Реклама
Програма для літнього табору з денним перебуванням дітей


Програма для літнього табору з денним перебуванням дітей «Школа аніматорів»

Автор: Берладин Ольга Миколаївна, вчитель технології МБОУ МУК «Центр індивідуального розвитку», Сургут р.

Опис матеріалу: пропоную Вашій увазі програму практико-орієнтованого характеру для реалізації в рамках літнього табору з денним перебуванням дітей «Літні школи» для учнів 8-10 класів.

Метою програми «Школа аніматорів» є створення умов, формують організаторські та соціальні компетенції сучасних учнів.

Програма розрахована на 60 годин і складається з теоретичної частини в обсязі 13 годин і практичної частини в обсязі 47 годин.

Пояснювальна записка

Існує безліч підходів до розуміння психологічного впливу анімаційної діяльності, її призначення і використання. Анімація - це психологічний прийом, за допомогою якого можна налаштувати учнів на роботу в групі, на здійснення великого і складного рольового структурованого дії за заданим анімаційним правилами.

Анімація виступає як діяльність, що захоплює людину цілком, створює єдність думок, почуттів і рухів, тобто гармонійне життя в образі, ролі, ситуації.

В даний час в Росії анімаційна діяльність отримує все більш широке поширення. Функціонування анімаційної діяльності відбувається за декількома напрямками: в діяльності установ культури, туризму, засобів масової інформації, реабілітаційних центрах, установах додаткової освіти дітей і т.д.. У процесі оволодіння програмою індивід знаходить широкі можливості для виховання в собі таких особистісних якостей як самоствердження та самовираження.

Метою програми «Школа аніматорів» є створення умов, формують організаторські та соціальні компетенції сучасних учнів.

Завдання даного курсу пов'язані з пізнавальною діяльністю школярів:

· ознайомити з основними способами соціальних взаємодій і організаційної діяльності;

· розвивати вміння грамотного і вільного володіння методиками і технологіями організаторської діяльності;

· формувати практичні навички індивідуальної та групової роботи в різновіковому колективі.

Програма «Школа аніматорів» носить практико-орієнтований характер і реалізується в рамках літнього табору з денним перебуванням дітей «Літні школи» для учнів 8-10 класів. Програма розрахована на 60 годин і складається з теоретичної частини в обсязі 13 годин і практичної частини в обсязі 47 годин.

Зміст розділів підібрано таким чином, що на початкових етапах навчання носить репродуктивний, а потім творчий характер. В основі програми лежать принципи науковості і практичної орієнтованості. При реалізації програми використовуються поєднання колективних, групових та індивідуальних форм роботи.

Програма складається з 3 розділів:

Розділ 1. Об'єкт і предмет анімації. Дозвілля і розваги.

Розділ 2. Сучасні форми дозвілля.

Розділ 3. Анімаційні програми

Ефективність і результативність діяльності що навчаються за цією програмою залежить як від урахування зазначених вище принципів, так і від дотримання наступних умов:

- добровільність участі;

- наявність цільових установок і перспектив діяльності;

- чітка організація і ретельна підготовка всіх запланованих заходів;

-цікавість і новизна змісту, форм і методів роботи.

Навчання будується на співтворчості знань і умінь. Для виконання поставлених завдань передбачено теоретичні й практичні заняття:

- дискусії;

- дебати;

- тематичні бесіди;

- рольові та ділові ігри;

- самостійна творча діяльність

- спільна робота з викладачем.

Форми поточного контролю: розробка ігор, сценаріїв заходів та їх часткове, або повне відтворення. Форма оцінювання - дескриптивна, тобто опис того, що вийшло і що не вийшло, об'єктивний аналіз достоїнств і недоліків, рефлексія.

Результатом реалізації програми «Школа аніматорів» є:

- оволодіння основними прийомами анімаційної діяльності;

- розробка і організація культурно-масового заходу в рамках літнього табору;

- отримання сертифікату про закінчення літньої школи аніматорів.

