Реклама
Спільна діяльність вчителя-логопеда і батьків з розвитку зв'язного мовлення дітей 5-6 років


Спільна діяльність вчителя-логопеда і батьків з розвитку зв'язного мовлення дітей «Казкова країна»

Автор: Демидова Любов Миколаївна, вчитель-логопед СП ГБОУ ЗОШ №1 «ОЦ» дитячий садок «Волошка» села Кинель-Черкаси

Опис роботи. Пропоную Вам матеріал спільної роботи вчителя-логопеда та батьків з розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку (5-6 років) з теми «Казкова країна». Даний матеріал-це демонстрація нової, найбільш ефективної форми роботи логопеда з батьками з корекції мовлення дітей. Саме в умовах партнерських відносин між фахівцем і батьками можна знайти правильний маршрут у нелегкому для кожної дитини корекційно-виховному процесі. І це багаторазово підвищує результативність роботи з формування зв'язного мовлення дітей. А твір казок самими дітьми, на основі ознайомлення з російськими народними казками, формує не тільки мова дитини, але і його особистість в цілому. Даний матеріал буде корисним вчителям-логопедам і вихователям.

Спільна діяльність вчителя-логопеда і батьків з розвитку зв'язного мовлення дітей «Казкова країна»

Хороша мова-найважливіша умова всебічного повноцінного розвитку дітей. Чим багатше і правильніше мовлення дитини, тим легше їй висловлювати свої думки, тим ширша її можливість в пізнанні навколишньої дійсності, змістовніші і повноцінніше його відносини з однолітками і дорослими, тим активніше він розвивається психічно. Тому так важливо піклується про своєчасне формування мовлення дітей, її чистоті й правильності, попереджаючи і виправляючи різні порушення. Однак не у всіх дітей вона однаково успішно розвивається. До цієї категорії відносяться діти з мовними порушеннями, які погано запам'ятовують і неадекватно використовують лексичну термінологію, не можуть граматично правильно оформити свої думки.

Для якісного поліпшення мовного розвитку дітей поряд з пошуком сучасних моделей навчання і виховання необхідно відроджувати кращі зразки народної педагогіки. Так використання російських народних казок в роботі з дітьми допомагає розвитку їх мовленнєвої активності та зв'язного мовлення, накопичення та активізації словникового запасу, формування граматичних категорій мови. Твір казок самими дітьми, на основі ознайомлення з російськими народними казками, формує не тільки мова дитини, але і його особистість в цілому. І там, де деколи марні вмовляння і пояснення дорослого, допомагає казка. Емоційне сприйняття відбуваються в казці подій робить її героїв коханими або зневажати-цілком реальними істотами, вчинки яких можна перенести у власне життя.

Давно доведено, що для одержання найбільшої результативності роботи по розвитку зв'язного мовлення дітей необхідно взаємодія логопеда з батьками. Безумовно, головні вихователі своїх дітей батьки. Однак далеко не кожен батько володіє знаннями, необхідними для правильного виховання та розвитку дитини, яка потребує корекційному впливі. Традиційні форми розв'язання задачі взаємодії педагога і батьків(збори, консультації, дні відкритих дверей тощо) не завжди створюють можливість активних партнерських відносин. Часто батьки залишаються сторонніми спостерігачами, а не активними учасниками корекційно-освітнього процесу.

Ми вирішили випробувати нові форми і вважаємо, що оптимальним варіантом є залучення батьків у спільну діяльність по формуванню зв'язного мовлення «Казкова країна».

У чому ж основна суть взаємодії педагога з сім'єю? Головне-співпраця при систематичному цілеспрямованому плануванні та поетапної реалізації різноманітних форм взаємодії. Саме в умовах партнерських відносин між фахівцем і батьками можна знайти правильний маршрут у нелегкому для кожної дитини корекційно-виховному процесі. Отримавши необхідні знання, батьки починають усвідомлювати свою справжню роль у розвитку і вихованні дитини, стають активними учасниками реалізації проекту. І це багаторазово підвищує результативність роботи з формування зв'язного мовлення дітей.

Цілі:

1. Розвиток зв'язного мовлення у старших дошкільників із ФФНМ на матеріалі російських народних казок.

2. Залучення батьків вихованців до активної, систематичної допомоги дітям в корекції порушень мовлення та інших психічних функцій з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини і специфіки корекційно-розвиваючої програми.

Завдання:

1. Навчити дітей продовжувати і завершувати казки, складати за аналогією і за планом.

2. Розвивати творчі здібності та креативні можливості кожної дитини, формуючи практичні навички у розвитку зв'язного мовлення, комунікативні вміння й інші психічні функції.

3. Активізувати розвиток монологічною і діалогічної промови, вміння логічно формулювати фрази, складати тексти.

4.Стимулировать освоєння дошкільниками мовного багатства усної народної творчості, художньо-мовленнєву активність мовними нормами, зразками російської мови, представленими в усній народній творчості.

5.Активизировать педагогічний потенціал батьків, викликати бажання брати активну участь у корекційно-педагогічному процесі, формувати розуміння необхідності систематичної допомоги дитині в подоланні порушень мови і розвитку психічних функцій.
Практична значимість проекту проглядається в кількох напрямках.

Практична значимість.

Комунікативно-мовленнєвий напрямок.

