Реклама
Гра, як засіб формування ключових компетенцій учнів


Гра - є дія, що протікає в певних межах місця, часу, змісту в осяжному порядку і за добровільно прийнятими правилами, поза сферою матеріальної користі і необхідності; супроводжується настроєм і почуттями підйому і напруги, відчуженості і захоплення (Ї. Хейзанга)

Автор: Полушина Юлія Миколаївна, педагог додаткової освіти, Центр дитячої творчості ім. Н. М. Аввакумова, р. Азбест, Свердловська обл.

Розробка буде корисною вихователям, вчителям, педагогам додаткової освіти.

Світ дитинства унікальний і неповторний, враження дитинства, хороші і погані, залишаються в пам'яті людей назавжди, і тому так важливо, щоб маленька людина, що вступає в життя, робить боязкі кроки по нескінченній сходах пізнання себе і світу, долав ці перші сходинки з радістю і задоволенням. Адже вченими давно відкрито, що вирішальним фактором розвитку деяких характеристик мислення виступає не сам досвід (знання, вміння, навички), а методи його засвоєння. І першим надійним помічником у вихованні та навчанні дітей, роблять їх життя щасливим і осмисленим, є творча активність. А однією з найяскравіших зон творчого розвитку є гра. Педагогічні можливості гри в життя будь-якого колективу, а дитячого особливо, були виявлені досить давно.

Саме поняття гри в різних джерелах трактується по-різному. Одні вважають, що вона служить, у першу чергу, для розваги та забави, доставляючи радість сама по собі, інші бачать в грі засіб досягнення певного результату. Це удаване протиріччя, так як в першому випадку мова йде про дитячі спонтанних іграх, де дійсно радість розваги стоїть на першому місці, у другому ж випадку маються на увазі дидактичні ігри, де на чільне місце поставлено навчання і викликане самим процесом почуття задоволення, здатне зробити навчання радісним.

Ігри - це не тільки розваги, задоволення, приємне дозвілля, це ще й радість спілкування, пізнання навколишнього світу, випробовування своїх можливостей, формування стресостійкості, найважливіший джерело духовного збагачення, один із шляхів особистісного зростання.

Використання ігрових форм навчання веде до підвищення творчого потенціалу дітей і таким чином - до більш глибокому, осмисленому і швидкого освоєння досліджуваної дисципліни.

У грі розвивається вміння фантазувати, творчо перетворювати дійсність, співпрацювати з партнерами, розуміти іншу людину і висловлювати свої власні почуття і думки.

Що дають ігрові методи у навчанні?

· Розвиток самопізнання (за рахунок зниження бар'єрів психологічного захисту та усунення нещирості на особистісному рівні).

· Особистісне зростання учасників через розширення сфери усвідомлення себе та інших, а також процесів, які відбуваються в групі.

· Прагнення учнів визначити якомога більше можливостей вибору при зустрічі з життєвими труднощами і проблемами, оскільки заохочується дослідницьке відношення до дійсності «Що відбувається зараз?»

· Зростання усвідомлення навчаються себе.

· Оволодіння навчаються вміння рефлексувати, аналізувати свою поведінку.

Приклади дидактичних ігор

«Магазин самообслуговування»

Мета гри:

· пізнавальна - узагальнити наявні у студентів знання з певної теми або розділу навчальної програми;

· ігрова - командам дати найбільш точні відповіді на запропоновані питання, попередньо оцінивши ступінь їх складності.

Сценарій Гри.

На 20 картках чи на дошці написані запитання. Діти діляться на команди по 3 людини або пари, одна з яких журі. Команди обирають по одному питанню на кожного члена команди. Потім команди по черзі відповідають на вибрані питання. Журі оцінює відповіді хлопців (1 бал - вірно; 0,5 - правильно, але не повно; 0 - невірно). Результати заносяться в таблицю на дошці.

Якщо питання не зустрічався жодного разу в інших команд, то дається додатковий бал. Таким чином стимулюється бажання вибирати більш складні питання.

Методичний аналіз гри.

Гра може бути проведена як на етапі узагальнення знань і умінь, так і при вивченні нового матеріалу.

Психологічною особливістю цієї гри є можливість виникнення конфлікту під час взаємооцінки. Це треба передбачати і вчити дітей уникати конфліктів.

Ігровий хід, насамперед, укладений у вільному виборі групою набору питань, коли учасникам доводиться спільно вирішувати проблему посильності відповідей, з одного боку, і оригінальність питань порівняно з групами-суперниками - з іншого. Ніякої попередньої підготовки гра не вимагає.

Рухова пам'ять.

