Реклама
Проектна технологія в ГПД


Даний матеріал буде корисним учителям початкової школи та вихователів ГПД.

Проектна технологія в групі продовженого дня

Проектна технологія належить до четвертого покоління освітніх і виховних технологій. Це один з ефективних способів розвитку креативності (обдарованості) учнів. Крім того, робота над проектами - це захоплююча, цікава і цілком посильна для дітей організація науково - дослідницької діяльності вчителя і учнів.

В ГПД може бути здійснена як індивідуальна, так і спільна робота над груповими проектами.

Групова форма роботи передбачає розподіл вихованців на групи по 3-6 чоловік, щоб вийшло 3-5 невеликих груп, з якими буде працювати вихователь.

Правила спільної роботи

1. Працювати дружно: бути уважним один до одного, ввічливим, не відволікатися на сторонні справи, не заважати один одному, вчасно надавати допомогу, виконувати вказівки старшого.

2. Працювати за алгоритмом (плану).

3. Своєчасно виконувати завдання: стежити за часом, доводити розпочату справу до кінця.

4. Якісно виконувати роботу (акуратно, без помилок), дотримуватися техніку безпеки, економити матеріали.

5. Кожен член групи повинен вміти захищати спільну справу і свого зокрема.

Створення проектів - робота творча. Для неї необхідна атмосфера натхнення, і педагогу потрібно її створити.

Проектна технологія заснована, насамперед, на розвиток самостійності учнів. В результаті повніше забезпечуються їх індивідуальні інтереси та здібності, освоюються не тільки конкретні пошукові дії, але і системний підхід до вирішення різних, у тому числі і суто житейських, завдань.

Проектування - дуже хороший інструмент для формування функціонально грамотної особистості, розвитку творчих здібностей дитини, удосконалення таких якостей, як самостійність, оригінальність мислення, незалежність.

Крім того, через проектну технологію відбувається формування і розвиток особистісних якостей - вміння працювати спільно, здатність бути повноправним членом колективу, терпимим до своїх товаришів, вибудовувати ділові відносини.

Теми для проектів: «Моя сім'я», «Наш клас», «Наша школа», «Птахи нашого лісу», «Рослини нашого краю», «Пам'ятки нашого міста», «Російські свята», «Спортсмени нашого міста», «Таємниці Нового року», «Історія в назві вулиць міста» та ін.

У технології проектування дуже важливим є координоване виконання взаємопов'язаних дій, тому разом з учнями необхідно скласти план роботи над проектом.

Етапи і напрямки роботи над проектом

1. Скласти групи, обрати керівника.

2. Розподілити обов'язки між членами групи за такими напрямами: дослідник, фотограф, журналіст, бібліограф, оформлювач.

3. Намітити напрямки роботи:

а) висвітлення даної теми в літературі, складання бібліографічного списку (мета - зібрати і систематизувати наявний матеріал по темі в газетах, журналах, книгах);

б) пошукова робота (мета - знайти потрібну інформацію в інших джерелах: музеї, архіві). Зустрічі з цікавими людьми, інтерв'ю, репортажі;

в) збір наочного матеріалу (мета - відобразити тему проекту у фотографіях, малюнках, різних електронних презентаціях);

г) аналіз зібраної інформації;

д) оформлення творчого проекту.

Проекти розробляються від 2-3 тижнів до 2,5 місяців. За цей час хлопці мають можливість спробувати себе в одній з професій: фотографа, журналіста і т. д. Крім того, кожен школяр оволодіває методом пошуку та аналізу інформації, вчиться ставити конкретну мету і досягати її, а також поповнює запас знань. В ході роботи над проектами відбувається спілкування, яке, на жаль, сучасним школярам дуже важко вибудувати. Проекти можуть бути представлені у вигляді стінгазети, папки, книжки-розкладачки або презентації. Можна виконати проект по створенню та показу казки для першокласників. Діти з задоволенням складають єдиний сценарій, готують сценічні костюми, беруть участь в розподілі ролей.

Таким чином, метод проектів допомагає вирішувати завдання не тільки освіти, але і виховання, розвитку дітей, а також розкрити їх творчий потенціал. А навички проектування необхідні в будь-якій діяльності, кожен день і все життя.

Проект допомагає:

1. Залучити кожного учасника в активний пізнавальний процес творчого характеру, в різні види діяльності.

2. Розвивати вміння проектувати свою діяльність.

3. Розвивати стійкий інтерес до книги - джерела знань, уміння працювати самостійно з додатковою літературою, розширювати кругозір.

4. Розвивати фантазію, уяву, уміння синтезувати зібраний матеріал і вибирати необхідний.

5. Виховувати здатність до взаєморозуміння і взаємодопомоги, а також особисту відповідальність за виконання колективної роботи.

6. Розвивати мовленнєві вміння, зокрема вміння представляти свою роботу іншим.

7. Залучити до участі в шкільному житті членів родини, дітей з дитячого саду (формування соціальної активності).

8. Залучати учнів до корисної діяльності.

9. Розвивати творчі здібності.

10. Розвивати пізнавальний інтерес.

11. Формувати естетичний смак.

Предметні та загальнонавчальні вміння, що формуються в ході проектної діяльності, необхідні учням III і IV класів для самостійної роботи:

• володіння письмовою та усною мовою (на рівні свого віку);

• володіння певними знаннями з предмета (математика, літературне читання, день, курс «навколишній світ»);

• вміння працювати з додатковою літературою, вести пошук потрібної інформації;

• розвиток вміння самостійно приймати рішення;

• комунікативності в рольовому взаємодії, обмін інформацією;

• розумової діяльності при проектуванні, плануванні, роботі з джерелами інформації, аналізі, синтезі, структуруванні інформації;

• самоаналізу і рефлексії.

На кожному етапі проектної діяльності чітко проявляються психологічні здібності особистості, усвідомлення своєї ролі в колективі: генератора ідей, координатора, організатора, дослідника, ініціативного виконавця і т. д. Можливість проявити свої найкращі якості різко підвищує самооцінку, навчає вмінню вирішувати конфліктні ситуації, підвищує мотивацію до діяльності, дозволяє розкривати потенціал талановитих дітей та їх індивідуальність.