Реклама




Додаткова освітня програма художньо - естетичної спрямованості «Умілі руки» для дітей сьомого року життя


Автор: Борова Валентина Володимирівна, вихователь МКДОУ дитячий сад загальнорозвиваючого виду «Сонечко» д. Ичетовкины Афанасьевского району Кіровської області

Даний матеріал буде корисним вихователям підготовчої групи

Пояснювальна записка

З давніх часів відомо вплив мануальних (ручних дій на розвиток психологічних процесів, мовленнєвих функцій, а також особливу розвиваючий і оздоровчий вплив на організм дитини. Розвиток дрібної моторики пальців рук є одним з показників інтелекту дитини.

В.А. Сухомлинський писав: « Чим більше майстерності в дитячій руці, тим розумніша дитина».

Дошкільний вік - яскрава, неповторна сторінка в житті кожної людини. Саме в цей період встановлюється зв'язок дитини з провідними сферами буття: світом людей, природи, предметним світом. Відбувається прилучення до культури, до загальнолюдських цінностей. Розвивається допитливість, формується інтерес до творчості.

Для підтримки даного інтересу необхідно стимулювати уяву, бажання включатися в творчу діяльність. На заняттях з малювання, ліплення, аплікації, а також ручної праці у дітей розвиваються емоційно - естетичні почуття, художнє сприйняття, удосконалюються навички образотворчої та конструктивної творчості.

У старшому дошкільному віці діти найбільш допитливі. У цьому віці у дітей продовжують розвиватися образне мислення, сприйняття, уяву, стійкість уваги, вдосконалюється мова.

Так само з'являються великий інтерес і бажання займатися ручною працею. Тому дітей в старшому дошкільному віці легше долучити до різних видів діяльності.

Заняття різного характеру, пов'язані з ручною працею, сприяють диференційованому сприйняттю щодо створення і перетворення предметів, розвитку логічного мислення, уяви, уваги, емоційної чуйності, дрібної моторики, вихованню працьовитості, виробленню посидючості і активізації дітей, що є важливим етапом у роботі з дітьми в подальшому.

Програма складена на основі посібників з ручної праці И.В.Новиковой «Аплікація з природного матеріалу», М. Васіної «Паперова симфонія, А.Румянцева «Незвичайна аплікація», Швайко Г.С. «Заняття по образотворчій діяльності в дитячому садку» Казакової Р.Г. « Малювання з дітьми дошкільного віку. Нетрадиційні техніки». Я взяла заняття, які підходять для дітей сьомого року життя, доопрацювала їх, підібрала ігри і фізкультхвилинки. Таким чином, можна сказати, що програма на 60% складена мною.

Актуальність: на заняттях орігамі і при роботі з природним матеріалом при створенні робіт потрібно певні вміння та навички, які розвивають дрібну моторику рук і сприяють активізацію мовного розвитку.

Новизна: Вивчивши ряд методичних посібників та літератури з організації та проведення роботи в гуртках з додатковим освіта, досвід роботи інших дитячих садів , виявлено, що робота ведеться у вузькому напрямку: або це заняття з малювання, або по ручній праці (поряд з конструюванням з паперу, будівельного та природного матеріалу, або заняття - орігамі. Програма "Умілі руки" - комплексна, що включає заняття з аплікації, ручної праці, малювання, у тому числі з використанням нетрадиційних способів, які спрямовані на розвиток у дошкільників творчості, які визначаються як продуктивна діяльність, в ході якої дитина створює нове, оригінальне, активізуючи уяву і реалізуючи свій задум, знаходячи кошти для його втілення.

Мета: створювати умови для формування всебічно інтелектуальної, естетично розвиненої творчої особистості; спираючись на інтегрований підхід; сприяти розвитку ініціативи, фантазії і творчості дітей в атмосфері естетичних переживань і захоплення, співтворчості дорослого і дитини, через різні види образотворчої та прикладної діяльності.

Програма передбачає реалізацію педагогічних, пізнавальних і творчих завдань.

Педагогічні завдання передбачають формування таких властивостей особистості, як увага, усвідомленість у діях, цілеспрямованість, акуратність, художній смак, прагнення до експериментування, формування творчого начала в особистості дитини, розвиток її індивідуальності.

Пізнавальні завдання реалізуються через пошук дітьми нових знань в галузі образотворчого мистецтва і пізнання своїх можливостей шляхом з'єднання особистого досвіду з реалізацією заданих дій.

Творчі завдання - це ті завдання, які вимагають від дитини комбінування відомих прийомів художньої діяльності і головним чином самостійно знайдених у результаті експериментування з художніми матеріалами.

Завдання:

Освітні:

1. Формувати просторові уявлення (орієнтування в часі, у просторі і на аркуші паперу).

2. Навчити різним способам створення предметів (робота з папером, пластиліном, смужками паперу, природним матеріалом).

4. Навчити використанню виробів і в сюжетно - рольових іграх

5. Продовжувати вчити розуміти поставлене завдання і способи її досягнення.

Розвиваючі:

1. Розвивати вміння спостерігати, порівнювати, аналізувати й узагальнювати.

2. Розвивати допитливість, як основу пізнавальної діяльності.

3. Розвивати творчі здібності.

4. Сприяти розвитку дрібної моторики і творчої активності дітей.

Виховні:

1. Виховувати дружні взаємини між дітьми.

2.Прививать любов до праці, навчити доводити розпочату справу до кінця, бачити результат своєї праці.

Соціальна значимість: Отримані вміння і навички допоможуть дітям у самостійній діяльності, використання виробів у сюжетно - рольових іграх, на уроках праці в школі.

Режим занять:

Курс занять розрахований на 1 рік при обсязі: 20 академічних годин (періодичність занять - з вересня по березень - 1 раз в 2 тижні, у квітні та травні - 3 заняття).