Реклама
Роль гри в житті дитини. Розуміння ролі гри в житті дітей


Роль гри в житті дитини. Розуміння ролі гри в житті дітей

Для чого потрібні гри дітям? Розвиток і виховання дітей у грі. Види ігор, класифікація ігор.

Що діти люблять найбільше, коли залишаються одні? Звичайно, грати! У різні гри, з різними партнерами, з фантастичними і різноманітними атрибутами. Гра - особливий вид діяльності. У чому сила цієї діяльності? Чому вона так вабить до себе і окремих дітей і групи, та великі дитячі освіти? На ці питання нам і належить знайти відповіді в наступних міркуваннях.

До школи у дитини ігрова діяльність вважається провідною. Так і в початковій школі ще довго навчальна діяльність поєднується з грою. Гра володіє потужними розвиваючими характеристиками. Вона впливає на розвиток усіх пізнавальних процесів: мислення, уваги, пам'яті і, звичайно ж, уяви. Крім того, гра організовує почуття дитини і впливає на його вчинки. З емоційної точки зору технологія гри феноменальна і не схожа на інші виховні технології. Вона пропонує дітям задоволення, різноманітні розваги і одночасно з цим формує необхідні для життя в суспільстві моделі моральної поведінки.

У грі відтворюються норми життя в суспільстві, правила поведінки, моделюються ситуації, близькі до життєвого досвіду дитини. Оволодіваючи знаннями, отриманими в ході гри, дитина прилучається до культури країни, в якій живе, і культурі світу. Гра допомагає дитині засвоїти суспільний досвід і перетворити його у надбання особистості. Крім того, у грі дитина активно спілкується з однолітками. Це значно розширює його вміння спілкування. Саме в грі розвивається воля дитини, оскільки дитина, оволодіваючи в ході ігрової діяльності якимось новим для нього способом дій, вчиться долати труднощі.

В ході гри розвивається розумова діяльність дитини. Адже гра вимагає вирішення нових, постійно ускладнюються завдань. Дитина, дотримуючись правил гри, повинен швидко зметикувати, якого вчинку чекають від нього учасники гри.

Причому він розуміє, що його дії повинні задовольнити інших учасників гри. Що важливо у грі? Те, що умови гри пропонують предмети, що заміщають реальні елементи життя. Такий «текст» предмет стає опорою для мислення дитини і допомагає йому правильно мислити про реальний предмет. Це готує дитини до мислення в плані уявлень. Участь у різних іграх вчить дитину приймати іншу точку зору, вникати в складності інших учасників гри. Звичайно, це залежить від виду гри, але більшість ігор, в які грають діти, вчать їх рефлексії. Рефлексія як здатність людини аналізувати свої власні дії і співвідносити їх з діями інших людей - необхідний елемент життя в людському співтоваристві. Отже, розвиток рефлексивного мислення у дитини в якійсь мірі гарантує йому вільне оперування своєю поведінкою.

Загальновідомі ігри

- рухливі,

- рольові,

- настільні,

- дидактичні,

- ділові та ін.

Для дитини особливе значення, на наш погляд, мають рухливі ігри, рольові, і, звичайно, дидактичні, хоча й інші види ігор знаходять своє місце в їхньому житті.