Реклама
Тематика класних годин у старших класах. Класні години для старшокласників та студентів коледжу


Тематика класних годин у старших класах. Класні години для старшокласників і студентів коледжу

Напрямки тематичних класних годин

Вибір тематики класних годин визначається, насамперед, основними напрямками виховної роботи школи. Однак специфіка виховної роботи в старших класах передбачає розширення цих базових напрямів і орієнтована, насамперед, на формування активної громадянської позиції, інтересу до подій у країні, до долі Батьківщини, її проблем. Важливо виховувати у майбутніх випускників прагнення до досягнення успіху в житті допомогою подальшого навчання та оволодіння професією; формувати установку на ефективне «впровадження» в соціум, не тільки не пригнічуючи при цьому інтересів інших людей, але і приносячи велику користь суспільству. Іншими словами, необхідно створювати у старшокласників модель соціально відповідальної поведінки.

Старшокласники стоять на порозі змін, коли незабаром вони будуть змушені самостійно приймати значимі для життя рішення. Тому класні години допоможуть їм проявити самостійність, незалежність, змусять в деталях продумати прийняте рішення та можливі наслідки його прийняття для нього самого і для оточуючих, навчать відповідальності за свої вчинки.

Вирішити дану задачу допомагають класні години проблемного, дискусійного характеру, коли кожен учень виявляється втягнутий в суперечку, бесіду і повинен висунути та аргументувати свою позицію. Звідси й форми проведення класних годин носять дослідницький, проблемний характер: диспут, бесіда, конференція тощо

В рамках військово-патріотичного та правового виховання проводяться класні години, що спрямовані на становлення учнів як соціально активних особистостей, вірних своєї Вітчизни, готових виконати свій громадянський обов'язок, знають свої конституційні права і обов'язки. Знання правових основ своєї держави, його історичної ролі викликає необхідність у проведенні класних годин, формують повагу, толерантне ставлення до інших народів, націй, їхньої релігії і культурі, мови як до рівноцінним, має право на існування.

На класних годинах формуються правова культура учнів, патріотизм, почуття гордості за свою країну і її досягнення, її героїв, внесок у скарбницю світової культури. Учні активно беруть участь у підготовці класного години, вивчаючи нормативні правові акти країни (Конституція РФ, федеральні закони та інші), їх проблемні питання, громадська думка з цього приводу; біографії славетних земляків, на ділі довели свою відданість справі гуманізму і патріотизму. Для роботи можуть бути залучені громадські організації ветеранів, інвалідів ВВВ, правозахисні організації, представники правоохоронних органів, ЗМІ. Якщо тематичний класний годину присвячений Великій Вітчизняній війні, він може бути проведений у формі конкурсу, вікторини на знання пам'ятних дат війни, героїв війни, основних операцій в її ході, концерту з залученням пісень воєнних років, віршів, присвячених цьому періоду.

Тематичний класний годину правової культури, проблем злочинності та її запобігання, питань відносин людини і держави краще проводити у формі диспуту, дискусії, щоб учні могли висловлювати власну думку, довести свою правоту і спростувати доводи опонентів. Класні години, присвячені рідному краю, покликані виховувати любов і повагу до рідного міста, області. Оскільки вони знайомлять учнів з історією виникнення міста, області, основними етапами його розвитку, символами, природними багатствами, основними промислами, можна проводити такі класні години в краєзнавчому музеї або залучати його працівників.

Тематичні класні години морального спрямування орієнтовані на формування гармонійно розвиненої особистості, виконує правила і норми людського співжиття, що приймає моральні цінності суспільства, в якому вона існує, і висуваючи високі вимоги до своєї поведінки. В рамках даного напрямку проводяться класні години з етики, етикету, традицій і звичаїв народів світу, їх історичного становлення. Не менш важливо простежити такі звичаї в рамках окремої родини, династії, виділити позитивні сторони, навести приклади. Результатом має стати потреба учнів у скоєнні високоморальних вчинків. Для прикладу можна залучати біографії людей, чий моральний вибір мав велике значення для майбутнього країни, області, міста. Учні повинні розуміти значення слів «порядність», «моральний обов'язок», «інтереси суспільства», «життєві цінності». Класні години допоможуть оцінити їх значення на практиці, коли вчителем будуть змодельовані ситуації, в яких учні могли б проявити ті чи інші моральні якості. За результатами такого «тестування» учителем можуть бути вжиті заходи з корекції поведінки і сформованого світогляду. Учні, які досягли позитивних результатів, обов'язково заохочуються.

