Реклама
Авторська програма «Арт-психологія як засіб професійного і особистісного становлення»


Автор: Малютіна Людмила Вікторівна, педагог-психолог, КГБОУ СПО «Єнісейського педагогічний коледж»

Опис роботи: матеріал буде цікавий як для психологів педагогічних коледжів, так і інших освітніх установ. Цільова аудиторія - студенти СПО, старшокласники. У навчально-виховному процесі пропонована програма може використовуватися в години факультативних занять, як елективний курс або модуль додаткової освіти.

Реалізація програми передбачає наявність таких матеріально-технічних засобів:

1. Відео-матеріали навчального характеру

2. Комп'ютер з колонками

3. Фарби, пензлі

4. Доп. матеріал для тренінгової роботи

Мета програми: підготовка фахівців галузі освіти, готових ефективно застосовувати елементи арт-психології в професійних і особистісних цілях.

В процесі освоєння модуля студенти вчаться застосовувати методи арт-психології у вирішенні особистих проблем і надавати необхідну допомогу своїм вихованцям в особистісному становленні і розвитку. Як освоюваних у процесі навчання компетенцій виступають такі арт-психологічні засоби як: імаготерапія - лялькотерапія, казкотерапія, образно-рольова драмотерапия; ізотерапія; музыкоцветотерапия; музыкопсихотерапия, музыкоизотерапия та ін.

Завдання:

- освоїти і бути готовим застосовувати методи та прийоми арт-терапії

- навчитися вибудовувати лінію саморозвитку (як професійного, так і особистісного)

- розширити спектр прийомів у вирішенні особистісних проблем

- формувати безоціночне ставлення до людини

У світлі ФГОС розглянута програма орієнтована на формування наскрізних для всіх спеціальностей « загальних компетенцій». А блок «професійних компетенцій» при всій своїй специфічності, структурується як менеджерська діяльність, яка обов'язково включає в себе в узагальненому вигляді такі елементи як: цілепокладання, планування, організацію діяльності, контроль, корекцію. Програма модуля являє собою систему тренінгових занять за типом груп особистісного зростання. Освітній процес модуля передбачає рефлексивну діяльність кожного учасника групи в особистісному і професійному плані. Такий підхід базується на базових потреб особистості в самореалізації, самоповазі, саморозвитку, самовдосконалення. Результатом такої діяльності має стати індивідуальний вектор руху студента в особистісному і професійному плані, збудований ним із застосуванням технік арт-терапії. Організована в рамках модуля робота простраивается в компетентісний підхід.

В процесі роботи формуються:

*соціальна та індивідуальна компетентність (у вузько-психологічному сенсі - специфічні компетентності)

- вміти вирішувати ситуаційно обумовлені проблеми

- формована надситуативная активність

* комунікативно-управлінська компетентність

- вміти ставити цілі; організовувати діяльність; вибудовувати корекцію; рефлексувати; проводити аналіз.

В якості основних принципів побудови освітньої програми модуля «Арт - психологія як засіб професійного і особистісного становлення» розглядаються:

· Діяльнісний підхід

· Поєднання навчання з проектною діяльністю

· Використання активних форм навчання

· Модульність, що розділяє зміст курсу на кілька автономних частин

· Дискусійний характер навчання

· Рефлексивно-аналітичне побудова тренінгової роботи

Вимоги до рівня змісту програми

Формування уявлень:

- познайомляться з основними поняттями арт-психології, методами і прийомами арт-терапії

- познайомляться з технікою особистісного розвитку, підходами до выстриванию індивідуальної траєкторії розвитку

- дізнаються прийоми формування безоценочного відношення до людини

Формування навичок:

- навчаться застосовувати методи та прийоми арт-терапії

- будуть підбирати форми арт-психологічної роботи у відповідності з «проблемним полем»

- навчаться выстривать лінію саморозвитку (як професійного, так і особистісного)

- освоять ряд прийомів вирішення особистісних проблем

Студенти повинні:

· Володіти базовими компетенціями: комунікативно-управлінської

- вміти ставити цілі; організовувати діяльність; вибудовувати корекцію; рефлексувати; проводити аналіз.

