Реклама
Дидактичні ігри. Види дидактичних ігор. Розвиваючі дидактичні ігри


Дидактичні ігри. Види дидактичних ігор. Розвиваючі дидактичні ігри

У дидактичних іграх навчання носить ігровий характер. Спираючись на мимовільну увагу дітей, дорослі повинні активізувати їх пізнавальну діяльність, викликати інтерес до оточуючих предметів, вдосконалювати їх досвід, формувати навички і вміння.

Дидактичні ігри поряд з рухомими, музичними створюються дорослими як ігри з правилами і пропонуються дітям у готовому вигляді. Лише після того як діти оволодіють їх змістом, правилами, вони починають грати в них самостійно.

Ігри з правилами мають велике організуюче значення для дитини і дитячого колективу. Правила в цих іграх пропонують дітям певні норми дії (розумової та фізичної), визначають, що треба робити, говорити і чого не можна, як діяти кожному і всім граючим. Важливо, що саме в самостійних дидактичних іграх діти звикають підкорятися вимогам і правилам без прямої участі і підказок дорослого.

До дидактичних ігор належать власне навчальні ігри з правилами, ігри та вправи з дидактичними іграшками та матеріалами, деякі ігри-заняття.

Дидактична гра з правилами - основний і найбільш характерний вид ігрової діяльності дітей - має певну структуру, яка включає дидактичну (розвиток сенсорних процесів, мовлення та ін), ігрову задачу (відгадати, виграти змагання тощо) та ігрові дії (ховати і знаходити, когось удавати тощо), правила гри (діяти по черзі, не повторювати сказаного, починати за сигналом тощо). Ігрове завдання і ігрові дії вносять у гру цікаве початок, дозволяють дитині навчатися, граючи, ненавмисно отримувати знання в цікавій для нього діяльності. До таких ігор можна віднести насамперед багато настільні ігри, словесні і словесно-рухливі типу народних і т. п.

Велика група ігор та вправ з дидактичними іграшками та матеріалами (матрьошками, башточками, грибками, геометричними формами і т. д.) характеризується тим, що навчальне і ігрове початок закладено в самих іграшках і матеріалах, в їх спеціальної конструкції. В іграх цього типу є свої дидактичні завдання (розрізняти величину, форму і т. д.) і мета гри для дитини (зібрати цілу іграшку, виконати завдання), різноманітні дії (збирати, складати, нанизувати) і певні правила (наприклад, нанизувати кільця за зростанням величини, розкладати по формі).

Ігри з дидактичними іграшками та матеріалами призначені більше для маленьких дітей. Вони не вимагають обов'язкового взаємодії з іншою дитиною, припускають характерну для малюків повторність дій. Їх цінність не лише в тому, що діти пізнають спеціально виділені, нарочито підкреслені в іграшці, матеріалі властивості - колір, форму, величину і ін. Завдяки закладеному в навчальних іграшках і матеріалах принципом самоконтролю вони дозволяють організувати більш або менш тривалу самостійну діяльність маленьких дітей, розвивати уміння займати себе, грати поруч з іншими, не заважаючи їм, а значить, допомагають організувати життя групи.

Дидактичні ігри повинні розвивати допитливість, вміння самостійно розв'язувати розумові завдання, сприяти створенню стійких ігрових колективів, об'єднаних спільними інтересами, взаємними симпатіями, товариськими взаєминами.

Ще більш важливе місце посідають словесні дидактичні ігри (ігри-загадки на виділення характерних ознак предметів, порівняння, узагальнення та ін), настільно-друковані ігри на класифікацію предметів, ігри-змагання у швидкості і точності орієнтувань. Цінно, що ці ігри об'єднують не тільки безпосередніх учасників, але і «уболівальників», уважно спостерігають за грою і виражають активне ставлення до успіхів або неуспіхам своїх товаришів.