Реклама
Оглядовий інформаційний класний годину. Методика проведення інформаційного класного години


Оглядовий інформаційний класний годину. Методика проведення інформаційного класного години

Оглядовий інформаційний годину - це короткий огляд основних політичних, культурних та спортивних подій, що сталися за певний відрізок часу в країні і за кордоном.

Інформування учнів рекомендується проводити за наступною схемою: державна внутрішня політика, державна зовнішня політика, новини з Росії і країн Співдружності, події у світі, глобальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення, новини науки, культури, освіти, охорони здоров'я, спорту, інформація, пов'язана з історією тих чи інших подій, біографіями історичних особистостей, діячів громадського життя, науки і культури.

Як підготувати та провести інформаційно-пізнавальний класний годину?

Етап підготовки оглядового інформаційно-пізнавального години передбачає вибір ведучого або декількох ведучих, розподіл підтем інформаційно-пізнавального години між його учасниками. Відповідальні за висвітлення кожного напряму та провідні попередньо призначаються класним керівником або вибираються самими хлопцями.

У ролі ведучого може виступати як сам класний керівник, так і один з учнів. Це може бути лідер класу, групи, здатний з легкістю захопити однолітків, зосередити їх увагу на певній проблемі, або учень, якому цікава обговорювана проблема.

Класний керівник при необхідності бере участь у підборі актуального матеріалу, розробляє питання, що конкретизують тему, визначає персональні та колективні завдання для учнів з урахуванням рівня культури та індивідуальних особливостей розвитку дітей, проводить індивідуальні консультації, уточнює мету та план проведення інформаційно-пізнавального години.

Дуже важливо навчити учнів самостійно відбирати потрібний матеріал для інформаційно-пізнавального години.

Основними критерії відбору інформації учнями є:

• актуальність;

• об'єктивність;

• значущість;

• достовірність;

• оперативність;

• переконливість.

Величезне значення має вміння учнів користуватися основними джерелами інформації.

Основними джерелами інформації для учнів є:

• періодична преса;

• словники і довідники;

• художня література;

• телевізійні передачі;

• радіопередачі;

• мережу Інтернет.

Етапи проведення оглядового інформаційного години

Хід інформаційно-пізнавального години координує ведучий або класний керівник, можуть допомогти в цьому і хлопці-старшокласники, члени інформаційно-аналітичної групи навчального закладу. Вони повідомляють тематику, мета інформаційного години, обґрунтовують актуальність обговорюваної проблеми, встановлюють черговість виступаючих.

При проведенні інформаційно-пізнавального години важливо не стільки приділяти увагу відомостями про ту чи іншу подію, скільки пробуджувати до нього інтерес, змушувати задуматися, прочитати про проблеми в газеті, журналі, книзі, активно реагувати на події.

З цією метою після кожного повідомлення учня провідний передбачає для групи можливість:

• поставити запитання виступаючому;

• доповнити повідомлення новими фактами, прикладами;

• обмінятися думками;

• сформулювати висновки щодо обговорюваного питання.

Після завершення усіх виступів та дискусій ведучий підводить загальний підсумок інформаційно-пізнавального години.