Разбейтесь на команди, визначте двох представників команд. Представники команд танцюють протягом 15 секунд. Інші члени команди - журі уважно спостерігають за ними.

Представники команд танцюють. А після цього команда суперників повторює рухи танцюристів як можна точніше, а журі оцінює вашу рухову пам'ять.

Натюрморт.

Зараз ми будемо малювати натюрморт. Теми можуть бути наступні:

- фрукти на фарфоровому блюді;

- квітка у кришталевій вазі;

- вода в прозорому стакані;

- осінні листя на холодній землі.

Зазвичай художники малюють натюрморт з натури. У нашому випадку натуру ми створимо собі самі - у своєму поданні. Отже, закрийте очі і уявіть перед собою вишукано гарний натюрморт на обрану вами тему. Відкрийте очі, з допомогою олівця перенесіть це зображення на свій лист.

Після цього проводиться виставка малюнків. Під кожним малюнком всі художники виставляють свою оцінку цього твору мистецтва. Сумарна оцінка, отримана кожним натюрмортом, дозволить визначити переможця.

Віяло

В лівій стороні листка намалюйте який-небудь простий предмет - наприклад, лампочку, циркуль, чашку. В правій стороні аркуша намалюйте три простих предмета, але вже інші.

Завдання. Зараз треба намалювати три складних предмета, в яких би поєдналися прості предмети, намальовані з лівої і правої сторони вашого листка. Постарайтеся проявити фантазію. Крім фантазії буде враховуватися якість графічного рішення.

Після цього всі малюнки виконуються по колу. Всі учасники виставляють на них оцінки за п'ятибальною системою за оригінальність рішення. Листки повинні зробити коло і повернутися до свого господаря.

По сумі балів переможець визначається за найоригінальніше рішення поставленої задачі.

Ігри для активного відпочинку

Ці ігри призначені для психофізіологічної розвантаження. Також ці ігри здатні підняти творчу активність, пробудити фантазію і одночасно з цим розвивають зібраність уваги, розвивають навички колективної злагодженої діяльності. Ці ігри можна проводити на перервах.

Танець

Всі встають в коло. Під музику повторюють руху ведущего.Отмечается кращий ведучий за оригінальність запропонованих танцювальних рухів. Якщо проводити гру з міні-групах, то можна відзначити кращу групу за синхронність рухів.

Пожвавлення картини

Учасники діляться на дві команди. Кожна команда придумує сюжет картини. Потім показують по черзі «німу» сценку протилежній команді. Суперники висувають свої версії побаченого. Разом вирішують яка команда точніше зобразила і яка краще відгадала.

Художники

Розкреслите листок паперу на 20 великих клітин. Ведучий заздалегідь готує список з 20 слів. Ведучий називає слова зі списку, після кожного слова рахує до п'яти. Поки він вважає, що всі учасники повинні встигнути яким завгодно малюнком в одній клітці для пам'яті замалювати це слово. Потім перевіряють, хто як запам'ятав слова. Вибирають переможця за кількістю правильно замінених слів.

Ігри для створення сприятливого мікроклімату у групі

Ці ігри спрямовані на розвиток комунікативних навичок та емоційної сфери дитини.

Гра «Ласкаві кроки».

Мета: розвиток емоційної сфери, збагачення словникового запасу.

Хід гри.

Дві людини встають навпроти один одного. Між ними - іграшка. Той, хто швидше дійде до іграшки, той і візьме її (кроки роблять за певними мітками). Але зробити крок можна тільки тоді, коли піднімеш ласкаве слово для одного (мами, бабусі тощо). Слова повторюватися не повинні, не сказав вчасно слово пропускає хід.

Гра «Подарунок».

Мета: розвиток комунікативних навичок, емпатії, уяви, позитивного ставлення до членів групи.

Хід гри.

Діти стоять у колі. Ведучий запитує: «Хлопці, ви любите отримувати подарунки? А ви знаєте, що дарувати подарунки - теж чудове заняття? Адже так приємно побачити, що людина радіє твоєму подарунку, що він посміхається. Сьогодні ми будемо дарувати один одному подарунок, а разом зніми радість і гарний настрій. Подарунки у нас будуть «понарошку», але зате «дарувати» можна все, що тільки забажаєте. Наприклад, я дарую (називаємо ім'я дитини) великого шоколадного зайця».

Потім вже ця дитина називає ім'я іншого і «дарує» йому свій подарунок. Слід звернути увагу на те, що можна дарувати не предмети, а щось умовне, нематеріальне, наприклад: велике блакитне небо, багато світла і тепла, яскраве сонце, гарний настрій.

Спасибі за увагу! Грайте з розумінням!

Учасник конкурсу для педагогів «Краща методична розробка»