Реклама
Контрольний диктант з дескрипторами для 2 класу


Методична розробка контрольного диктанту з дескрипторами за темою «Слова з буквосполученнями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн»

Автор: Головіна Тетяна Сергіївна, вчитель початкових класів МАОУ гімназія №26 р. Томськ

Освітня програма Л.В. Занкова

Предмет: українська мова, 2 клас

Цією розробкою уроку можуть скористатися педагоги початкових класів, які працюють за програмою Л.В. Занкова і реалізують ФГОС. Представлена розробка контрольного диктанту з дескрипторами за темою «Слова з буквосполученнями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн».

Контрольний диктант з теми «Слова з буквосполученнями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн»

Планований результат: перевірка сформованості в учнів навички правильного написання слів з поєднаннями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн.

У лісі

Хлопчик і дівчинка часто бігають в ліс. Там вони шукають шишки, рвуть щавель. В лісі весело співають пташки. У дуплі живе ручна білка. На галявині бігає зайчик. Дітям добре в лісі. (33 слова.)

Інформаційна характеристика диктанту

Орфограмма/правило постановки розділових знаків

Кількість орфограмм

Перелік слів

1. Поєднання жи-ши, чк-чн, чу-щу, ча-ща

7

Дівчинка часто шукають, шишки, щавель, пташки, ручна.

2. Не перевірили голосні

4

Хлопчик, дівчинка, весело, добре.

3. Прописна буква на початку кожного речення.

6

 

4. Розділові Знаки (крапки) в кінці речень.

6

 

5. Роздільне написання прийменників з іншими словами

5

У ліс, у лісі, в дуплі, на галявині, у лісі.

6. Правопис слів з Ь - показником м'якості

2

Хлопчик, щавель.

7. Перенесення слів

Кількість визначається індивідуально у відповідності із записом тексту

 

Дескриптори до перевірочної роботи

Критерії

Орфо

грама

Рівень досягнення

Бал

ли

Фактично отримані бали

Робота над помилками

Оцінює учень

Оцінює вчитель

Вмію писати слова з поєднаннями жи-ши, чк-чн, чу-щу, ча-ща

1

Допустив помилки у всіх словах

0

 

 

 

Правильно написав 1-3 слова

1

 

 

 

Правильно написав 4-6 слів

2

 

 

 

Правильно написав 7 слів

3

 

 

 

Вмію писати слова з непровіряємими гласними

2

Допустив помилки в словах

0

 

 

 

Написав правильно 1-3 слова

1

 

 

 

Правильно написав всі 4 слова

2

 

 

 

Вмію правильно оформляти початок пропозиції

3

Допустив хоча б одну помилку

0

 

 

 

Правильно написав всі пропозиції

1

 

 

 

Вмію правильно оформляти кінець пропозиції

4

Допустив хоча б одну помилку

0

 

 

 

Правильно написав всі пропозиції

1

 

 

 

Вмію окремо писати прийменники з іншими словами

5

Невірно написав всі слова

0

 

 

 

Написав правильно 1-3 слова

1

 

 

 

Правильно написав 5 слів

2

 

 

 

Вмію правильно писати слова з Ь - показником м'якості

6

Невірно написав слова

0

 

 

 

Написав правильно 1 слово

1

 

 

 

Написав правильно 2 слова

2

 

 

 

Максимальна кількість 11 балів

5 - 95% -100% 10-11б.

4 - 76% -94% 9-8 б.

3 - 50% -75% 6-7 б.

2-менш 50% менше 6 б.