Для проведення класних годин можна залучати шкільного психолога, фахівців центрів психологічного розвитку, батьків учнів, представників професій, яким щодня доводиться робити моральний вибір, жертвувати особистим часом, здоров'ям заради інших людей (рятувальники, лікарі, пожежники). Формами проведення в даному випадку будуть бесіди, диспути, «круглі столи», що дають можливість визначити різні точки зору на проблему.

Особливу роль у вихованні здорової моральності учнів відіграють православні традиції. Вони створюють якийсь базис особистості, на якому згодом вишикується правильна надбудова у вигляді позитивних відносин з самим собою і навколишнім світом: світогляд, громадянська позиція, норми моралі, ставлення до родини та Батьківщини та ін.

Класні години православної спрямованості мають на меті зберегти духовно-моральне здоров'я учнів. Тому серед завдань таких класних годин виділяють виховання поваги до норм християнської традиції, дає поняття добра і зла, правди і брехні, належної та неналежної поведінки та принципів життя. Знайомство з православними традиціями збагачує духовну культуру учнів, народні вірування, звичаї та обряди допомагають краще зрозуміти історію свого народу. Історії про життя святих, виникнення та традиції православних свят - Різдва, Великодня, Хрещення - сприяють розуміння особистістю свого місця в цьому світі, свого призначення, людського боргу, сутності чесноти. Звичайно, православні класні години краще проводити у вигляді свята, концерту, це дасть можливість використовувати весь спектр народних музичних і образотворчих засобів.

Не менш актуальні класні години з формування здорового способу життя. Не секрет, що нинішні діти ростуть в умовах глибокої соціального розшарування суспільства та зниження рівня життя багатьох родин. Результатом стає погіршення морального і фізичного здоров'я учнів, зростає кількість дітей, що пристрастилися до алкоголю, тютюну, наркотиків, психотропних речовин. Багато школярі вступають у випадкові статеві зв'язки, що сприяє розвитку захворювань, що передаються статевим шляхом, та ранніх вагітностей. Зростає кількість дітей з хронічними захворюваннями.

Високі навантаження, перевтома, відсутність рухливості і свіжого повітря спричиняють збільшення захворюваності нервово-психічними і серцево-судинними розладами, порушення опорно-рухового апарату, органів зору та імунної системи. Так, за даними медичної статистики, за час навчання в школі 70% функціональних розладів, що сформувалися в початкових класах, до моменту закінчення школи переростають у стійку хроніки: у 4 - 5 разів зростає захворюваність органів зору, в 3 рази - органів травлення та опорно-рухового апарату. Серйозне занепокоєння викликає збільшення нервово-психічних розладів (у 2 рази), а також захворювань серцево-судинної системи (більш ніж у 2 рази), що прямо пов'язується з відсутністю здоров'єзбережувальної шкільного середовища. Тільки 10% школярів старшої школи відносяться до числа здорових, а 50% мають хронічні захворювання і 40% належать до групи ризику».

Завдання класного керівника в даній сфері полягає у формуванні в учнів мотивації вести повноцінний, здоровий спосіб життя, відповідати за своє здоров'я і здоров'я оточуючих, розставити пріоритети в житті. На таких класних годинах учні дізнаються про наслідки куріння, алкоголізму, наркоманії, отримують знання з профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом, вирішують проблеми взаємини статей. Вчитель повинен донести до них думку про те, що ставлення людини до свого здоров'я позначиться на здоров'ї його нащадків і що неможливо стати успішним у професійному та побутовому плані людиною, якщо не приділяти належної уваги здоров'ю зараз. Хлопці повинні переконатися, що пропаганда фізичної культури і спорту не просто актуальне гасло, а організм потребує щоденного оздоровленні. Формування навичок здорового способу життя в учнів старших класів полягає у фізичної та психологічної підготовки їх до самостійного життя і вибору способу життя. Для цього необхідно наводити приклади дбайливого і марнотратного ставлення до власного здоров'я, в цьому допоможуть історії життя знаменитих людей, які пішли з життя через наркоманії та Сніду, або, на противагу їм, історії успішних спортсменів, учасників Олімпійських ігор, бізнесменів, просто професіоналів своєї справи. Також в цілях боротьби з шкідливими звичками можна залучати кінофільми, публікації в ЗМІ про людей, які зуміли подолати гріховність і вийти з важкої життєвої ситуації з гідністю. Добре, якщо вдасться запросити таку людину в клас: розповідь від першої особи буде достовірним і зачепить кожного.

