Реклама
Логопедична гра для дітей 5-7 років «Яблуня-загадка»


Автор: Ситдикова Динара Закуановна, вчитель - логопед МБДОУ центр розвитку дитини - дитячий садок № 22 «Мауглі»

Опис роботи: Питання організації корекційно - мовних ігор в дошкільному віці - одна з найбільш складних і цікавих проблем сучасності.

Запропонована мною авторська гра дозволяє підвищити рівень мовленнєвого розвитку дошкільника, може застосовуватися: вчителями-логопедами в корекційно - мовленнєвої роботі з дошкільниками; вихователями під час мовленнєвих занять, занять з ФЕМП, занять по ознайомленню з навколишнім світом, на дозвіллі; батьками самостійно або після консультування педагогами ДНЗ.

Дошкільна освіта сьогодні, це унікальна система, сутність якої полягає у цілеспрямованому розвитку і вихованні дітей, починаючи з першого року життя до семи років. Поговоримо про одну з ліній розвитку дітей - це розвиток промови дошкільнят. Мова - це неврожденная здатність, вона формується під впливом мови оточуючих дитини дорослих. Однією з головних завдань педагогів і батьків є допомога в оволодінні грамотної, зв'язним мовленням.

На допомогу приходить гра як основний вид діяльності дошкільників. Мовні ігри, які я використовую на корекційно - логопедичних заняттях, авторські.

Творчий підхід, при створенні дидактичних ігор, дозволяє зацікавити дитину, у повному обсязі досягти поставлених цілей і задач корекційно-мовленнєвої роботи.

Дидактична корекційно-мовленнєва гра «Яблуня-загадка».

Гра призначена для дітей 5 - 7 років.

Мета: Збагачення словника, розвиток фонематичного сприймання, розвиток фонематичного сприйняття і навичок звукового аналізу, виховання кмітливості, спостережливості.

Хід:

Логопед: Яблуня - загадка в гості до нас прийшла, Яблуня - загадка, сюрприз піднесла.

Перед дитиною лежать картинки на картках у формі яблук (дивись фото Яблуня-загадка).

Логопед пропонує відгадати загадку, відгадкою до якої зображена на одному з яблук. Приклад загадки: Не сніжинка, а тане.

Що це? (Свічка). Дитина називає предмет, і визначає, який звук у цьому слові [З], [З] або [Ц].

Потім співвідносить слово до яблуні - загадці, на стовбурі якого зображена відповідна буква. Наприклад картку із зображенням свічки, дитина повинна розмістити на яблуні з буквою С.

Далі необхідно визначити позицію звуку в слові (на початку, в середині чи у кінці слова). Наприклад: СВІЧКА - звук [З] знаходиться на початку слова.

Для додаткового завдання можна запропонувати дитині скласти самостійно загадку про предмет, зображений на одній з зображенні.

Подібним чином можна проводити ігри зі звуками різних груп (шиплячі, сонори).

Гру «Яблуня - загадка», кожен педагог може доповнювати і перетворювати спираючись на власний досвід і творчий потенціал.