* Спираючись на художньо-літературний матеріал (твори російських народних казок) продовжити роботу над розвитком зв'язного мовлення, над чіткістю дикції, інтонаційною виразністю мовлення.

* Поповнювати словник, розширювати уявлення про переносному значенні слів і виразів (золоті ручки, хитра лисиця та ін), активізувати їх у мовленні дітей.

* Розвивати зв'язну мова і мовне спілкування з дорослими і однолітками.

* Удосконалювати граматичний лад мовлення:

Художньо-літературний напрям.

* Розвивати літературну мову.

* Долучати до словесного мистецтва, розвивати художнє сприйняття та естетичний смак.

Напрямок соціально-особистісного розвитку.

* Розвивати ігрову та театралізовану діяльність, включаючи тематику знання про народні традиції і побут людей у різні історичні періоди.

* Формувати патріотичні почуття, громадянську належність. Відчуття належності до світової спільноти.

* Виховувати дружні стосунки між дітьми, шанобливе ставлення до дорослих.

Окремо слід зупинитися на аспекті стимулювання спільної діяльності педагогів, дітей і батьків у різних режимних моментах.

Тип проекту: творчий, середньостроковий, розрахований на 1 рік.

Цільові групи проекту:

- діти старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення;

- батьки;

- вчитель-логопед.

Механізм реалізації проекту:

1 етап-підготовчий.

На даному етапі намічаються основні напрямки реалізації проекту, підбирається методична і художня література, складається план реалізації проекту.

2 етап-аналітичний.

На даному етапі діти разом з батьками шукають матеріали по темі, батьки дивляться літературу з розвитку зв'язного мовлення дітей.

3 етап-основний.

На даному етапі виконується план реалізації проекту (проводяться консультації для батьків, організовуються екскурсії, виставки творчих робіт, проводяться спільні заходи, дозвілля тощо)

4 етап-заключний.

На даному етапі узагальнюються і структуруються матеріали за результатами роботи, проводиться презентація дитячому портфоліо, театралізація казки «Теремок».

Очікувані результати

1. Підвищення в дітей інтересу до казки і російській народній творчості.

2. Активізація зв'язного мовлення дітей, розширення словника.

3. Поява інтересу до художньої діяльності, творчості.

Продукт проекту

1. Презентація проекту.

2. Виставки дитячих робіт (малюнки, аплікації, вироби за темами «Мої перші казки», «Мої улюблені казки», «Російські народні казки» і ін).

3. Створення індивідуальних книжок «Мої перші казки».

4. Створення портфоліо на кожну дитину «Я казкар».

Перед початком роботи над спільної проектної діяльністю проводилося діагностування розвитку зв'язного мовлення дітей. В результаті обстеження було виявлено, що високий рівень розвитку зв'язного мовлення мають 15% дітей, середній-50% дітей, низький рівень розвитку зв'язного мовлення-35% дітей.

Діагностика розвитку зв'язного мовлення дітей після закінчення реалізації проекту показала, що кількість дітей з високим рівнем розвитку зв'язного мовлення збільшилася до 55%, кількість дітей із середнім рівнем знизилося до 40%, з низьким рівнем до 5%.

За результатами діагностики ми бачимо, що кількість дітей з високим рівнем розвитку зв'язного мовлення збільшилася на 40%. Звідси видно, що спільна робота з реалізації проекту дала високий результат.

По закінченні роботи по реалізації проекту проводилося анкетування батьків. Обробка даних анкетування показала:
- 47,3% батьків зазначили, що участь у проекті допомогло їх дитині розвинути зв'язне мовлення;

- 61,5% батьків зазначили, що в ході проекту вони отримали більше інформації про роботі вчителя-логопеда;
- 89, 1% батьків висловили думку, що участь у проекті дала можливість розвинути творчі здібності як їх самих, так і дитини;
- 91,8% батьків вважають, що участь у подібних спільних з педагогами заходах допомагає краще пізнати свою дитину, допомогти йому в корекційній роботі;
- 100% батьків вважають таку співпрацю з педагогами ДНЗ дуже корисним для себе і дітей.

Результати реалізації проекту.

Реалізація представленого проекту дозволила досягти високих стабільно позитивних результатів у корекційно-педагогічної роботи у процесі формування зв'язного мовлення, створити в групі атмосферу довіри, взаєморозуміння, підтримки, творчих, партнерських відносин між дітьми, батьками, педагогом. Ось деякі з них.

*Сформованість у дітей уміння складати казки за аналогією і за планом, використовуючи мовне багатство російської народної творчості.

*Залучення батьків вихованців до участі в корекційно-педагогічному процесі в дитячому садку і вдома, використовуючи цінності російської народної культури. Дорослі як би «припадають до живого джерела», який і дає їм сили примножувати і розвивати власну культуру і культуру дітей, сприяючи інтенсивному розвитку мовлення і формування особистості в цілому.

*Створення продуктів дитячої творчої діяльності, які в подальшому використовуються для таких заходів як:

- організація виставки дитячих робіт (малюнки, аплікації, вироби за темами «Мої перші казки», «Мої улюблені казки», «Російські народні казки» і ін);

- створення індивідуальних книжок «Мої перші казки»;

*Створення портфоліо на кожну дитину «Я казкар», де зібрані його малюнки, аплікації, записи вражень від прочитаних казок, його власні авторські казки.