Реклама
Порівняльно-історичний метод у мовознавстві в роботі з обдарованими дітьми


Автор: Оксана Володимирівна Саннікова, вчитель російської мови та літератури, Муніципальне загальноосвітній заклад середня загальноосвітня школа №4 місто Асіно, Томська область

Опис матеріалу: пропоную теоретичний і практичний матеріал, який буде корисний як педагогам, так і курсантам, які цікавляться питаннями мовознавства. Практичний матеріал, представлений у роботі, можна використовувати при підготовці дітей до олімпіад. Дані завдання формують навички порівняльного аналізу, розвивають пізнавальну активність.

Подібно до того, як кваліфікований ювелір

може перетворити природний алмаз в розкішний діамант,

благодатна навколишнє середовище

і кваліфіковане педагогічне керівництво

здатні перетворити в дар видатний талант.

А.И.Савенков

Питань роботи з обдарованими дітьми в даний час приділяється особлива увага. У суспільстві зросла потреба у громадянина з активною життєвою позицією, здатного адаптуватися в цьому сучасному світі.

Метою роботи з обдарованими дітьми є максимальне виявлення та розвиток творчих здібностей студентів, розвиток їх інтелектуально-творчого потенціалу. Виходячи з актуальності даної проблеми я як вчитель, ставлю перед собою мету: не лише навчити певним універсальним умінням і навичкам, але й розвивати в дитині пізнавальну активність, ініціативність, спрямувати процес навчання на розвиток його особистості, творчих здібностей. Успішне досягнення цієї мети залежить від того, які технології, форми і методи навчання використовує вчитель, саме тому віддаю перевагу деятельностному підходу, який дозволяє використовувати різні методи і прийоми навчання, дозволяє організувати роботу з обдарованими дітьми.

Роботу з дітьми з підвищеним рівнем здібностей можна умовно розділити на дві групи: урочна діяльність і позаурочна. Зупинимося на позаурочної діяльності, а саме на олімпіадах, оскільки вони дозволяють виявити здібних і обдарованих дітей. Що ж залежить від учителя в підготовці до олімпіади? Розвиток аналітичних, творчих навичок. Учитель може сформувати навички порівняльного аналізу, інтерпретації художнього тексту та багато іншого. При підготовці до олімпіад різного рівня дуже часто використовую прийом порівняння.

Прийом порівняння дає хороші результати, дозволяє досягти поставленої мети. Його можна використовувати на різних етапах уроку (пояснення нового, узагальнення, закріплення), при організації позаурочних занять. Мої учні мають призові місця в олімпіадах і конкурсах різного рівня, науково-практичних конференціях. Роботу з высокомотивированными дітьми починаю з 5 класу, це і дозволяє домагатися високих результатів. Як же використовую прийом порівняння? Фрагмент одного із занять допоможе наочно в цьому розібратися:

1. Порівняння - це виявлення істотних ознак подібності та відмінності предметів, об'єктів, явищ.

Тема заняття більш широка - порівняльно-історичний метод у мовознавстві.

Порівняльно-історичний метод - метод дослідження, що дозволяє виявити з допомогою порівняння загальне й особливе в історичних явищах. (Енциклопедичний словник).

Хлопці пробують самостійно визначити мету нашого заняття. Використовую, за необхідності, навідні питання.

Після роботи з питань формулюється поняття: споріднені мови

- це мови, у яких є спільна мова - предок. Як кажуть лінгвісти: споріднені мови сходять до загального праязыку. Вони мають багато схожих рис: однакові або схожі слова, граматичні правила та ін.

Лінгвісти, порівнюючи мови, намагаються відновити особливості споріднених мов.

2. Далі використовую один із чудових прийомів, який допомагає дітям розібратися в деяких особливостях мови. (Див. список літератури). Цей прийом я знайшла в розробці уроку вчителя російської мови і літератури Чумакова Ірина Євгенівна. Саме її матеріал, представлений у мережі інтернет, підштовхнув мене до більш глибокого вивчення цієї теми: слова в споріднених мовах не обов'язково схожі. Відмінність у звучанні слів, що позначають майже одне і те ж, можуть бути дуже великими. Але ці відмінності повинні бути передбачуваними. Спробуємо в цьому розібратися.