Реклама
Положення про шкільної предметної тижня


Примірне положення про шкільної предметної тижня

I. Загальні положення

1.1. Шкільні предметні тижні в загальноосвітньому закладі проводяться щорічно з ініціативи та при безпосередньому керівництві методичних об'єднань вчителів-предметників з метою підвищення професійної компетентності вчителів, а також для розвитку пізнавальної та творчої активності учнів.

1.2. Завдання предметного тижня:

- удосконалення професійної майстерності педагогів через підготовку, організацію та проведення відкритих уроків і позакласних заходів;

- залучення учнів у самостійну творчу діяльність, підвищення їх інтересу до досліджуваних навчальних дисциплін;

- виявлення учнів, які володіють творчими здібностями, прагнуть до поглибленого вивчення певної навчальної дисципліни або освітньої галузі;

- розвиток креативних здібностей учнів і підтримка обдарованих дітей та підлітків.

II. Організація і порядок проведення предметного тижня

2.1. Предметна тиждень проводиться у відповідності з планом роботи школи (ліцею, гімназії).

2.2. План підготовки та проведення предметного тижня затверджується директором навчального закладу не пізніше ніж за два тижні до початку її проведення.

2.3. Організатором предметного тижня є методичне об'єднання вчителів-предметників.

2.4. Учасниками предметного тижня є:

- усі вчителі, які викладають предмет чи групу дисциплін освітньої галузі, за якими проводиться предметна тиждень;

- учні навчального закладу, які вивчають предмет або освітню галузь, за якими проводиться предметна тиждень.

2.5. В рамках предметного тижня можуть проводитися:

- предметні олімпіади;

- нетрадиційні уроки з навчального предмета;

- майстер-класи кращих вчителів навчального закладу;

- позакласні заходи на паралелі навчальних класів і між паралелями;

- масові соціально значущі або науково-пізнавальні заходи.

2.6. Проведення предметного тижня повинно супроводжуватися різноманітною наочною інформацією, яка розташовується в різних приміщеннях навчального закладу.

2.7. За підсумками предметного тижня найбільш активні її учасники (як вчителі, так і учні) заохочуються адміністрацією навчального закладу, членами опікунської ради або спонсорами.

2.8. За підсумками предметного тижня може бути визначено склад команди навчального закладу для участі у міських (районних) предметних олімпіадах, проведено набір в наукове товариство учнів, організована науково-практична конференція або творчий вечір старшокласників.

2.9. По закінченні предметного тижня на засіданні методичного об'єднання вчителів-предметників проводиться аналіз заходів, організованих в ході тижня.

2.10. За підсумками предметного тижня заступнику директора школи з навчально-виховної роботи, який опікується її проведення, можуть бути надані наступні документи: план проведення предметного тижня; тексти завдань для проведення предметних олімпіад та протоколи з їх результатами; плани або сценарії відкритих заходів; аналіз підсумків предметного тижня.