845 - 1846 роках Некрасов (за участю найкращих сучасних письменників) альманахи. Як вони називалися?
- «Фізіологія Петербурга» і «Петербурзький збірник».

12. Видавцем, якого журналу стає Некрасов з 1847 року?
- Некрасов разом з І.І. Панаєвим з січня 1847 року видає журнал «Современник».

13. Хто був засновником і першим видавцем цього журналу?
- А.С. Пушкін.

14. Де було надруковано вірш Н. А. Некрасова «Біля парадного ганку» («Роздуми у парадного під'їзду»), заборонене в Росії?
- В газеті «Колокол», видаваний А.І. Герценом за кордоном.

15. Кому присвятив Н. А. Некрасов свою поему «Коробейники»?
- Селянину села Шоды, Костромської губернії, Гавриле Яковичу Захарову, з яким часто ходили на полювання.

16. В яких великих творах Некрасов розповідає про декабристів?
- У поемах «Дідусь» і «Російські жінки».

17. Про кого Микола Олексійович Некрасов писав: «В мені врятувала живу душу ти»?
- Про матір; поема «Мати».

18. У якому вірші Микола Олексійович розповідає про тяжке підневільне працю дітей на фабриці?
- У вірші «Плач дітей».

19. Які ще вірші Микола Олексійович Некрасов присвячує дітям?
- «Дідусь Мазай і зайці», «Дядько Яків», «Бджоли», «Генерал Топтигін», «Солов'ї».

20. Хто написав картину «Ремонтні дороги на залізниці»? Який вірш Некрасова близько до цієї картини по темі?
- Автор картини К. Савицький, вірш Н.А. Некрасова «Залізниця».

21. Який вірш Н.А. Некрасов присвячує Н.Г.Чернышевскому?
- Вірш «Пророк».

22. Чиє душевне хвилювання так влучно малює Микола Олексійович Некрасов у цих рядках:
а) «Потемніло в очах, душу кинуло в тремтіння,
Я давав - не давав золотий перстенець»?

- героя вірша «Городник»

б) «Особа являло слід недавнього недуги,
Сорому, відчаю, моління і переляку»?

- бідняка з вірша «Злодій»

в) «Стоїть під сосною трохи жива,
без думи, без стогону, без сліз...»?

- Дар'ї з поеми «Мороз, Червоний ніс»

г) «...йшов задумливо
Спершу великою дорогою...
Йому було весело,
Сумно. Збуджена
Вахлацкою пирушкою,
В ньому сильно думка працювала
І в пісні вилилася»?

- Гриші Добросклонова з поеми «Кому на Русі жити добре».

23. У якому творі Н. А. Некрасова намальована ця картина літнього дня:
«Прокинувся: в широкі щілини сараю
Прасуються веселого сонця промені,
Воркує голубка; над дахом літаючи,
Граки кричать молоді...»

- «Селянські діти»

24. У якій поемі Некрасов так зобразив враження юнака, який потрапив у велике місто:
«Як чудно місто изукрашен!
Шпилі його церков і веж
Йдуть в небо; в ньому пишні
Театри, вулиці, житла
Щасливців світу - і кругом
Неозорі кладовища...»?

- У поемі «Нещасні»

II. Кому присвятив Микола Олексійович Некрасов ці рядки:
1.«Ти нас гуманно мислити навчив,
Ледь ль не перший згадав про народ.
Ледь ль не перший ти заговорив
Про рівність, про братерство, про свободу».

- В.Г. Бєлінському; драматична поема «Ведмеже полювання».

2. «Як жінку, ти любив батьківщину,
Свої праці, надії, помышленья
Ти віддав їй; ти чесні серця
Їй підкорював».

- Н.А Добролюбову; вірш «Пам'яті Добролюбова».

3. «Ворог дрімати ти не давав,
Тавруючи та проклинаючи,
І маску зухвалості зривав
З дурня і негідника».

- І.С. Тургенєву; вірш «Тургенєвим».

4. «Все він знав: в'язницю петербурзьку,
Довідки, допити, жандармів люб'язності,
Всі - і раздольную степ Оренбурзьку
І її фортеця...»

- Т. Шевченка; вірш «На смерть Шевченка».

5. «... будемо краще ризикувати,
Чим безпечного неробства
Залишок життя віддавати».

- М.Є. Салтиковим - Щедріним; вірш «М.Є. Салтикову».

6. «Служи не слави, не мистецтву, -
Для блага ближнього живи».

- Російському письменнику; вірш «Російському письменнику».

III. З яких творів М.О. Некрасова взяті ці рядки
1.«Я ліру присвятив народу своєму»
- Вірш «Елегія».

2.«Йди в вогонь за честь вітчизни,
За убежденье, за любов...
Іди і гібні бездоганно.
Помреш недарма... Справа міцно,
Коли під ним струмує кров».

- Вірш «Поет і громадянин».

