Реклама
Підсумкові тести з відповідями за курс початкової школи з російської мови і математики


Контрольні тести за курс початкової школи з російської мови та математики, 4 клас

Автор-укладач: Капітонова Олена Олександрівна, учитель початкових класів Муніципального бюджетного освітньої установи міста Кургану «Середня загальноосвітня школа № 5»

Короткий анонс: контрольно - вимірювальні матеріали з російської мови та математики представлені у вигляді тестів і ключів до них.

Тестове подання перевірочної роботи дає можливість перевірити знання в повному обсязі у відповідності зі стандартом освіти. Так само запропоновані тести з математики за програмою «Школа 2100», так як матеріал по даній програмі стоїть над стандартом. Даний матеріал буде цікавий вчителям, заступникам директора, який курирував початкову школу, а так само батьків.

Тема: Контрольно-вимірювальний матеріал за курс початкової школи

Клас: 4

Мета: перевірити знання і вміння учнів за курс початкової школи.

Оцінювання робіт: за кожну правильну відповідь нараховується 1 бал, якщо завдання складне, то бал нараховується за повністю виконане завдання.

Шкала оцінок:

Оцінка «5» - 96-100%

оцінка «4» - 75-95%

оцінка «3» - 50-75%

оцінка «2» - менше 50%

Проведення робіт: на виконання роботи відводиться 40 хвилин (урок)

Структура тексту з математики:

Цілі невід'ємні числа;

Арифметичні дії з числами;

Величини і дії над ними, вирішення завдань;

Геометричні фігури, вимірювання геометричних фігур.

Структура тексту з російської мови :

Фонетика ;

Морфологія;

Орфографія;

Синтаксис і пунктуація

Тестування з математики за курс початкової школи (стандарт) 4 клас.

1. Яке число містить 6 сотень тисяч і 3 одиниці тисяч?

а) 630.000; 6)62000; в) 60300; г) 603,000.

2. Вкажіть правильну послідовність одиниць часу:

а) година, хвилина, секунда, добу;

б) хвилина, година, секунда, добу;

в) секунда, хвилина, година, доба;

г) секунда, година, хвилина, доба.

3. Вкажіть вірні рівності:

а) 300 - 120 : 6 + 80 = 110;

б) 300-120:6 + 80 =200;

в) 300 - 120: 6 + 80 = 360.

4. Знайди правильну формулу для обчислення часу, якщо швидкість 25км/год, а відстань 100км:

а) 25 ·100; 6)100-25; в) 100: 25; г) 25+ 100

5. Додайте необхідні слова:

від'ємник + різниця =

ділене : на приватне =

дільник · на приватне =

уменьшаемое - різниця =

а) дільник; 6) уменьшаемое; в) праця; г) від'ємник; д) ділене.

6.Выберите правильну послідовність порядку дій:

а) 1 2 3 4

29 · 2 - 96: 8 + 46;

б) 1 4 2 3

29 · 2 - 96 : 8 + 46;

в) 1 3 2 4

29 · 2 - 96 : 8 + 46.

7. Вкажіть вірні перетворення одиниць часу:

Ч

а) 120 хв; б) 180 хв.

3 доби

а) 180 год; б) 72 годин.

600 хв

а) 100год; б) 10ч.

8. Виберіть правильне рішення завдання:

Ширина ділянки 9 м , а довжина на 2 м більше. Знайди площу:

а) 9 · 2 · 9; б) 9 · (9 + 2 )

9. Знайдіть правильне рішення для периметра квадрата зі стороною 3 см

а) 3·3; б) (3 + 3)· 2; в) 3 · 4.

10. Виберіть правильну відповідь: 8160 : 2 =

а) 408; 6)480; в) 4080; г) 48.

11. Вкажіть правильне рішення завдання:

Від двох автовокзалів, відстань між якими 700 км, відійшли одночасно 2 автобуси назустріч один одному: один зі швидкість 60 км/ год, інший - 80км/ч. Через скільки годин автобуси зустрінуться?

а) 700 : ( 80 - 60 ); б) 700 : ( 60 + 80); в) 700 · ( 80 + 60 ).

12. Вкажіть бракуючий компонент:

_ ?

15324

48286

а) 63600; 6)63601; в) 63610.

13. Виберіть правильне обчислення периметра прямокутника, довжина якого 4см, ширина 5см.

а) 18 см; б) 13 см; в) 14 див.

14. Скільки хвилин у 1/3 години?

а) 30хв; б) 20хв; в) 45хв.

15. Скільки метрів в 1/10км?

а) 10 м; б) 500м; в) 100м.

16. Скільки годин в ¼ діб?

а) 4ч; б) 6ч; в) 8год.

