Реклама
Діагностика сформованих універсальних логічних дій учнів початкових класів


Методичні рекомендації «Діагностика сформованих універсальних логічних дій учнів початкових класів»

Автор: Іншакова Світлана Володимирівна, вчитель інформатики та ІКТ, вища кваліфікаційна категорія, ГБОУООШ № 23 г.о. Чапаевск Самарської області

Опис матеріалу: пропоную роботу, яка покликана допомогти виявити, оцінити та проаналізувати рівень розумового розвитку учнів початкових класів у зв'язку з продуктивністю використання технології розвитку критичного мислення. Методичні рекомендації можуть бути корисні педагогам, які використовують у своїй роботі прийоми і методи технології розвитку критичного мислення, а так само психологам, батькам та учням, які виявляють інтерес психологічним тестам.

Пріоритетним напрямком нових освітніх стандартів є розвиваюче навчання. Актуальним завданням стає формування універсальних навчальних дій, які забезпечать школярам уміння навчатися, здатність до саморозвитку і самовдосконалення.

Найбільша перевага віддається технології розвитку критичного мислення. Критичне мислення - це мислення, що розвивається шляхом накладання нової інформації на особистий життєвий досвід. Критичне мислення направлене на отримання бажаного результату.

Кожен учитель, який використовує у своїй роботі прийоми даної технології, хоча б раз задавав собі питання про доцільність застосовуваної технології, чи можливо і як визначити рівень розумового розвитку учнів.

Дані методичні рекомендації, можливо, стануть відправною точкою для подальших досліджень педагога.

Мета роботи: виявлення, оцінювання і аналіз рівня розумового розвитку учнів початкових класів у зв'язку з продуктивністю використання технології розвитку критичного мислення.

Завдання:

· Розробити критерії діагностики універсальних логічних дій як основна умова успішності навчання в школі.

· Визначити групу учнів для проведення діагностики та досягнення її мети;

· При розробці критеріїв сформованих універсальних логічних дій врахувати вік учнів.

· Отримані результати проаналізувати і врахувати при плануванні навчального процесу

Види діагностованих у даній роботі універсальних логічних дій:

· підведення під поняття;

· побудова логічного ланцюга;

· аналіз об'єктів з метою виділення ознак (суттєві, несуттєві);

· вибір основ для класифікацій;

· синтез - самостійне добудовування цілого заповненням відсутніх частин;

· виведення наслідків;

· встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

Вік: 8-11 років.

Форма: тест

Метод оцінювання: індивідуальна робота.

Періодичність використання тестів: двічі на рік у кожному класі.

Методики:

· «Поняття», «Анаграма», «Виділи істотне», «Класифікація»[1];

· «Аналогія»[3];

· «Математичний-1», «Математичний-2»[2].

Особливість методик:

· вони побудовані на матеріалі шкільної програми;

· зручні для проведення діагностики і побудови діаграм;

· можуть бути використані у будь-якій пізнавальній діяльності;

· враховують можливість отримання відомостей із додаткових джерел (поза школою).

Керівництво з проведення тесту:

· Оголосити загальну мету тестування і час на кожне завдання воно обмежено;

· Зачитати інструкцію тестування: «починати і закінчувати по моїй команді, виконувати завдання швидко, не затримуватися довго над одним завданням, не переживати якщо не впоралися із завданням - можливо ви ще це не вивчали»;

· Зачитати завдання, розібрати його разом з дітьми, запитати «Все зрозуміло?»;

· «Почати» і непомітно натиснути секундомір, щоб не викликати у дітей почуття тривожності;

· «Стоп» - покласти ручки, читати наступне завдання

Оцінювання результатів:

· Низький рівень-причина неуспішності учнів.

· Високий рівень - це показник багатьох факторів (бажання вчитися, вольові якості тощо)

Опис результатів тестування:

Кількісний метод:

· Перевірити тест з допомогою шаблонів (додаток 2)

· За кожну правильну відповідь нарахувати 1 бал. Результати підсумувати.

· Максимальна кількість балів - 48. Результат перевести у відсотки, тому що в завданнях різне число балів: 48 балів - 100%. Кількість балів менше 24 балів (тобто 50%) є незадовільними, свідчать про невміння випробовуваних порівнювати, аналізувати й узагальнювати виділені ознаки.

За методикою [1] нормативними вважаються показники:

· Другокласники - високий розумовий розвиток більш 60%, низький розумовий розвиток - менше 10%;

· Третьокласники і четвертокласники - високий розумовий розвиток більш 80%, низький розумовий розвиток - менше 20%.

· Результати обчислень занести в таблицю.

Приклад таблиці:

Учасники тестування

Розумовий розвиток %

другокласники

67

третьокласники і

78

четвертокласники

67

· На підставі результатів побудувати діаграму «Ступінь наближення до нормативного показника». Приклад діаграми діаграми dia.png»

· Якісна оцінка тестування проводиться по кожному учневі окремо, враховуючи виконані ним завдання.

· Зробити висновки за результатами проведеного тестування.

· Планування використання даної технології.

Тестування

Завдання № 1 «Поняття»

Мета: виявлення розуміння поняття, які він засвоїв на уроках позаурочної діяльності з інформатики (почув, прочитав)

Максимальний бал - 5.

Час виконання: 5 хвилин

Інструкція: Вибрати і підкреслити слово, яке правильно доповнює пропозицію.

