Реклама
Робоча програма з предмета «Літературне читання і розвиток усного мовлення» у 10 класі для учнів корекційної школи VIII виду


Автор: Євгенія Володимирівна Євдокимова, вчитель російської мови та читання КОУ «Південна спеціальна (корекційна) школа-інтернат для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, з обмеженими можливостями здоров'я, VIII виду»

Опис матеріалу: дана Програма складена для учнів 10 класу, які мають порушення інтелекту, і розкриває зміст корекційно-педагогічної роботи по літературному читання і розвитку усного мовлення.

Пояснювальна записка.

Дана Робоча програма складена для навчання учнів 10 класу спеціальної (корекційної) школи-інтернату VIII виду на уроках літератури. Повторення матеріалу літератури ґрунтується на тематиці соціально-побутової орієнтування.

Дана програма розкриває зміст корекційно-педагогічної роботи з читання і розвитку мовлення.

Реалізація Робочої програми передбачає навчання учнів 10 класу, які мають порушення інтелекту, у відповідності з Законом про Освіту РФ 2013 року.

Дана Робоча програма складена для навчання учнів 10 класу спеціальної (корекційної) школи-інтернату VIII виду на уроках читання і розвитку мовлення.

Складена згідно з програмно-методичним забезпеченням для 10-12 класів з поглибленої трудової підготовки в спеціальних (корекційних) освітніх установ VIII виду: під редакцією А.М.Щербаковой. -Москва, 2004.

Зміст програми для 10 класу враховує необхідність дотримання принципу практичної спрямованості навчання, що спонукає використовувати в навчанні твори, які містять опис життєвих ситуацій, цікавих для шістнадцяти-вісімнадцятирічних дівчат і юнаків. З цією метою використовуються як фрагменти класичних творів вітчизняної та зарубіжної літератури, так і статті з журналів, газет. Учнів приваблює динаміка подій, різкі повороти сюжету. Щоб підтримувати інтерес учнів до творі, вчителю слід надавати допомогу у встановленні відповідності між подіями особистого життя і тими подіями, які є предметом літературного чи публіцистичного викладу. Допомагаючи організувати обговорення змісту прочитаного тексту, характеристик образів, вчителю слід використовувати засоби наочності (ілюстрації, фотографії, фрагменти кіно - та відеоматеріалів), звертатися до прийому драматизації.

Юнаки та дівчата, знайомлячись з доступними їх осмислення літературними текстами, які викликають у них безпосередній емоційний інтерес і співвідносяться з їх особистим досвідом, отримують підґрунтя для переходу до найважливішого етапу читацької діяльності - самостійного читання.

Мета: розвиток уміння осмисленого читання літературних, публіцистичних та технічних текстів доступного змісту і рівня складності розумово відсталих школярів.

Завдання:

- вдосконалення техніки читання;

- підвищення здатності розуміти прочитане;

- формування інтересу до читання;

- розуміння значення навику читання;

- розвиток усного мовлення.

Основною формою організації навчального процесу є урок. В даному класі реалізуються наступні типи уроків:

- урок вивчення та первинного закріплення нових знань;

- урок закріплення знань і способів діяльності;

- урок комплексного застосування знань і способів діяльності;

- урок узагальнення і систематизації знань і способів діяльності;

- урок контролю та оцінювання знань.

Види і форми контролю: поточний контроль здійснюється на уроках у формі усного опитування, самостійних і практичних робіт, письмових контрольних робіт, тестування.

Підсумковий контроль по вивченій темі здійснюється у формі тесту або контрольного читання.

Проміжна атестація проводиться у відповідності з Статутом навчального закладу у формі оцінювання знань, умінь, навичок учнів по чвертях і підсумками року.

Місце Робочої програми в навчальному плані.

Дана Робоча програма для 10 класу розрахована на 34 години на рік, 1 година на тиждень.

Позакласне читання - 4 години.

Контроль техніки читання - 1 год.

Заучування напам'ять -8