Реклама
Методи навчання, використовувані при проведенні тематичних класних годин


Методи навчання, використовувані при проведенні тематичних класних годин

Лекція

Цей метод є найбільш широко використовуваним при проведенні тематичних класних годин, але, мабуть, найменш ефективним.

Переваги даного методу:

1) економія часу та ресурсів;

2) систематизація, організація і завершеність;

3) зручність при використанні в великих за кількістю учнів класах;

4) зручність при викладі різних думок з даної теми чи фактів;

5) опора на слово і особистість викладача. Істотним недоліком цього методу є те, що вся інформація подається класним керівником усно у вигляді тривалого монотонного викладу тематичного матеріалу. Крім того, лекція передбачає мінімальну участь школярів, вона не орієнтована на індивідуума і деколи вимагає ретельної інформаційної підготовки вчителя.

На допомогу викладачеві

Для ефективності лекційного методу можна застосувати наступні засоби:

1) використовувати розширену презентацію, що супроводжується коментарями вчителя і відгуками учнів;

2) зробити лекцію як можна більш різноманітної;

3) використовувати різні інтонації голосу;

4) включити в лекцію жарти, гумор;

5) швидкість подачі матеріалу лекції змінювати в залежності від проявляють до інформації інтересу учнів;

6) бути сприйнятливим до зворотного зв'язку з учнями;

7) використовувати теми, цікаві та актуальні для учнів;

8) доповнити лекцію дискусією на задану тему;

9) по закінченні лекції провести обговорення даної теми;

10) дати учням можливість після лекції задати питання лектору;

11) використовувати дебати (обговорення двох протилежних думок по темі, що дозволяє краще її роз'яснити);

12) провести лекцію у вигляді доповіді, який заздалегідь підготовлений групою. Однокласники можуть задавати питання членам групи, яка представила доповідь;

13) доповнювати лекцію демонстраціями (наприклад, як що робилося в минулому столітті тощо).

Оповідання

Цей метод схожий на лекцію, але більш захоплюючий і цікавий, добре утримує увагу слухачів, здатний викликати емоційний відгук у школярів.

Оповідання будується на простих, зрозумілих оповіданнях, взятих з домашньої життя, політики, бізнесу, що відбуваються у світі подій, біографій відомих людей, особистого досвіду і т. д. Вчитель повинен вміти на цьому матеріалі побудувати повчальні історії, які можна використовувати для висвітлення заданої теми класної години.

Оповідання завжди дуже ефективно. Його можна використовувати в будь-якій частині класної години. Спілкування можна почати з цікавого оповідання. Короткими, але яскравими розповідями можна ілюструвати будь-яке положення розвивається теми. Повчальний розповідь можна використовувати в кінці спілкування, щоб пояснити цілі даного тематичного класного години.

За допомогою розповіді вчитель за допомогою слів як би малює в уяві учнів картину і допомагає побачити її відображеної в його реальному житті.

На допомогу викладачеві

Розповідь буває:

1) незакінченою;

2) закінченим;

3) триваючим.

Незакінчена оповідь зручно використовувати для залучення учнів до дискусії. Для цього класний керівник розповідає тільки частина історії і дає можливість учням обговорити її.

В процесі обговорення теми, порушеної в оповіданні, робиться висновок.

Закінчені історії добре використовувати для пояснення або ілюстрації який-небудь істини або принципу.

Триває розповідь являє собою розповідь історії частинами по мірі розкриття теми. Такий метод дозволяє підтримувати інтерес до теми в учнів.

Призначення і звіти

Учитель призначає учнів, яким дає певний матеріал для вивчення та подальшого подання в класі. Ефективність цього методу полягає в тому, що він спонукає учнів самостійно вивчати матеріал.

При методі можна використовувати такі прийоми, як:

1) перегляд книги (учень або група учнів читають певну книгу, аналізують її, пояснюють думки автора і роблять звіт про виконану роботу);

2) слухають команди (відбирається невелика група учнів, якої попередньо дають матеріал для вивчення, щоб вони могли потім керувати обговоренням представленої на класній годині теми або навіть провели дискусію, дебати);

3) тестування (дає можливість показати учневі, чого він навчився).

На допомогу викладачеві

Для більшої ефективності даного методу вчитель повинен постаратися знайти такий матеріал, який дійсно зацікавить учня, інакше той неохоче буде займатися позакласною роботою.

Іноді яка-небудь тема може викликати бурхливий інтерес з боку учнів. Вчитель повинен бути готовий до цього і на основі представленого класу матеріалу досягти певних виховних цілей. Для цього необхідно заздалегідь спланувати бажані цілі, щоб вміло підвести до них учнів.

Даючи завдання учням, потрібно чітко і зрозуміло пояснити їм його, а також дати достатньо часу на підготовку і написання звіту. Крім того, необхідно простежити, щоб джерела отримання матеріалу для звіту були адекватними.