Реклама
Робоча програма студії ручної художньої праці «Рукодільниця» в ДНЗ


Автор: Колташкина Ірина Василівна вихователь МДОУ д/с №52 «Чебурашка р. Новоалександровска Ставропольського краю

Опис роботи

Пояснювальна записка

Програма гуртка орієнтована на досягнення психологічного розкріпачення, реалізацію творчого потенціалу дітей 4-7 років, уяви, фантазії. На заняттях гуртка присутній особистісно-орієнтований підхід, при цьому враховуються психологічні особливості кожної дитини.

Заняття з ручної художньої праці проводяться у вигляді практикумів і дозволяють задовольнити основні потреби дитини,

а саме:

- бажання практично діяти предметами, яке передбачає отримання певного результату;

- бажання відчувати себе здатним зробити щось таке, що можна використовувати і
що здатне викликати схвалення оточуючих.

Заняття ручною працею вносять внесок у психічний розвиток дитини. Вони сприяють розвитку просторових уявлень, практичного освоєння деяких уявлень, практичного освоєння деяких фізичних закономірностей, пізнання властивостей різних матеріалів. Дитина володіє різноманітними способами практичних дій, набуває так звану ручну умілість. Використання на заняттях художнього слова, музичних уривків створює певні умови, при яких відбувається формування естетичних почуттів дітей. Заняття з ручної праці сприяють пізнанню навколишньої дійсності, розвивають просторово - конструктивне мислення, зорову пам'ять, дрібну моторику рук, мовлення.

У дитини з'являється творче ставлення до навколишнього, що є найважливішою передумовою для подальшої трудової діяльності.

Мета: Сприяти формуванню у дошкільнят трудових навичок,

творчої активності, художнього смаку. Формувати спеціальні навички і вміння, які вони можуть використовувати у подальшому в повсякденному житті. У ході формування трудових знань, умінь і навичок сприяти появі різних форм соціального взаємодії (співпраця, взаємодопомога, досягнення єдиної цілі колективної діяльності тощо) з дорослими і однолітками.

Завдання: Сформувати у дітей практичні навички робіт з матеріалами та інструментами.

Закласти основи творчого ставлення до навколишнього світу, розвивати пізнавальне ставлення до дійсності. Сформувати емоційну чуйність до естетичної стороні навколишнього світу. Закласти основи творчого прояву у дітей.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Здатність до творчості - відмітна риса людини, завдяки якій він може жити в єдності з природою, створювати, не завдаючи шкоди, примножити, не руйнуючи. Творчість людини не мислиме поза суспільства, тому все створене творцем завжди було і буде неповторним, оригінальним і цінним.

Ручний художній працю в дошкільному дитинстві є насамперед засобом розвитку сфери почуттів, естетичного смаку, розуму, творчих сил, тобто загального розвитку дитини. Це і є концептуальна основа даної програми.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:

1. Розвиток у дітей активного пізнавального інтересу до занять з художньої ручної праці.

2. Формування практичних умінь ручної роботи, на основі розширення трудового досвіду дітей, з паралельним розвитком руки, окоміру і т.д.

3. Опанування основ трудової культури, розвитку трудових умінь і навичок; розвиток уміння заздалегідь планувати хід різних поетапних операцій, моделювати розроблений предмет.

4. Варіативно, творчо, раціонально використовувати різні матеріали для роботи.

5. Виховання працьовитості, свідомого відношення до праці і шанобливого ставлення до результатів своєї праці та інших людей.

6. Розвиток дітей морально, інтелектуально, художньо естетично.

Діти на заняттях з ручної праці оволодівають необхідними в житті прийомами ручної роботи з різними матеріалами /папером, картоном, природним матеріалом, фольга, тканина тощо/. Заготовляють природний матеріал /збирання, сушіння, фарбування/, готують папір /фарбування, скочування круглих і овальних заготовок/.

Практична спрямованість дитячих робіт: експонати для виставок, допомоги по ознайомленню з навколишнім, подарунки для батьків, дітей, атрибути до ігор.

Заняття з ручної праці проводяться у вигляді практикумів, але по підгрупах від 2 до 10 осіб, тривалістю 20-30 хв.

Заняття може проходити не тільки стаціонарно /у групі/, але і на майданчику, в парку, поляни і т.д.

Оснащення заняття необхідно для організації навчально-творчої діяльності, для цього проводять заготівлю природного матеріалу /збір листя, насіння, плодів, колосків, гілочок і т.п./, забарвлення паперу. Забарвлення паперу робить дитина. Вихователь і діти виготовляють паперові кульки різної форми (круглі, голчасті), для оформлення робіт різної форми.

Заняття з ручної праці дозволяють задовольнити основні потреби дитини, а саме:

бажання практично діяти з предметами, яке передбачає отримання певного осмисленого результату; бажання відчувати себе здатним зробити щось таке, що можна використовувати і що здатне викликати схвалення оточуючих.