Реклама
Підсумкові тести з російської мови 3 клас з відповідями


ТЕСТ 3

Завдання першого рівня (1 бал)

1. Вкажіть пропозицію.

А. Повз паркан. Б. Прийшла осінь. Ст. Тихо йшли. Р. Близько берези.

2. Виберіть слово, від якого треба поставити питання до виділеного слова.

Пробив дятел в кленовій корі дірочку.

А. пробив; Б. дірочку; Ст. дятел; Р. в корі.

3. У якому слові на кінці пишеться?

А. су...; Б. бере...; Ст. сапо...; Р. вра...

4. Вкажіть слово, в якому ь позначає м'якість приголосного.

А. веселощі; Б. суччя; Ст. пальто; Г. листя.

5. Вкажіть, яке з даних слів є перевірочним для слова указка

А. вказати; Б. указкою; Ст. указ; Р. указками.

6. Змінна частина слова, яка стоїть після кореня і служить для утворення нових споріднених слів називається...

А. закінченням; Б. приставкою; Ст. суфіксом; Р. коренем.

7. Вкажіть слова, що складаються з префікса, кореня і закінчення.

1. хода; 2. завали; 3. запахи; Р. знахідка.

А. 1, 2; Б. 2, 4; В 2, 3; Р. інший відповідь.

8. Вкажіть слова з невимовним приголосної.

1. небезпечний; 2. зоряний; 3. сонце; 4. чудовий.

А. 1, 2; Б. 3, 4; В 2, 3; Р. інший відповідь.

Завдання другого рівня (2 бали)

9. Вкажіть спонукальне речення.

А. В нашій країні люблять спорт.

Б. Спорт робить людей сильнішими.

Ст. Він зміцнює здоров'я.

Р. Займайтеся спортом, бігайте, стрибайте і будьте здорові.

10. Вкажіть слово, яке може виступати в ролі підмета.

А. синиця; Б. на галявині; Ст. в саду; Р. взимку.

11. Вкажіть в реченні головні члени.

Стрункими косяками потягнулися птиці в далекі країни.

А. стрункими косяками; Б. потягнулися птиці;

Ст. в далекі країни; Р. потягнулися косяками.

12. Вкажіть, скільки слів у реченнях з глухою згодною на місці пропусків.

Гарний наш лу... влітку. Зелений нарядів... землі радує гла...: тут і ромашка, і дзвоник, і ланди... .

А. 1; Б 2; В 3; Р. 4;

13. Вкажіть скільки в реченні слів з ненаголошеній гласною в корені, що перевіряється наголосом.

Кожному птаху своє гніздо любо.

А. 1; Б 2; В 3; Р. 4;

14. Вкажіть скільки в тексті слів з приставкою.

Жили-були старий зі старою. Була в них внучка Маша. Зібралися раз подруги по гриби та ягоди. Прийшли кликати з собою Машу.

А. 2; Б. 3; 4 Ст.; Р. інший відповідь.

15. Укажіть групу слів, у складі яких є приставка.

А. входять, поляночка, сонечко, списав;

Б. просуваються, надів, знайшли, здоров'я;

Ст. переносиш, вихід, нагодує, під'їхав;

Р. пропуск, підписати, вийшов, продукт.

16. Укажіть групу слів з буквою а в приставці.

А. д...йшов, п...ставити, пр...читати; Б. з...хотіти, н...дкусить, з...купити;

Ст. ...бломок, п...днялась, з...вершити; Р. п...з'явився, ...тбился, р...згорелись.

Завдання третього рівня (3 бали)

17. Випишіть з речення слово, що позначає предмет.

Біліють високі ромашки.

18. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Піднялася за річкою темна хмара. Загромыхал далеко грім. Пронісся по маківках дерев вихор. Захиталися дерева. Закружляли над галявиною листя. Впали перші краплі дощу.

Випишіть з першого речення присудок.

19. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Тихіше дощ. Посвітлішало за вікнами. Вода струмує по склу. Побігли по дорогах струмки. Позеленів за вікнами луг.

Випишіть з останнього речення словосполучення із слів: означає дію предмета і позначає предмет.

20. З даних словосполучень випишіть імена власні.

Кіт Барсик. Коза Мілка.

21. Випишіть слова з безударными голосними в корені, перевіряються наголосом.

Вся велика галявина була вкрита ягодами.

22. Випишіть із речень однокореневі слова.

Береза - красуня російських лісів. Вона завжди викликає радість. Молоді берізки нагадують травичку.

23. Випишіть із тексту спільнокореневі слова.

Місце, де ти народився, твоя батьківщина. У кожної людини є рідне село чи селище.

24. Випишіть із речень слова з ненаголошеній гласною в корені, що перевіряється наголосом. Запишіть поруч перевірочне слово.

Правий берег річки крут. Стрижі звили там гнізда.

ТЕСТ 4

Завдання першого рівня (1 бал)

1. Вкажи пропозицію

А. Занурилися в сон. Б. Тече в крані. Ст. Настала весна Г.Сделан з льоду

2. Підмет відповідає на питання...

А що робить? Б.кто? що? В.какой? Р. інший відповідь

3.Выбери слово, від якого треба поставити питання до виділеного слова.

Затягнув водну гладь ставків килим ряски.

А.ряски Б. затягнув В.гладь Р. інший відповідь

4. Вкажіть, яке з даних слів є перевірочним для слова казка

А. розповідь Б. приповідка Ст. підказка Р. сказати

5.Укажите слово, в якому Ь - роздільний

А. Б. восени картопляний Ст. ганок Р. великий

6. Вкажіть слово, в якому пропущена буква е

А. цв(е,і)ти Б. гр(е,и)б Ст. л(е,і)сенок Р. в(е,і)шневый

7. Виділення кореня у словах дозволяє...

