Реклама
Виховна підпрограма для 5 - 9 класів «Спорт, здоров'я та я»


Автор: Сучкова Наталія Василівна, вчитель біології МОУ СЗШ №22 з поглибленим вивченням окремих предметів сел. Дубовий гай, Раменський район Московської області

Опис матеріалу: пропоную Вам виховну програму для класних керівників 5-9 класів, які мають статус спортивних, спортивно-акробатичних, фізкультурно-оздоровчих класів. Даний матеріал буде корисним не тільки класним керівникам, але й вихователям, батькам, вчителям, займається позакласною роботою.

Виховна підпрограма «Спорт, здоров'я та я»

Пояснювальна записка

У всі часи і для всіх народів актуальним був закон - здоров'я і якість навчання дітей тісно взаємопов'язані: чим міцніше здоров'я, тим продуктивніше навчання. У нашій країні в останні роки, за даними статистики, відзначається стійка тенденція до погіршення показників здоров'я дітей. Для учнів загальноосвітньої школи незалежно від віку характерні: обмеження рухової активності, погіршення фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості), а також просторової та вестибулярної стійкості, що негативно позначається на якості навчального процесу. Ситуація посилюється вкрай несприятливою екологічною ситуацією, надзвичайно низьким рівнем культури здорового способу життя школярів в поєднанні з високою соціальною напруженістю, що породжує відчуття хронічної тривоги і невпевненості. Навчання в школі привносить додаткові негативні фактори.

В умовах, що склалися необхідні заходи, спрямовані на виховання в дитини ціннісного ставлення до свого здоров'я. У нашій школі є клас, який має статус спортивно-акробатичного класу (предмет акробатика і циркове мистецтво введено в розклад уроків і позакласних занять). Рухова активність для дітей шкільного віку є природною потребою, вона закладена спадкової програмою індивідуального розвитку. Це враховували при відборі дітей в цей клас. Але без теоретичної бази, одними фізкультурно-оздоровчими заняттями, проблему збереження та зміцнення здоров'я школярів не вирішити. Ось тому, основний компонент програми «Спорт, здоров'я і я» - «Вчуся розуміти себе, свій організм», «Пізнаю свої здібності». Адже дитині складно зрозуміти, навіщо потрібно піклуватися про здоров'я, якщо воно «і так є». Педагогічна діяльність в цьому плані, не сприймається школярами як актуальна, значуща.

Отже, форми і методи роботи вихователя повинні визначатися двома рівнями - «зоною актуального розвитку» і «зоною найближчого розвитку». Поведінкові схеми повинні лягати на інтереси дитини. Звідси - різноманітність форм і методів роботи: ведення щоденника, тренінгові завдання, творчі роботи, анкетування, тести, аналіз літературних уривків, участь у концертах з акробатично-цирковими номерами і, як результат, створення проектів.

Для успішної реалізації програми дуже важливо залучити батьків, усвідомлення ними важливості і необхідності проводиться вихователями роботи - неодмінна умова ефективності вирішення поставлених завдань.

Мета програми:

Збереження морального, психічного та фізичного здоров'я дітей і формування уявлення про людину як суб'єкта життя і найвищої цінності на Землі.

Завдання програми:

- формування у дітей уявлення про цінності здоров'я і необхідність дбайливого ставлення до нього;

- розширення знань дітей про правила ЗСЖ, виховання готовності дотримуватися цих правил;

- формування вміння оцінювати себе (свій стан, вчинки, поведінка) і інших людей;

- формування уявлення про особливості свого характеру, навичок управління своєю поведінкою, емоційним станом;

- розвиток комунікативних навичок (вміння будувати свої відносини з оточуючими в різних ситуаціях, уникати конфліктів);

- формування вміння протистояти негативному тиску з боку оточуючих;

- просвіта батьків у питаннях розвитку у дітей уявлень про ЗСЖ, попередження шкідливих звичок.

Передбачувані результати та результативність:

· Отримані знання дозволять їм зрозуміти, чому їм потрібно дбати про своє здоров'я, дотримуватися правил ЗСЖ.

· Зниження рівня захворюваності дітей та збереження нормальної працездатності протягом навчального року.

· Школярі навчаться керувати своєю поведінкою в різних ситуаціях, уникаючи конфліктів з оточуючими.

· Школярі отримають знання та навички, пов'язані з попередженням можливого долучення до використання одурманюючих речовин, навчаться відмовлятися від пропозицій, які вважають небезпечними.

Зміст програми: