Реклама
Індивідуальна робоча програма з математики для 1 класу корекційної школи-інтернат VIII виду


Склала: Грицюк Надія Євгенівна, ГБС(К) ОУ школа-інтернат VIII виду станиця Медведовська

Пояснювальна записка

Робоча програма з навчального предмета «Математика» складена у відповідності з вимогами державного освітнього стандарту початкової загальної освіти та на підставі наступних нормативно-правових документів:

1. Наказу Міністерства освіти Російської Федерації від 10 квітня 2002р. №29/2065-п. «Про затвердження навчальних планів спеціальних (корекційних) освітніх установ для учнів, вихованців з відхиленнями у розвитку».

2. Навчального плану освітнього закладу.

3. Авторської програми підготовчого і 1-4 класів спеціальних (корекційних) освітніх установ VIII виду під редакцією В.В. Воронкової. - М.: «Просвіта», 2010.

4. Підручника з математики: Математика. 1кл.: навч. для допоміжної школи/ Т.В. Алишева - 2-е изд., - М.: « Просвіта», 2011.

Робоча програма розроблена у зв'язку з тим, що кількість годин на індивідуальному навчальному плані спеціального (корекційного) освітнього установи VIII виду, не збігається з кількістю годин у державній навчальній програмі. Державна програма відводить на вивчення предмета «Математика» 165 годин, згідно з індивідуальним навчальним планом спеціального (корекційного) освітнього установи VIII виду, кількість годин зменшено зі 165 годин до 68 годин.

А так само, у зв'язку з тим, що розумовий і фізичний рівень розвитку даної дитини відрізняється від рівня розвитку учнів корекційної школи, які навчаються безпосередньо в установі. Дитина не вміє рахувати, не орієнтується в часі, на сторінці в зошиті, не називає геометричні фігури, не розрізняє кольори. У хлопчика слабо розвинена дрібна моторика.. насилу засвоює програмовий матеріал, потребує різноманітний видах допомоги, в чіткому неодноразовому поясненні. Кожне завдання приймає, як нове. Знання засвоюються механічно, швидко забуваються. Короткочасна пам'ять. Словниковий запас значно нижче вікової норми і представлений переважно повсякденною лексикою.

Тому навчання математики проводиться за курсом 1 класу.

Завдання навчання Математики»:

1. Вивчення чисел від 1 до 5, знайомство зі складанням і відніманням в межах 5.

2. Розвиток наочно-дієвого, наочно-образного і абстрактного мислення.

3. Збагачення мови учня специфічними математичними термінами й виразами.

4. Коригування недоліків дрібної моторики.

5. Формування акуратності, наполегливості, бажання працювати.

Мета курсу: корекція і розвиток пізнавальної діяльності шляхом формування основ математичних знань і умінь.

Таблиця тематичного розподілу годин

Розділи, теми

Робоча програма

1.

Пропедевтичний період.

18

2.

Числа і величини.

48

3.

Повторення.

2

 

Підсумок.

68

Зміст досліджуваного курсу.

Пропедевтичний період.

1. Властивості предметів: колір, форма, величина, призначення. Слова: кожен, всі, крім, інші (решта), інші.

2. Порівняння предметів: 2-3-х предметів за величиною, за розміром (більше, менше, однакові, однакові); 3-4-х предметів по довжині, ширині, глибині, товщині (ширше, вже, вище, нижче, глибше, дрібніше, товщий, тонший); по масі, по вазі (важче, легше).

3. Порівняння предметних сукупностей за кількістю предметів, їх складових: порівняння 2-3 предметних сукупностей. Слова: скільки, багато, мало, більше, менше, стільки ж, рівне, однакове кількість, небагато, кілька, один, ні одного.

4. Порівняння обсягів рідин і сипких речовин, що знаходяться в однакових ємностях. Слова: більше, менше, однаково, однаково, стільки ж. Порівняння обсягів рідин, сипкої речовини в одній ємності до і після зміни обсягу.

5. Положення предметів у просторі відносно учня: попереду, ззаду, праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч, вгорі, внизу, вище, нижче, далеко, близько, далі, ближче, поряд, близько, тут, там, перед, за, над, під, навпаки, між, в середині, в центрі. Орієнтування на аркуші паперу: вгорі, внизу, праворуч, ліворуч, в середині (в центрі). Відношення порядку розташування: перший, останній, крайній, після, за, слідом, наступного за.

6. Часові уявлення: доби: ранок, день, вечір, ніч. Сьогодні, завтра, вчора, на наступний день, рано, пізно, вчасно, давно, недавно, повільно, швидко. Порівняння за віком: молодий, старий, молодші, старші.

Числа і величини.

Назви, позначення чисел від 1 до 5. Рахунок по 1 і групами по 2 (рахунок предметів і відвернений рахунок). Кількісні та порядкові числівники. Відповідність кількості та цифри. Місце числа в числовому ряду(1 - 5). Порівняння чисел. Встановлення співвідношення більше, менше, однаково. Склад чисел 2, 3, 4, 5 з двох доданків. Прийоми додавання і віднімання. Переместительное властивість додавання. Прості арифметичні задачі на знаходження суми і остачі.

Основні вимоги до знань і вмінь учня.

Учень повинен знати:

- кількісні, порядкові числівники у межах 5;

- назву днів тижня.

Учень повинен вміти:

- читати, записувати, відкладати на рахунках, порівнювати числа в межах 5 з допомогою вчителя;

- виконувати додавання, віднімання чисел у межах 5 з допомогою вчителя;

- розв'язувати задачі на знаходження суми і залишку з допомогою вчителя.

Навчання математики в 5 класі даного учня передбачає використання таких видів наочності як таблиці, дидактичні ігри, лічильний матеріал.

Навчально-методична література:

- авторська програма підготовчого і 1-4 класів спеціальних (корекційних) освітніх установ VIII виду під редакцією В.В. Воронкової. - М.: «Просвіта», 2010.

- підручник з математики: Математика. 1кл.: навч. для допоміжної школи/ Т.В. Алишева - 2-е изд., - М.: « Просвіта», 2011.