Реклама
Виховна програма ОЕР в школі


Формування сучасної особистості в соціокультурному середовищі. Взаємодія школи з соціумом мікрорайону

Автор: Пивоварова Ніна Вікторівна, вчитель російської мови та літератури ГБОУ ЗОШ № 411 «Гармонія» Petrodvorcovogo району Санкт-Петербурга

Опис матеріалу:

Пропоную Вам виховну програму дослідно-експериментальної роботи в школі по темі: «Формування сучасної особистості в соціокультурному середовищі. Взаємодія школи з соціумом мікрорайону», яка викличе інтерес у заступників директора з НВР, керівників шкіл, класних керівників. Цей матеріал можна застосувати у позаурочній діяльності в роботі з дітьми та підлітками. В ньому показана правильність оформлення подібних програм, а також несе інноваційний підхід у вихованні школярів.

Актуальність проблеми програми:

Однією з найважливіших соціально - педагогічних завдань є розвиток нерозривному системи виховання дітей за місцем проживання. Виходячи їх цього завдання, ми бачимо взаємозв'язок трьох аспектів: «дитина - сім'я - соціум». Зростання числа неповнолітніх з відхиленою поведінкою, що виявляється в кримінально караних асоціальних діях (алкоголізм, наркоманія, токсикоманія, бродяжництво, статевої аморалізм, дрібне хуліганство, вандалізм, порушення громадського порядку), змушує посилити увагу до проблем сім'ї. На особливому контролі стоять діти, в сім'ях яких нестійкі сімейні стосунки, немає батька або матері, зруйновані сімейні традиції, дефіцит уваги, висока зайнятість батьків на виробництві, педагогічна і психологічна малограмотність батьків, де п'ють, займаються користолюбством, загальна бездуховність, нестійкість шлюбу, атрофія контактності і здатності до комунікації, де існує проблема сімейного дозвілля, низька його культура, невміння відпочивати захоплююче і з користю для себе. Все це змусило замислитись над необхідністю розробити модель взаємодії з соціумом мікрорайону.

Наявність цієї моделі - один із засобів планомірної і сконцентрованою на дитину діяльності педагогічного колективу в цілях виховання морально і духовно здорової особистості.

Створення соціальної програми розвитку мікрорайону почалося з педагогічного осмислення досвіду соціального виховання і привело до розробки основних напрямків діяльності школи і соціальних структур за місцем проживання.

Основним спонукальним мотивом розробки цієї програми стало, насамперед, усвідомлення необхідності посилення педагогічного впливу на соціальне середовище як стихійний, неорганізований виховний фактор, особливо в плані надання практичної допомоги сім'ї у вихованні соціально діяльної, творчої особистості.

Все це зобов'язує шукати нові підходи до організації соціальної роботи. Тому метою програми розвитку мікрорайону було створення умов для розвитку творчих здібностей школярів та молоді мікрорайону та їх адаптація до сучасних умов життя. Були визначені наступні завдання:

· Формування ціннісних відносин до суспільства, навчання, праці, природі, людям, відповідальності, правовим нормам, до себе як особистості, свого фізичного розвитку і здоров'я, естетичному ставленню до навколишнього світу;

· Сприяння зміцненню здоров'я дітей у позаурочний час, перетворення спорту справи обраних і найбільш здібних у масовий рух за здоровий спосіб життя;

· Розширення виховних можливостей сім'ї на основі підвищення її обізнаності в питаннях педагогіки, вікової психології та фізіології.

Поставлені завдання, на наш погляд, дозволять позитивно вирішити питання збільшення педагогічно грамотних, позитивно орієнтованих сімей і скорочення числа неблагополучних, конфліктних, педагогічно неспроможних, морально нестійких.

Об'єкт дослідження: сучасна особистість, мікрорайон школи.

Предмет дослідження: процес формування сучасної особистості в соціокультурному середовищі.

Гіпотеза дослідження: формування сучасної особистості через соціокультурну середу в школі буде ефективно, якщо:

· У змісті шкільної освіти отримають реалізацію значущі знання та вміння, сформовані в соціокультурному середовищі, що забезпечує виховання сучасної особистості, здатної до активної та ефективної діяльності;

· Що формуються знання й уміння учнів будуть відповідати розробленої моделі;

· У процесі шкільного навчання будуть використовуватися різноманітні форми і методи розвитку здібностей особистості, її творчої індивідуальності;

· Різнобічно використовувати в освітньому процесі потенціал різних соціумів;

· Сформувати та широко використовувати відкриту інформаційно - освітню систему.