· Володіти ключовими компетенціями: соціальної та індивідуальної

- вміти вирішувати ситуаційно обумовлені проблеми

- формована надситуативная активність

Обсяг і види навчальної навантаження


п/п

Вид навчальної діяльності

Кількість годин

Лекції

Практична

робота

1

Соціально-психологічний тренінг

0,5

1,5

2.

Арт-психологія як напрямок

1,5

6,5

3

Арт-психологічні засоби

5

15

4

Формування індивідуальної

траєкторії розвитку

5

15

5

Саморегуляція психічних станів

з застосуванням арт-психологічних технік

2

10

6

Психологічні тренінги

2

6

7

Побудова індивідуальної траєкторії

особистісного і професійного розвитку

-

2

8

Підсумковий контроль

-

2

 

Загальна: 74

16

58

Тематичне планування 

п/п

Найменування розділів і тем

Навчальне навантаження

 

 

Всього годин

Теорія

Практика

1

Соціально-психологічний тренінг

 

2

0,5

1,5

1.1

Тренінг «Давайте спілкуватися». Організація безпечного простору для взаємодії і освоєння модуля. Про зміст модуля.

2

0,5

1,5

2

Арт-психологія як напрямок

8

1,5

6,5

2.1.

Проективна психодіагностика.

Вчимося пізнавати себе із застосуванням проективних методик.

Рисуночный тест «Кактус». Інтерпретація рисуночных тестів.

4

1

3

2.2.

Методи арт-психології в комунікативній практиці; арт-терапевтичні техніки.

2

0,5

1,5

2.3.

«Тренінг партнерства» з застосуванням арт-терапевтичних технік.

2

 

2

3

Арт-психологічні засоби

20

5

15

3.1.

Казкотерапія. Загальне уявлення.

2

0,5

1,5

3.2.

Мандала як техніка арт-психології

1

 

1

3.3.

Комунікативні ігри і арт-психологія

1

 

1

3.4.

Психологічна гра «Авіакатастрофа» із застосуванням рефлексивних арт-психологічних прийомів

2

 

2

3.5.

Групові арт-психологічні прийоми.

2

0,5

1,5

3.6.

Самодослідження психотипу. Формування прийомів саморегуляції на основі особливостей свого психотипу. Тренінг стресостійкості.

2

 

2

3.7.

Пісочна терапія. Огляд способів застосування.

2

1

1

3.8.

Лялькотерапія. Загальна характеристика.

2

1

1

3.9.

Імаготерапія. Розвиток комунікативних можливостей із застосуванням имаготерапии.

2

0,5

1,5

3.10.

Музикотерапія. Тренінг сприйняття з застосуванням музикотерапії.

2

0,5

1,5

3.11.

Кольоротерапія. Особливості застосування.

2

1

1

4

Формування індивідуальної траєкторії розвитку

20

5

15

4.1

Траєкторія розвитку як усвідомлена форма руху.

2

1

1

4.2

Діагностика особистісних особливостей як основа цілеспрямованого розвитку.

3

0,5

2,5

 

Тренінг особистісного зростання

4

1

3

4.3

Дослідження професійної спрямованості як аналітичної складової

3

0,5

2,5

4.4.

Тренінг професійного самопізнання

4

1

3

4.5.

Побудова індивідуальної стратегії розвитку

4

1

3

5

Саморегуляція психічних станів із застосуванням арт-психологічних технік

12

2

10

5.1

Характеристика прийомів саморегуляції з елементами аутогенного тренування.

4

1

3

5.2

Арт-психологічні техніки та зняття нервово-психічної напруги.

4

1

3

5.3

Тренінг саморегуляції

4

 

4

6

Психологічні тренінги

8

2

6

6.1

«Поведінка в конфлікті»

2

0,5

1,5

6.2

Тренінг розвитку життєвих цілей

5

1,5

3,5

6.4.

Рефлексивна зустріч «Я і модуль. Підсумки роботи»

1

 

1

7

Побудова індивідуальної траєкторії особистісного і професійного розвитку. З урахуванням змістовної сторони модуля.

2

 

2

8

Підсумковий контроль.

2

 

2

 

Всього:

74

16

58

Зміст програми

Тема

Зміст навчального матеріалу

 

1.

Тренінг «Давайте спілкуватися».

Про зміст модуля.

Створення безпечного простору для взаємодії в групі і освоєння модуля. Настановна інформація про цілі, завдання модуля і основних змістовних моментів.

2.

Проективна психодіагностика.

Рисуночный тест «Кактус». Інтерпретація рисуночных тестів.

Знайомство із сутністю поняття «проективна діагностика» та основними видами методик

цього напрямку. Апробація деяких проективних тестів, у тому числі і «Кактус» з метою самодослідження і практичного застосування вивченого матеріалу. Аналіз підходів до інтерпретації.

3.

Методи арт-психології в комунікативній практиці; арт-терапевтичні техніки.

Оглядова характеристика методів арт-психології, арт-терапевтичних технік. Тренінгове взаємодія в процесі модуля з застосуванням деяких з методів.

4.

«Тренінг партнерства» з застосуванням арт-терапевтичних технік.

Робота по формуванню ефективних прийомів партнерської взаємодії, аналіз доцільності арт-терапевтичних технік у контексті теми заняття.

5.

Казкотерапія. Загальне уявлення.

Сутність поняття казкотерапії як одного з методів арт-психології. Відпрацювання практичного використання цього методу в освітню практику.

6.

Мандала як техніка арт-психології

Сутність поняття «мандала». Призначення мандали в процесі саморегуляції. Візерунок мандали як аналітичний матеріал та елементом проективної психодіагностики.

7.

Комунікативні ігри і арт-психологія

Синтезування вивченого матеріалу; пошук моментів поєднання арт-психологічних технік у процесі комунікативної взаємодії.

8.

Психологічна гра «Авіакатастрофа» із застосуванням рефлексивних арт-психологічних прийомів

Саморефлексія індивідуального поведінки в екстремальних умовах; аналіз вміння працювати в команді; формування згуртованості команди і вміння домовлятися. Практичне застосування арт-психології в контексті рефлексивних підходів.

9.

Групові арт-психологічні прийоми

Аналіз арт-психологічних прийомів з точки зору можливостей застосування при груповій взаємодії.

10.

Самодослідження психотипу. Формування прийомів саморегуляції на основі особливостей свого психотипу. Тренінг стресостійкості.

Діагностика психотипу. Характеристика особистісних можливостей у контексті певного психотипу. Можливості взаємодії. Пошук оптимальних прийомів саморегуляції з урахуванням «слабких сторін» певних психотипів.

11.

Пісочна терапія. Огляд способів застосування.

Знайомство з відеоматеріалами застосування пісочної терапії з різними арт-терапевтичними цілями. Аналіз можливостей застосування цього методу в роботі вчителя ОУ.

12.

Лялькотерапія. Загальна характеристика.

Відео-презентація можливостей лялькотерапії.

13.

Імаготерапія. Розвиток комунікативних можливостей із застосуванням имаготерапии.

Сутність поняття. Робота з образами в ігровому варіанті з метою розвитку комунікативних можливостей студентів.

14.

Музикотерапія. Тренінг сприйняття з застосуванням музикотерапії.

Сутність методу. Практичне застосування музикотерапії в групі; рефлексивне ставлення до улюблених музичних творів та характеристика особистісних особливостей людини через музичні пристрасті.

15.

Кольоротерапія. Особливості застосування.

Характеристика кольоротерапії як арт-психологічного методу; аналіз значення кольорів; цветодиагностика. Включення кольоротерапії в освітній процес.

16. Траєкторія розвитку як усвідомлена форма руху.

«Траєкторія розвитку» - поняття; складові; «техніка роботи». Мотиваційно-потребностная сторона особистості і «траєкторія розвитку».

17. Діагностика особистісних особливостей як основа цілеспрямованого розвитку.

Вивчення особистісних особливостей як етап цілепокладання при побудові індивідуальної траєкторії особистісного розвитку. Практикум самопізнання в контексті особистісної складової.

18. Тренінг особистісного зростання

Відпрацювання методик вироблення особистих планів; ухвалення рішень; розвитку впевненості у собі; прояснення ціннісно-мотиваційної сфери та її розвиток.

19.