17. Доповни відсутні слова: " ... - це відстань :

а) швидкість; б) відстань; в) час.

18. На яке число треба помножити 80, щоб отримати 4000?

а) 500; б) 50; в) на 60; г) на 5.

19. При розподілі якого числа на 8 приватне дорівнює 10, а в залишку 5?

а) 65; б) 85; в) 75; г) 45.

20. Які з фігур є чотирикутниками:

а) всі кути прямі; б) є чотири кута: в) всі сторони рівні

Ключі до тестів з математики (стандарт):

1 - в, 2 - в, 3-б, 4 - в, 5 - б, а, д, г, 6 - в, 7-б, б, б, 8 - б, 9 - в, 10 - в, 11 - б, 12 - в, 13 - а, 14 - б, 15 - в, 16 - б, 17 - а, 18 - б, 19 - б, 20 - б

Тестові завдання для учнів 4-х класів («Школа 2100»)

1 варіант

1. Які розряди відносяться до першого класу?

а) сотні; в) десятки тисяч; д) десятки

б) одиниці тисяч; г) одиниці е) сотні тисяч.

2. Яке число містить 6 сотень тисяч і 3 одиниці тисяч?

а) 630 000 б) 63 000 в) 60 300 г) 603 000

3. Вкажіть правильну послідовність одиниць часу:

а) година, хвилина, секунда, добу; в) секунда, година, хвилина, доба;

б) хвилина, година, секунда, добу; г) секунда, хвилина, година, доба.

4. Вкажіть вірні рівності:

а) 300 - 120 : 6 + 80 = 110 б)300 - 120 : 6 + 80 = 200 в) 300 - 120 : 6 + 80 = 360

5. Знайдіть правильну формулу для обчислення швидкості, якщо відстань 140 км, а час 2 год:

а) 140 · 2 б) 140 : 2

6. Виберіть правильно одиниці мір, з'єднайте їх стрілкою.

а) Одиниці мас 1) Секунда, хвилина, година, доба

б) Одиниці довжини 2) Міліметр, сантиметр, метр, кілометр

в) Одиниці часу 3) Грам, кілограм, центнер, тонна

7. Вкажіть правильно відсутні компоненти:

2132 - ... = 1992

а) 1516 6)20192 в) 1992 р.) 140

8. Скільки секунд в 3/5 хв?

а) 36 б)100 в) 12 с

9. Скільки міліметрів в 1/10 м?

а) 10 мм б) 100 мм) 1000 мм

10. Знайдіть відповідність між компонентами і способами їх знаходження. Доданок.

а) Твір : множник; г) Уменьшаемое - різниця;

б) Із суми - друге доданок; д) Ділене : приватне.

в) Від'ємник + різниця;

11. Виберіть компоненти при множенні чисел:

а) Ділене в) Множник д) Твір

б) Доданок г) Сума е) Приватне.

12.Выберите правильну послідовність порядку дій:

2 3 4 2 1 4 3

а)(932 - 120 : 6) · 3 · 9 б)(932 - 120 : 6) · 3 · 9

2 1 3 4

в) (932 - 120 : 6) · 3 · 9

13. Знайдіть правильне обчислення: (120 - 50) + 30 · 4 : 10

а) 19 б) 82 в) 40

14. Вкажіть правильне обчислення периметра: довжина - 2 см; ширина - 3 см

а) 10 см; б) 6 см

15. Підберіть необхідні слова:

Щоб знайти ..., треба від зменшуваного відняти різницю.

Щоб знайти ..., треба ділене поділити на частку.

а) Від'ємник б) Дільник в) Уменьшаемое г) Множник.

16. Виберіть дії, які застосовуються при множенні числа на добуток: 18 · (5 · 7)

а) (18 · 5) : 7 б) 18 · 35) (18 · 5) · 7 г) (18 · 7) : 5 д) (18 · 7) · 5

17. Виберіть правильну відповідь: 8160 : 2 =

а) 408 б) 48 в) 4080 м) 48

18. Знайдіть правильну формулу для обчислення площі квадрата. Сторона = 2 див.

а) 2 · 4 б)2 · 2

19.Правильно розподіліть відповідність одиниць площі:

1 дм;

а) 100 см2 б) 10 см2 в) 1000 см2

1 м

а) 1000 см2 б) 100 см2 в) 10 000 см2

20. Вкажіть правильну формулу вирішення даної задачі. Від двох автовокзалів, відстань між якими 700 км, відійшли одночасно 2 автобуси назустріч-один одному: один зі швидкістю 60 км/год, інший - 80 км/ч. Через скільки годин автобуси зустрінуться?

