Реклама
Освітня програма додаткової освіти дітей «Пішохідний туризм»


Автор: Пантелєєв Костянтин Анатолійович, вчитель географії, МБОУ гімназія міського округу р. Урюпинск

Опис роботи: Освітня програма додаткової освіти дітей «Пішохідний туризм» для учнів 8-х класів (від 14 років). Терміни реалізації - одне півріччя (17 годин) Дана програма буде корисна для вчителів географії, краєзнавства та фізичної культури.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Спрямованість додаткової освітньої програми «Пішохідний туризм» - туристсько-краєзнавча. Дана програма є модифікованою і складена на основі авторської програми курсу «Пішохідний туризм» (Ткачов Р. С.).

Новизна програми полягає в тому, що формують в учнів найпростіші туристські навички з пішохідного туризму (встановлення намету, в'язання вузлів, орієнтування на місцевості за картами з допомогою компаса і за місцевими ознаками, різні способи переправ через перешкоди, типи багать і т. д.). Заняття туризмом і краєзнавством допомагають у становленні особистості, так як розвивають вольові якості, цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, самостійність та ініціативу, рішучість і сміливість, витримку і самовладання. Дані заняття допомагають у формуванні загальної культури особистості, навчають правильної поведінки в природі і суспільстві, сприяють професійному самовизначенню учнів.

Актуальність: Даний курс покликаний сформувати в учнів найпростіші туристські навички з пішохідного туризму, забезпечити безпечні походи і розвивати екологічний світогляд. Фізичне навантаження, пов'язана з систематичними рухами на свіжому повітрі в будь-яку погоду, чинить сприятливий вплив на нервову систему і весь організм.

Педагогічна доцільність: В екскурсіях і походах учні глибше пізнають навколишню природу в цілому, природу рідного краю, загартовують здоров'я, вчаться організовувати своє дозвілля, розвивають кмітливість і винахідливість. Даний курс сприяє розширенню і поглибленню знань з шкільних курсів географії, біології, екології, краєзнавства та ОБЖ і пропагує здоровий спосіб життя.

Цілі: Сформувати в учнів найпростіші туристські навички з пішохідного туризму, розвивати і формувати здоровий спосіб життя, виховувати патріотизм і любов до навколишньої природи рідного краю.

Завдання:

Освітні: навчити вмінням і навичкам туристичного майстерності пішохідного туризму;

Виховні: виховувати любов до рідного краю, до навколишньої природи, формувати здоровий спосіб життя;

Розвиваючі: розвивати координацію, витривалість, спритність.

Відмінною особливістю даної програми від існуючих є те, що вона реалізується в досить короткі терміни за рахунок скорочення теоретичного матеріалу і збільшення практичних форм роботи з дітьми. Це підтримує високу мотивацію учнів та результативність занять.

Вік дітей, що беруть участь у реалізації програми 13-14 років (8 клас). Термін реалізації даної програми 1-е півріччя. Курс навчання розрахований на 17 годин.

Очікувані результати. Основні вміння і навички до кінця навчання.

Учні повинні знати:

1. Правила техніки безпеки з курсу «Пішохідний туризм».

2. Знати термінологію, пов'язану з тематикою курсу.

3. Знати основи гігієни туриста.

4. Знати теорію організації і проведення походів.

Учні повинні вміти:

1. Володіти картографічними навичками.

2. Орієнтуватися на місцевості за компасом і місцевими ознаками.

3. Вміти підбирати і використовувати особисте та групове спорядження в поході.

4. Застосовувати найпростіші туристичні навички на практиці.

Способи перевірки:

1. - гра-вікторина,

2. - туристична гра,

3. - ділова гра,

4. - конкурс,

5. - тест,

6. - тест-азимут,

Форми проведення підсумків реалізації програми:

1. - нагородження грамотами за активну участь у роботі.

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

п/п

 

Найменування тем курсу

 

Всього

годин

 

Теорія

 

Практика в-нии

 

Практика на місцевості

ПІШОХІДНИЙ ТУРИЗМ (17 год)

1

Введення. Організація та проведення походів. Можливі туристичні маршрути по рідному краю. Техніка безпеки на заняттях і в поході.

2

2

 

 

2

Особиста гігієна туриста. Похідна медична аптечка, використання лікарських рослин. Основні прийоми надання першої долікарської допомоги.

2

1

1

 

3

Поняття про топографічної та спортивній карті. Топографічні знаки.

2

1

1

 

4

Компас. Робота з компасом. Способи орієнтування.

3

1

1

1

5

Орієнтування за місцевими ознаками.

1

1

 

 

6

Вузли та їх застосування. Подолання крутих схилів

2

1

1

 

7

Подолання природних перешкод.

3

1

 

2

8

Установка і зняття намету. Укладання рюкзака.

2

1

 

1

РАЗОМ:

17

9

4

4

ЗМІСТ ПРОГРАМИ.

ВВЕДЕННЯ. КРАЄЗНАВСТВО (2 ч.)

Рідний край, його природні та туристичні можливості. Організація та проведення походів. Можливі туристичні маршрути по рідному краю. Техніка безпеки на заняттях і в поході.

Обладнання: географічні карти, блокноти, ручки.

Дидактичний матеріал: література про місті Урюпінську, Волгоградської області, буклети, проспекти.

ОСНОВИ ГІГІЄНИ І ПЕРША МЕД. ДОПОМОГА (2 ч.)

Особиста гігієна туриста. Похідна медична аптечка, використання лікарських рослин. Основні прийоми надання першої долікарської допомоги.

Обладнання: предмети особистої гігієни, аптечка, гербарії.

Дидактичний матеріал: література по наданню першої долікарської допомоги, медичні плакати, література по школі виживання.

ТОПОГРАФІЯ І ОРІЄНТУВАННЯ (6 год)

Поняття про топографічної та спортивній карті. Топографічні знаки. Спортивні знаки. Компас. Робота з компасом. Азимутальний хід. Пошук КП. Способи орієнтування. Орієнтування за місцевими ознаками.

Обладнання: топографічні карти, картки з топографічними знаками, компаси різних пристроїв.

Дидактичний матеріал: підручник географії 6 клас, атласи.

ТЕХНІКА ТУРИЗМУ (7 год)

Небезпеки в туризмі, уявні та дійсні. Подолання природних перешкод. Подолання крутих схилів. Вузли та їх застосування. Установка і зняття намету. Укладання рюкзака.

Обладнання: мотузка, туристична обв'язка з карабінами, намети, рюкзаки.

Дидактичний матеріал: спец. література з пішохідного туризму, інструкції ТБ, схеми різних переправ.

Сторінки: 1 2