Дослідження професійної спрямованості як аналітичної складової

Вивчення професійних преподчтений і можливостей як етап цілепокладання при побудові індивідуальної траєкторії професійного розвитку. Практикум самопізнання в контексті особистісної складової.

20.

Тренінг професійного самопізнання

Дослідження педагогічної рефлексії. Рефлексивний педагогічний тренінг. Фіксація «точок зростання» у професійному плані.

21.

Побудова індивідуальної стратегії розвитку

Практикум рефлексуючий теоретико-практичні лінії модуля в плані побудови траєкторії особистісного і професійного розвитку; фіксуючий «проблемні зони», як ключові напрями і «сильні сторони», як опору» я-концепції».

22.

Характеристика прийомів саморегуляції з елементами аутогенного тренування.

Формування уявлення про систему прийомів, що дозволяють знімати емоційну напругу і «працюють» на позитивний настрій. Аутогенне тренування.

23.

Арт-психологічні техніки та зняття нервово-психічної напруги.

Використання имаготерапии, рисуночной терапії, музыкатерапии, танцювальної терапії, пісочної терапії і т.д. в умовах стресу, депресії і просто зниженого емоційного тонусу.

24.

Тренінг саморегуляції

Практичне застосування релаксації, візуалізації, НЛП в умовах заняття і повсякденному житті.

25.

«Поведінка в конфлікті»

Усвідомлення власних стратегій поведінки в конфлікті. Аналіз найбільш доцільних варіантів. Практичне закріплення засвоєного з використанням мультфільмів.

26.

Тренінг розвитку життєвих цілей

Інтеграція в часі. Усвідомлення свого місця на життєвому шляху в даний момент. Рефлексія інтересів і ціннісних установок. Робота з цілепокладанням, плануванням дій по досягненню цілей. Формування тактики побудови життєвих цілей.

27.

Рефлексивна зустріч «Я і модуль. Підсумки роботи»

Рефлексія якісних приростів в особистісному і професійному плані. Пов'язана із завершенням модуля «арт-психологія як засіб професійного і особистісного становлення.

28.

Самостійна робота

Побудова індивідуальної траєкторії особистісного і професійного розвитку з урахуванням змістовної сторони модуля.

Методичне забезпечення програми

Заняття за програмою являють собою тренінгову форму взаємодії, а значить більшою мірою практико-орієнтовані. Перша зустріч вимагає формування безпечного в психологічному плані простору, а значить, передбачає проведення соціально-психологічного тренінгу. Подальший розвиток змістовної складової модуля передбачає плавні переходи від теоретичних блоків (вони ненав'язливі, тому не повинні бути об'ємними), до практичних - закріплює і формує вміння. В процесі роботи формуються:

*соціальна та індивідуальна компетентність (у вузько-психологічному сенсі - специфічні компетентності)

- вміти вирішувати ситуаційно обумовлені проблеми

- формована надситуативная активність

* комунікативно-управлінська компетентність

-вміти ставити цілі; організовувати діяльність; вибудовувати корекцію; рефлексувати; проводити аналіз.

Список літератури

Основна:

1. Арт-терапія - нові горизонти\ П\р А.І. Копытина: Когніто-центр - М, 2001.

2. Алексєєва М.Ю. "Практичне застосування елементів арт-терапії у роботі вчителя". М., 2003

3. Сусаніна В. "Введення в арт-терапію". Когито, 2007

Додаткова:

1. Вачков І.В. "Арт-терапія. Розвиток самопізнання через психологічну казку". М.,2000

2. Кузьміна Е. Р. "Намалюй мені про себе: практична психологія для дорослих і дітей". М.: Когелет. 2001

3. Лановий В.Є. "Метод "Напишіть розповідь". Діагностика, терапія і прогноз". СПб.: Йдеться, 2006.

4. Лебедєва Л.Д. "Практика арт-терапії: підходи, діагностика". СПб.: Мова, 2003.

5. Норріс Стефанії. "Секрети кольоротерапії". АСТ, Астрель, 2004.

6. Романова О.С. "Графічні методи в практичній психології". СПб., 2001.

7. Рудестам К. "Групова психотерапія". СПб., 2000.