Учні, які мають досягнення в даній сфері, заохочуються. Класному керівнику важливо витримувати спокійний, довірливий тон у спілкуванні з хлопцями в обговоренні даних тим, так як багато з них досить інтимні. Від повчального тону краще відмовитися, інакше можна не отримати відповідної реакції з боку учнів. Для проведення класних годин профілактичної спрямованості залучаються лікарі-наркологи, психологи, сексологи, співробітники центрів боротьби зі Снідом. Форми проведення різноманітні: бесіди, ігри, тренінги, конференції. Можна проводити класні години у вигляді спортивних змагань, конкурсів, походів, екскурсій у спортивні комплекси. Ефективні конкурси плакатів з даної тематики, агітаційних матеріалів, художніх творів, зображують волю і стійкість у відмові від шкідливих звичок асоціальної поведінки.

Екологічна грамотність формується на класних годинах, присвячених проблемам взаємовідносин людини і природи. Хлопці повинні усвідомити, що благополучне існування майбутніх поколінь можливо тільки у випадку, якщо нинішнє покоління буде будувати гармонійні відносини з навколишнім світом. Щоб не порушити баланс між цивілізацією і природою і уникнути екологічних катастроф, потрібно володіти основними екологічними знаннями. Завдання класного керівника - формувати екологічний тип мислення, чітке уявлення про природу і соціум як єдиної середовищі проживання людини, картину глобальних екологічних проблем. Необхідно виховувати відповідальне ставлення до досягнень людства в боротьбі за екологію, високоморальне ставлення до довкілля, що передбачає поведінка відповідно до загальнолюдських норм моралі і заперечує зневажливе ставлення до природи.

У старших класах екологічні класні години мають науково-дослідницький, практичний характер, коли учні не просто констатують факти, а аналізують їх і роблять висновки. Формами проведення можуть виступати театралізовані свята, ігри, турніри, вікторини, КВК, екскурсії, ділові ігри.

Трудове виховання в рамках старшої школи набуває профорієнтаційний характер. І тут завдання класного керівника полягає в тому, щоб навчити школярів співвідносити свої можливості і здібності, якості особистості, риси характеру з тією або іншою професійною діяльністю; розкрити зміст професійної діяльності; спонукати до трудової діяльності як основи життєдіяльності та застави життєвого успіху. На класних годинах профорієнтаційної спрямованості вчитель знайомить учнів із світом професій, навчальними закладами різного рівня для здобуття професії, спільно з хлопцями визначає найбільш затребувані на ринку праці спеціальності. Причому поряд із загальнопоширеними професіями (лікар, кухар, медсестра) повинні аналізуватися також характерні для даного часу професії (мерчандайзер, логіст, маркшейдер, IT-фахівець та інші).

Учні люблять класні години з професійного консультування, коли класний керівник, спостерігаючи за схильностями молодої людини, манерою його поведінки, уподобаннями, участю в житті шкільного колективу, залучаючи дані анкетування і опитувань, тестування, дає рекомендації щодо вибору сфери діяльності. Використовуються різні форми проведення: екскурсії на підприємства, зустрічі з професіоналами, анкетування, тестування, брейн - ринги, дні професій, конкурси і вікторини, ділові ігри. При роботі з профорієнтації важливо пам'ятати, що тут не може бути якихось загальних правил і рекомендацій, з кожним учням потрібно працювати індивідуально в залежності від того, наскільки сформовані його інтереси, життєві пріоритети і цінності, який рівень його успішності.