3.«Його переслідують хули,
Він ловить звуки одобренья
Не в солодкому гомін хвали,
А в диких криках озлобленья».

- Вірш «Блаженний незлобивий поет».

3.«... життя батьків моїх, безплідна і порожня,
Текла серед бенкетів, безглуздого
чванства,
Розпусти брудного і дрібного тиранства».

- Вірш «Батьківщина»

4.«Від ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крові,
Уведи меня в стан конаючих
За великое дело любви!»

- Вірш «Лицар на годину».

5. «Бєлінський жив тоді, Грановський,
Гоголь жив,
Ще знайдеться славних двоє - троє -
Тоді У них навчалося все живе...».

- «Ведмеже полювання».

6.«Покаже Русь, що є в ній люди,
Що є майбутнє у ній».

- Поема «Нещасні»

7.«Знайте і вірте, друзі: благодатна
Всяка буря душі молодий -
Зріє і міцніє душа під грозою».

- Поема «Сашко».

8.«Життя вільним впечатленьям
Душу вільну віддай,
Людським стремленьям
В ній прокинутися не заважай».

- Вірш «Пісня Еремушке».

9.«Хто живе без печалі і гніву,
Той не любить вітчизни своєї».

- Вірш «Газетна».

10.«... російський народ...
Винесе всі - і широку, ясну
Грудьми дорогу прокладе собі».

- Вірш «Залізниця».

11.«Не тупа покірність -
Дружна сила потрібна».

- Поема «Дідусь».

12.«Волга! Волга! Навесні багатоводною
Ти не так заливаєш поля,
Як журбою народної
Переповнилася наша земля».

- Вірш «Роздуми біля парадного під'їзду».

13.«Ще народові руському
Межі не поставлені:
Перед ним широкий шлях».

- Поема «Кому на Русі жити добре».

14.«Частка народу,
Щастя його,
Світло і свобода
Передусім!»

- Поема «Кому на Русі жити добре».

15.«Воля і праця людини
Дивні дива творять».

- Поема «Дідусь».

16.«Хто, служачи великим цілям століття,
Життя свою цілком віддає
На боротьбу за брата людини,
Тільки той себе переживе...»

- Вірш «Зіні».

17.«Сійте розумне, добре, вічне,
Сійте! Спасибі вам сердечне скаже
«Російський народ!»

- Вірш «Сіячів».

18.«Інших часів, інших картин
Провижу я початок...»

- Вірш «Горе старого Наума»

b] IV. Чи знаєш ти персонажів поеми «Кому на Русі жити добре»[/b]
1. « Груди запала; як втиснутий
Живіт; в очей, у рота
Закруту, як тріщини
На висохлій землі...»

- Яким Нагий, мужик з села Босово.

2. «Мужик з одышкою,
розслаблений, худий
(Ніс вострый, як у мертвого,
Як граблі руки худі,
Як спиці ноги довгі,
Не людина - комар)».

- Муляр; глава «Щасливі».

3. «... був крихкий на ноги,
Високий і тощ до крайності;
На ньому сюртук з медалями
Висів, як на жердині».

- Солдат; «Бенкет - на увесь світ».

4. «Мужик сирої, особливий,
Головка не поклончива».

- Агап Петров, колишній кріпак князя Качатина.

5. «... кругленький,
Усатенький, пузатенький,
З сигаркой в роті».

- Оболт - Оболдуев, поміщик.

6. «Через ліси дрімучі,
Через топкі болота
Пішки прийшов, шельмец!
Один, як перст: фуражечка
Так тростинка, а в тростині
Для уженья снаряд.
І був спочатку тихонькой...»

- Німець Фогель, керуючий.

7. «Худий, як зайці зимові...
Ніс дзьобом, як у яструба,
Вуса сиві, довгі
І - різні очі...»

- Князь Утятин (Последыш).

8. «Носив червону сорочку,
Поддевочку суконну,
Сапоги Смазные;
Співав гарно російські пісні
І слухати їх любив».

- Павлуша Веретенников.

9. «До нього підходиш до першого,
А він і порадить,
І довідку наведе;
Де вистачить сили - виручить,
Не запитає подяки,
І даси, так не візьме!»

- Ермил Гірін.

10. «З величезною сивою гривою,
Чай, двадцять років нестриженой,
З величезною бородою,
Дід на ведмедя скидався...»

- Савелій, богатир святорусский.

11. «Осанистая жінка,
Широка і щільна...
Гарна, волосся з сивиною,
Очі великі, суворі,
Вії найбагатші,
Сувора і смуглявенька».

- Мотрона Тимофіївна, селянка.

12. «Обличчя худе, бліде
І волосся тонкий, в'юнкий,
З відтінком краси.
... кістка широка,
Але сильно схудле
Обличчя...»

- Гриша Добросклонов.