А. знаходити споріднені слова Б. утворювати нові слова

Ст. пов'язувати слова в речення Р. інший відповідь

8. Вкажіть слова, які складаються тільки з кореня

1. ліс 2. лісник 3.зал 4. будиночок

А.1,2 Б. 1,3 В. 2,4 Р. інший відповідь

Завдання другого рівня (2 бали)

9. Вкажіть питальне речення (розділові знаки в кінці речень не розставлені)

А. На галявині росли кущі брусниці.

Б. По краях галявини зеленіли кущі малини.

В. Раптом почувся шерех.

Р. за тваринка.

10. Визначте, яким членом речення є виділене слово

Вдарила перша крапля дощу.

А. підлягає Б. присудком В.второстепенным членом пропозиції Р. інший відповідь

11. Вкажіть, скільки в реченні слів з ненаголошеній гласною в корені, що перевіряється наголосом.

Кішка з двору, а миші - за столів.

А.1 Б. 2 Ст. 3 Р. 4

12. Яку групу слів можна назвати групою спільнокореневих слів?

А. гора - гірський - гіркий Б. покіс - косар - косинка

Ст. школа - школяр - пришкільний Р. вода - водій - водний

13. У якому реченні на місці пропуску подвоєний приголосний не пишеться?

А. А потім помчав до кас(сс)у купувати пляшку квасу.

Б. Рус(сс)кий з мечем не жартує.

В. Іноді журавель отримував кус(сс)очки м'яса.

Р. Зростав(сс)іі діють патрульні служби

14. Вкажіть, у яких словосполученнях виділене слово вжите з прийменником по

1.(по)здавалося хмара 2.(по)дуло свіжістю 3. скакати (по)степу 4.разметала (по)дорогах

А.3,4 Б. 3,4 В.2,4 Р. інший відповідь

15. Вкажіть слово таке ж за складом як слово книга

А. частка Б. будиночок Ст. кольоровий Р. кущики

16.Укажите, в якій групі всі слова з невимовними приголосними.

А. облас..ний, трос...ник, зі..нце, гиган...ський

Б. ненас...ний, капус...ний, жах...ний, прекрасної...ний

Ст. чес...ний, звез...ний, чу...ство, смак...ний

Р. со...нце, поз...ний, інтерес...ний, сер...це

Завдання третього рівня (3 бали)

17. Випишіть з речення слово, що позначає ознаку предмета

В'ється чіпкий горошок.

18. Прочитайте текст, виконайте завдання

Широка і величава північна річка Печора! Дуже красиві її береги! На них частий ялинник, березняк. Є прямовисні скелі. Великі селища розкинулися по берегах річки.

Випишіть з останнього речення словосполучення з двох слів: позначає ознаку предмета і позначає предмет.

19. Прочитайте текст і виконайте завдання.

Спекотніше світить сонце. Вдень з дахів капають краплі, тануть на сонці довгі бурульки. Потемніли дороги. Лід на річці посинів.

Яким (розповідним, питальним, спонукальним є речення, в якому говориться про сонце?

20. Випишіть слово з пропущеною глухий приголосної в середині слова.

Немає такого дру...ка, як рідна мату...ка.

21. Випишіть з речення слова з протилежним значенням.

Сіяли густо, так зійшло рідко.

22.Выпишите слова з приставками.

(На)ступає вечір. Зоря (за)палала. (На)поляни впав червоний блиск. (Від)дерев біжать довгі тіні.

23. Випишіть із речень слова з ненаголошеній гласною в корені, що перевіряється наголосом. Запишіть поруч перевірочне слово.

Дівчинка вдихала одного солодкий запах зелені. Був тихий осінній ранок.

24. Випишіть з тексту слова з невимовним приголосної в корені.

З дуба ще не облетіло листя. І він особливо гарний в променях зимового сонця. Шкода, що з'явилося воно сьогодні пізно.

Ключі правильних відповідей до тестових завдань

ТЕСТ 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Б

В

Б

А

В

А

Б

А

А

А

Б

А

В

В

Г

А

17 - зростала на полянці

18 - 3,1,2,5,4

19 - по склу

20 - столиця

21 - бігти - біг, ходити - хід

22 - закрити

23 - чарівний

24 - витяг, вимазану

ТЕСТ 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

А

Б

Б

Г

А

Б

Б

Б

Б

А

А

Б

А

А

А

Б

17 - ростуть в саду

18 - 2,4,3,5,1

19 - оповідних

20 - друзі

21 - смітив - сор, возив - вооз

22 - унести

23 - капустяний

24 - забіг, призьбу

ТЕСТ 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Б

Г

А

В

А

В

В

В

Г

А

Б

Б

Б

Б

В

Б

17 - ромашки

18 - піднялася

19 - позеленів за вікнами

20 - Барсик, Мілка

21 - велика полянка

22 - береза - берізки

23 - народився, батьківщина, рідна

24 - стрижі - стриж

ТЕСТ 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

В

Б

В

Г

А

А

А

Б

Г

В

Б

В

В

Б

А

А

17 - чіпкий

18 - великі селища

19 - оповідних

20 - матінка

21 - густо - рідко

22 - настає, запалала

23 - зелені - зелений, весна - осінь, запахи - пахне

24 - сонця, пізно