Зразок: Портрет - це зображення предметів, природи, тварин, овочів, людини)

1. Інформація - це відомості про (алгоритмах, об'єктах, тварин, техніки)

2. Комп'ютерний текст - це набір чисел, малюнків, об'єктів, символів)

3. Комп'ютер - це (монітор, процесор, клавіатура, ноутбук)

4. Телефон - це засіб для передачі (мовлення, спостереження, тексту, малюнка)

5. Алгоритм - це (план, список, дія, команди)

Ключ:

1. Об'єктах.

2. Символів.

3. Ноутбук

4. Мови.

5. План.

Завдання № 2 «Анаграма»

Мета: Побудова логічного ланцюга

Максимальний бал - 3.

Час виконання: 5 хвилин

Інструкція: У наведених словах літери переставлені місцями. Відновіть і запишіть ці слова.

Зразок: Одав вода

1. Ипал ________________________;

2. Оволыс______________________;

3. Ялугшак______________________.

Ключ:

1. Пила

2. Волосся

3. Жаба

Завдання № 3 «Виділи істотне»

Мета: Вміння виділяти суттєву ознаку від другорядного.

Максимальний бал - 10.

Час виконання: 5 хвилин

Інструкція: До речі перед дужкою знайди два (з дужок) найбільш істотних слова і підкресли їх.

ЗРАЗОК: Ліс - аркуш, яблуня, мисливець, дерево, чагарник).

1. Овочі (огірок, буряк, кавун, морква, яблуко).

2. Місто (автомобіль, будівля, натовп, вулиця, велосипед).

3. Річка (берег, тіна, вода, рибалка, риба).

4. Гра - шахи, гравці, правила, футбол, штраф)

5. Лікарня - (приміщення, сад, лікар, радіо, хворі).

Ключ:

1. Буряк, моркву.

2. Будівля, вулиця.

3. Берег, вода.

4. Гравці, правила.

5. Лікар, хворі.

Завдання № 4 «Класифікація»

Мета: виявляє вміння аналізувати поняття, виділяти їхні ознаки, порівнювати між собою і знаходити ознака, що об'єднує кілька понять в одне.

Максимальний бал - 5.

Час виконання: 5 хв

Інструкція: Знайди і підкресли слово, яке не підходить до чотирьох інших.

Зразок: Ваза, тарілка, стіл, виделка, каструля.

Василь, Федір, Іван, Петров, Семен.

1. Літак, пароплав, техніка, поїзд, мотоцикл.

2. Приставка, прийменник, суфікс, закінчення, корінь.

3. Дощ, сніг, опади, іній, град.

4. Сміливий, хоробрий, рішучий, злий, відважний.

Ключ:

1. Петров.

2. Техніка.

3. Привід.

4. Опади.

5. Злий.

Завдання № 5 «Аналогія»

Мета: Виявлення сформованого в учнів мислення за аналогією, що представляють собою один з видів умовиводів.

Максимальний бал - 5.

Час виконання: 5 хвилин.

Інструкція: Виділені 3 слова. Два перших знаходяться в певному зв'язку. До третього слова підібрати таке, щоб зв'язок між ним і вибраним словом була аналогічною. Підкресли його.

Зразок: Вухо - чути; очей - (рухати, закривати, вії, бачити)

1. Квітка - ваза, птах - (дзьоб, чайка, гніздо, пір'я)

2. Школа - навчання, хворий - (доктор, учень, хворий, лікування)

3. Город - морква, сад - (паркан, колодязь, яблуня, лава)

4. Машина - мотор, човен - (річка, маяк, парус, хвиля)

5. Ніж - сталь, стіл - (виделка, дерево, стілець, їжа)

Ключ:

1. Гніздо.

2. Лікування.

3. Яблуня.

4. Парус.

5. Дерево.

Завдання № 6 «Математичний-1»

Мета: Виявляє вміння узагальнювати числовий матеріал.

Максимальний бал - 5.

Час виконання: 10 хвилин.

Інструкція: У кожному рядку 5 чисел. Чотири числа об'єднані спільною ознакою, а п'яте до них не підходить. Подчерки його.

Зразок: 1, 2, 7, 3, 4.

1. 4, 2, 8, 7, 2, 6.

2. 1, 3, 5, 8, 7.

3. 2, 4, 6, 7, 8.

4. 5, 4, 3, 9, 2.

5. 17, 27, 37, 13, 47.

Ключ:

1. 2

2. 8

3. 7

4. 9

5. 13

Завдання № 7 «Математичний-2»

Мета: Виявляє вміння аналізувати, узагальнювати, класифікувати числовий матеріал.

Максимальний бал - 15

Час виконання: 10 хвилин.

Інструкція: Простеж аналогію і допиши три числа в кожному ряду.

Зразок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

1. 6, 9, 12, 15, 18,________________

2. 1, 2, 4, 8, 16,__________________

3. 4, 5, 8, 9, 12, __________________

4. 19, 16, 14, 11, 9________________

5. 29, 28, 26, 23, 19,_______________

Ключ:

1. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27;

2. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64,128;

3. 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17;

4. 19, 16, 14, 11, 9, 6, 4, 1;

5. 29, 28, 26, 23, 19, 18, 16, 13.

Джерела:

1. Акімова М.К., Козлова В.Т. Діагностика розумового розвитку дітей - СПБ.: Пітер, 2006, 240с.: іл. - (Серія «Дитячого психолога»).

2. Тест Ліппмана "Логічні закономірності"

3. Гін С.І. Світ логіки: Методичний посібник для вчителя початкової школи/Бібліотека вчителя початкової школи. - М.: Віта-Пресс, 2003.