Навчально-тематичний план

 

 

Найменування теми

 

Кількість чесов

В тому числі

Теоретичні

заняття

Практичні

заняття

Розділ 1. Об'єкт і предмет анімації. Дозвілля та розваги

1

Введення в анімаційну діяльність

1

1

 

Розділ 2. Сучасні форми дозвілля

2.

Дозвілля в парку

4

1

3

3.

Карнавальні ходи

3

 

3

4.

Рекламні акції

3

1

2

5.

Розважальні центри

4

1

3

6.

Театралізовані концерти, літературні вечори

6

1

5

7.

Шоу та видовища

7

1

6

8.

Малі форми дозвілля

6

1

5

Розділ 3. Анімаційні програми

9.

Технології створення й реалізації анімаційних програм. Види анімаційних програм

8

2

6

10.

Анімаційні програми для дітей молодшого шкільного віку

4

2

2

11.

Анімаційні програми для підлітків та молоді

14

2

12

Разом

 

60

13

47

Зміст

Розділ 1 Об'єкт і предмет анімації - 1 ч.

Тема 1. Введення в анімаційну діяльність - 1 ч.

Теоретичне навчання

Знайомство. Вправи на згуртування групи.

Поняття анімації, її зміст, місце в сучасному суспільстві. Напрями дозвіллєвої діяльності, співвідношення понять дозвілля і розваг.

Розділ 2 Сучасні форми дозвілля - 33 ч.

Тема 2. Дозвілля в парку - 4 ч.

Теоретичне навчання - 1 ч.

Свята в парках міста. Особливості проведення свята в умовах відкритої площадки. Технічне оснащення. Художнє оформлення майданчиків.

Практичне навчання - 3 ч.

- Екскурсія в Міський парк культури і відпочинку. Складання аналітичного звіту.

Тема 3. Карнавальні ходи - 3 ч.

Практичне навчання - 3 ч.

- Перегляд і аналіз відеосюжетів

Тема 4. Рекламні акції - 3 ч.

Теоретичне навчання - 1 ч.

Види рекламних акцій: рекламні міні-акції, PR-акції, урочисті презентації. Особливості рекламних акцій.

Практичне навчання - 2 ч.

- Розробка та проведення рекламної акції.

Тема 5. Розважальні центри - 4 ч.

Теоретичне навчання - 1 ч.

Дискотека. Особливості складання шоу-програм. Підбір артистів. Здатність розважального центру задовольнити потреби відвідувачів.

Практичне навчання - 3 ч.

- Заочна екскурсія по розважальним центрам ХМАО. Порівняльний аналіз розважальних центрів.

Тема 6. Театралізовані концерти, літературні вечори - 6 ч.

Теоретичне навчання - 1 ч.

Задум театралізованого тематичного концерту. Музичне та художнє оформлення. Репетиції. Постановочно-організаційна робота.

Практичне навчання - 5 ч.

- Екскурсія в Сургутський драматичний театр.

Тема 7. Шоу та видовища - 7 ч.

Теоретичне навчання - 1 ч.

Відмінності шоу від видовища. Особливості художньо-декораційного оформлення. Значення костюмів. Вплив спецефектів. Використання нетрадиційної техніки.

Практичне навчання - 6 ч.

- Розробка ескізу художньо-декораційного оформлення свята. Підбір музичного оформлення. Розробка елементів костюмів.

Тема 8. Малі форми дозвілля - 6 ч.

Теоретичне навчання - 1 ч.

Зрима пісня. Инсценированный анекдот. Сюжетний танець. Використання танцювальних жанрів у святі.

Практичне навчання - 5 ч.

- Розробка зримою пісні. Розробка інсценованої анекдоту. Розробка сюжетного танцю. Приведення міні-концерту.

Розділ 3 Анімаційні програми - 26 ч.

Тема 9. Технології створення й реалізації анімаційних програм - 8 ч.

Теоретичне навчання - 2 ч.

Технологія створення і реалізація анімаційних програм. Елементи створення анімаційних програм. Етапи підготовки і проведення анімаційних програм.

Практичне навчання - 6 ч.

Розробка анімаційної програми.

Тема 10. Анімаційні програми для дітей молодшого шкільного віку - 4 ч.

