Реклама
Перевірочні роботи з математики по темі «Нумерація чисел більше тисячі» в 4 класі


Автор: Казанцева Ірина Павлівна, вчитель початкових класів МБОУ ЗОШ №102 Алтайський край р. Барнаул

Опис матеріалу. Пропоную Вам перевірочну роботу з математики для учнів 4 класів з теми«Нумерація чисел більше тисячі»».

Даний матеріал може бути корисним вчителям початкової школи для будь-якого УМК. Ця робота призначена для контролю знань учнів по пройденої темі«Нумерація чисел більше тисячі»»

Мета роботи:

- перевірити, як учні засвоїли тему «Нумерація чисел більше тисячі»

- в умінні читати, записувати, обчислювати і порівнювати числа в межах 1 000 000;

- в умінні виконувати збільшення і зменшення числа на 10, 100, 1000 разів;

Завдання:

Розвиваюча:

- розвивати вміння обґрунтовувати правильність свого вибору;

- розвивати самоконтроль;

Навчальна:

- закріпити вміння записувати багатозначні числа, читати їх.

- перевірити сформованість уміння застосовувати на практиці теоретичні знання, пов'язані з ними вміння та навички, необхідні для запису багатозначних чисел.

Виховує:

- виховувати інтерес до математики.

Роздатковий матеріал: Текс перевірочної роботи, спеціальні аркуші для оформлення роботи

Узагальнення за темою «Нумерація чисел більше тисячі» 4 клас

1. Запишіть число, в якому:

3 одиниці третього класу 27 одиниць другого класу 9 одиниць першого класу;

17 од., класу мільйонів, клас тисяч і клас одиниць відсутня;

596 одиниць першого класу 104 одиниць другого класу;

13 одиниць першого класу і 9 одиниць другого класу;

27 одиниці третього класу 165 одиниць другого класу і 8 одиниць першого класу;

33 одиниці першого класу 605 одиниць другого класу;

98 одиниць першого класу і 809 одиниць другого класу;

8 одиниці третього класу 508 одиниць другого класу і 19 одиниць першого класу;

2. Продовж ряд чисел: (розбий кожне число на класи)

(запиши ще 3 числа)

123, 2345, 34567, ...,...,...

3. Збільш кожне число в 10, 100, 1000

238, 67, 9876, 734, 9, 78978

4. Виконай обчислення:

2000456 + 657000

3567000 + 467

9356789 - 356000

3562890 - 890

345000 : 1000

567 ∙ 100

453 ∙10000

9365000 : 100

5. Розклади число на суму розрядних доданків:

4090034, 32008100, 56002, 4390001

6. Використовуючи цифри: 8, 3, 4, 1 запиши всілякі числа.

7. Порівняй числа:

3804567 * 308567 3709100* 3709001

8. Запишіть цифрами числа, що зустрічаються в тексті:

Світла мріє спробувати сімсот тридцять п'ять тисяч вісімсот три виду шоколаду.

Цікаво, можливо дитині прочитати один мільярд казок?

Правильні відповіді:

1. Запишіть число, в якому:

- 3027009

- 17000000

- 104596

- 9013

- 27165008

- 605033

- 809098

- 8508019

2. Продовж ряд чисел: (розбий кожне число на класи)

(запиши ще 3 числа)

123, 2345, 34567, 45678, 567890, 6789012

3. Збільш кожне число в 10, 100, 1000

238∙10=2380

67∙10=670

9876∙10=98760

734∙10=7340

9∙10=90

78978∙10=789780

238∙100=23800

67∙100=6700

9876∙100=987600

734∙100=73400

9∙100=900

78978∙100=7897800

238∙1000=238000

67∙1000=67000

9876∙1000=9876000

734∙1000=734000

9∙1000=9000

78978∙1000=78978000

4. Виконай обчислення:

2000456 + 657000=2657456

3567000 + 467=3567467

9356789 - 356000 =9000890

3562890 - 890 =3562000

345000 : 1000=345

567 ∙ 100=56700

453 ∙10000=4530000

9365000 : 100=93650

5. Розклади число на суму розрядних доданків:

4090034 = 4000000+90000+30+4

32008100=30000000+2000000+8000+100

56002=50000+6000+2

4390001=4000000+300000+90000+1

6. Використовуючи цифри: 8, 3, 4, 1 запиши всілякі числа.

8341, 8314, 8431, 8413, 8134, 8143,

3841, 3814, 3481, 3418, 3148, 3184,

4831, 4813, 4381, 4318, 4138, 4183,

1834, 1843, 1348, 1384, 1483, 1438.

7. Порівняй числа:

3804567>308567 3709100> 3709001

8. Запишіть цифрами числа, що зустрічаються в тексті:

сімсот тридцять п'ять тисяч вісімсот три 735803

один мільярд 1000000000

Оцінювання

1. Запишіть число, в якому:

Кожна правильна відповідь 1 бал всього 8 балів

2. Продовж ряд чисел: (розбий кожне число на класи)

(запиши ще 3 числа)

Кожне правильно записане число 1 бал 3 бали

3. Збільш кожне число в 10, 100, 1000

Кожен правильно записаний відповідь 0,5 бала всього 9 балів

4. Виконай обчислення:

Кожна правильна відповідь 1 бал всього 8 балів

5. Розклади число на суму розрядних доданків:

Кожна правильна відповідь 1 бал всього 4 бали

6. Використовуючи цифри: 8, 3, 4, 1 запиши всілякі числа.

Кожне правильно записане число 0,5 бала всього 12 балів

7. Порівняй числа:

Кожне завдання 0,5 бала всього 1 бал

8. Запишіть цифрами числа, що зустрічаються в тексті:

Кожне правильно записане число 1 бал 2 бали

47-46 балів високий рівень засвоєння матеріалу

45-42 бали середній рівень засвоєння матеріалу

41-39 балів низький рівень засвоєння

38 і нижче не засвоєний матеріал