V. Хто з персонажів творів Некрасова...
1. ...«Твердо знав уже. що жити для щастя убогого і темного рідного куточка»?
- Гриша Добросклонов; поема «Кому на Русі жити добре».

2. ...«сорок медалей підчепив на рогатину - на сорок першому сплошал»?
- Савушка; вірш «У селі».

3. ...«до смерті працює, до напівсмерті п'є»?
- Яким Нагий; поема «Кому на Русі жити добре».

4. ...обіцявся пана «взбутетенить дубцем»?
- Хлопець, побитий паном; вірш «Псяча полювання».

5. ...коли виросте, буде «чиновник з вигляду і негідник душею»?
- Немовля; вірш «Колискова пісня».

6. ...закохався в дворянську дочка і за це був жорстоко покараний?
- Огородник; вірш «Огородник».

7. ... довів до смерті дружину, приятеля, кухарі, дочка і все - таки, за його словами, «нікому не зробив у житті зла»?
- Герой вірша «Моральна людина».

8. ...жив у селі сорок років, а від житнього колосу не відрізняв ячмінного?
- Поміщик Оболт - Оболдуев; поема «Кому на Русі жити добре».

9. ...«Книги читає так по світу нишпорить -
Справи собі велетенського шукає,
Благо, наследье багатих батьків
Звільнило від малих праць»?

- Агарін; поема «Сашко»

10. ...«Знав, для чого і орав він і сіяв,
Та не по силам роботу затіяв»?

- Орач; вірш «нестиснений смуга».

11. ...приховував від онука сліди кайданів?
- Колишній декабрист, який повернувся із заслання; поема «Дідусь».

12. ...вийшла за наказом пана заміж за неписьменного селянина, хоча сама була освіченою?
- Груша; вірш «В дорозі».

13. ... підпорядковувалася все життя «похмурому неукові» і «жереб свій несла в мовчанні раби»?
- Мати Некрасова; вірш «Батьківщина».

14. ...вважала себе щасливою, так як у неї «народилося реп до тисячі на невеликий грядці»?
- Стара; глава «Щасливі» з поеми «Кому на Русі жити добре».

15. ...плакала, як ліс вирубували?
- Саша; поема «Сашко».

16. ...через багато років зустріла свого коханого в лікарні, а коли він помер, «все, що мала, вона продала, з честю його поховала»?
- Доглядальниця; вірш «У лікарні».

17. ...довго чекала сина - солдата, а коли він повернувся «больнехонек» і помер, ледве пережила його втрату?
- Бабуся Орина; вірш «Орина, мати солдатська».

18. ...«красотою дивила, була і спритна і сильна»?
- Селянка Дар'я; поема «Мороз, Червоний ніс».

19. ...так до самої смерті і не дочекалася лісі на лагодження хатинки?
- Бабуся Ненила; вірш «Забута село».

20. ...не відмовилася від поїздки до чоловіка, хоча їй погрожували «обережним жорстким сухарем та життям під замком, ганьбою, жахом, працею етапного шляху»?
- Дружина декабриста княгиня Трубецька; поема «Російські жінки».

21. ...зустрівшись з чоловіком на каторзі, перш ніж обійняти чоловіка, кайдани приклала до губ»?
- Дружина декабриста М.Н. Волконська; поема «Російські жінки».

VI. Хто сказав про Миколу Алексеевиче Некрасова...
1. «Так чи знаєте Ви, що Ви поет - і поет правдивий?»
- Так сказав В.Г. Бєлінський, прочитавши вірш «В дорозі».

2. «Скажіть від мене Некрасову, що його вірш мене з розуму звела; денно і нощно кажу я це дивовижне твір - та вже напам'ять вивчив».
- Так І.С. Тургенєв писав В.Г. Бєлінському з приводу вірша Н.А.Некрасова «Їду чи вночі по темній вулиці...».

3. «...скажіть йому, що я гаряче люблю його, як людину, що я дякую йому за його добре розташування до мене, що я цілу його, що я переконаний: його слава буде безсмертна, що вічна любов Росії до нього, гениальнейшему і благороднейшему з усіх російських поетів. Я ридаю про нього. Він справді був чоловік дуже високого благородства душі і людина великого розуму. І, як поет, він, звичайно, вище всіх російських поетів».
- Так писав з Вилюйска Н.Г.Чернышевский своєму двоюрідному братові О.М. Пипіна, в дні смертельної хвороби Некрасова.

4. «Цей чоловік, повітове і вихований цензурою, задумав і померти під ярмом її. Серед майже неможливих болів написати поему, яка цензура і не забарилася вирізати... А поема чудова...».
- М.Є. Салтиков - Щедрін.

5. «Не принижуючи ні на хвилину великих вівтарів Пушкіна і Лермонтова... ми все ж говоримо - немає в російській літературі, у всій літературі такої людини, перед яким з любов'ю і благоговінням схилилися б нижче, ніж перед пам'яттю Некрасова».
- А.В.Луначарский.