Теоретичне навчання - 2 ч.

Допитливість. Активність. Безпосередність. Гра - основний тип діяльності. Ігротеки. Ранки. Казкові подорожі. Конкурси малюнків, підробок. Прогулянки. Ігрові програми.

Практичне навчання - 2 ч.

- Підготовка та проведення конкурсу малюнка.

Тема 11. Анімаційні програми для підлітків та молоді - 14 год.

Теоретичне навчання - 2 ч.

Активність. Вимогливість. Прискіпливість. Походи. Романтичні зустрічі. Екскурсії. Бесіди. Конкурси. Дискотеки. Різні свята. Ігрові програми. КВК. Аукціон. Фестиваль.

Практичне навчання - 12 ч.

- Підготовка і проведення гри КВК (закриття зміни)

Навчально-методичне забезпечення

1. Дидактичний матеріал: схеми і таблиці, ілюстрації за розділами «Об'єкт і предмет анімації», «Сучасні форми дозвілля» (теми «Карнавальні ходи», «Розважальні центри», «Театралізовані концерти, літературні вечори»), «Анімаційні програми» (тема «Анімаційні програми для студентів і молоді»).

2. Електронно-цифрові ресурси за розділами «Сучасні форми дозвілля» (теми «Карнавальні ходи», «Розважальні центри», «Театралізовані концерти, літературні вечори»), «Анімаційні програми» (тема «Анімаційні програми для студентів і молоді»)

3. Обладнання:

а). Магнітна дошка

б). Телевізор та DVD-програвач

в). Канцелярське приладдя (різні ручки, кольорові олівці, фломастери, маркери) і папір різних кольорів і щільності формату А4, А3, А2

Вимоги до рівня підготовки

По закінченню вивчення програми учні будуть мати можливість

знати/розуміти:

· принципи розробки та проведення різноманітних дозвіллєвих заходів;

· основні закономірності, правила та прийоми побудови анімаційної діяльності;

вміти:

· послідовно працювати над сценарієм заходу від начерку до кінцевого результату;

· виконувати анімаційні роботи в різних стилях і напрямках;

· аналізувати, критично оцінювати і перебудовувати свою анімаційну діяльність;

· використовувати різні виразні засоби.

використовувати набуті знання і вміння у практичній діяльності та повсякденному житті для:

· вдосконалення власної пізнавальної діяльності;

· вирішення практичних завдань, пов'язаних з життєвими ситуаціями;

· співвіднесення інтересів, схильностей і особистісних якостей для отримання професійної освіти або вибору професійної діяльності.

Література для вчителя

1. Анімація. Робота без штампів\\ Свято. 2003. №10.

2. Анікіева Н.П. Виховання грою. М., 1987.

3. Афанасьєв С., Коморін С. Триста творчих конкурсів. М., 2008,

4. Былеева Л.В. Російські народні ігри. М.: «Сов.Россия», 1988.

5. Григоренко Ю.М., Кострецова У.Ю. Колективно-творчі справи. Ігри. Свята. Атракціони. Розваги. Індивідуальна робота. Змагання. М., 2002.

6. Григор'єв В.М. Традиційні і нові свята. Єкатеринбург, 2007,

7. Жуков М.Н. Рухливі ігри. М., 2008.

8. Культурно-дозвіллєва діяльність \ Під ред. А.Д.Жданова, В.М.Чижикова. М., 1998.

9. Курило Л.В. Теорія і практика анімації. М., 2006.

10. Ліщинська В.В. Свято для старшокласників 9-11 кл. М., 2009.

11. Шмаков С.А Її Величність гра. М., 1992.

Література для учнів

1. Березкін В.І. Мистецтво стенографії світового театру. М., 2008.

2. Григоренко Ю.М., Кострецова У.Ю. Колективно-творчі справи. Ігри. Свята. Атракціони. Розваги. Індивідуальна робота. Змагання. М., 2002.

3. Жуков М.Н. Рухливі ігри. М., 2008.

4. Рубб А.А. Тематичні театралізовані концерти: вдосконалення організації та проведення. М., 2009.