а) 700: (80-60) б) 700 : (60+80)

Тестові завдання для учнів 4-х класів (Школа 2100)

2 варіант

1. Які розряди відносяться до другого класу?

а) Сотні г) Десятки тисяч

б) Одиниці д) Сотні тисяч

в) Десятки е) Одиниці тисяч

2. Яке число містить 5 сотень і 8 одиниць?

а) 580 б) 5 800 в) 508 м) 5 008 д) 85

3.Перечислите правильне чергування одиниць довжини:

а) Кілометр, сантиметр, метр, дециметр;

б) Міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр;

в) Дециметр, сантиметр, міліметр, метр, кілометр

4. Вкажіть вірні рівності.

а) 20 · 6 + 100 · 2 + 5 = 445

б) 20 · 6 + 100 · 2 + 5 = 245

в) 20 · 6 + 100 · 2 + 5 = 325

5. Знайдіть правильну формулу для обчислення часу, якщо швидкість 25 км/год, а відстань 100 км:

а) 25 · 100 б)100 : 25

6. Виберіть правильно одиниці мір, з'єднайте їх стрілкою.

а) Одиниці довжини 1) Міліметр, сантиметр, метр, кілометр

б) Одиниці часу 2) Грам, кілограм, центнер, тонна

в) Одиниці маси 3) Секунда, хвилина, година, доба

7. Вкажіть правильно відсутні компоненти:

8634 - ... = 6325

а) 45631 б) 2300 в) 2309

8. Скільки метрів 2/5 км?

а) 200 м; б) 400 м; в) 40 м;

9. Скільки хвилин у 2/4 год?

а) 15 хв б) 30 хв) 20 хв

10. Вкажіть вірну запис для знаходження наступних компонентів:

1. Множник

2. Доданок

а) Із суми - відомий доданок; в) Твір : на відомий

б) З зменшуваного - різниця множник

р) Приватне · дільник

11. Виберіть компоненти при діленні:

а) сума, г) уменьшаемое ж) приватне

б) твір д) дільник

в) ділене е) різниця

12 .Выберите правильну послідовність порядку дій:

1 2 3 4 1 4 2 3 1 3 2 4

а) 29 · 2 - 96 : 8 + 46 б) 29 · 2 - 96 : 8 + 46 в) 29 · 2 - 96 : 8 + 46

13. Вкажіть вірні перетворення одиниць часу:

3 ч

а) 120 хв б) 180 хв

3 доби

а) 180 год б) 72 год

600 хв

а) 10 год б) 100 год

14.Найдите правильне обчислення: 360 - (52 + 80 : 8) : 2

а) 49 6) 329) 310

15. Знайдіть відповідне обчислення периметра квадрата зі стороною 3 див.

а) 12 см 6)9 см

16. Доповніть необхідні слова:

Від'ємник + різниця - ...;

Ділене : на приватне - ...;

Дільник · на приватне - ...;

Уменьшаемое - різниця

а) Дільник в) Ділене д) Від'ємник.

б) Твір г) Уменьшаемое

17. Виберіть необхідні дії, які застосовуються при множенні числа на добуток: 29 · (2 · 5)

а) (29 · 2) : 5 б) 29 · 5 в) 29 · 10 м) (29 · 2) · 5

18.Выберите правильну відповідь: 5424 : 6

а) 94 б) 904 в) 9004

19. Правильно розподіліть одиниці площі:

1 дм

а) 1000 см2 б) 100 см2 в) 10 см2

1 м

а) 100 дм2 б) 1000 дм2 в) 10 дм2

20. Виберіть правильне рішення завдання.

Ширина ділянки 9 м, довжина на 2 м більше. Знайдіть площу.

а) 9 · 2 = 18 (м) 9 · 18 = 162 (м2)

6) 9 + 2 = 11 (м) 9 · 11 = 99 (м2)

Ключ до тесту з математики («Школа 2100»)

1 варіант: 1 - а, г, д, 2 - в, 3 - г, 4 - б, 5 - а, 6 - а -3, б - 2, в - 1, 7 - г, 8 - а, 9 - б, 10 - б, 11 - в, д, 12 - а , 13 - б, 14 - а, 15 - а, б, 16 - б, в, д, 17 - в, 18 - а, 19 - а, у, 20 - б

2 варіант: 1 - г, д, е, 2 - в, 3 - б, 4 - в, 5 - б, 6 - а - 1, б - 3, в - 2, 7 - в, 8 - б, 9 - б, 10 - в, а, 11 - в, д, ж, 12 - в, 13 - б, б, а, 14 - б, 15 - а, 16 - г, а, в, д, 17 - в, г, 18 - б, 19 - б, а, 20 - б

Тестування з російської мови за курс початкової школи (стандарт) 4 клас

I. У якому слові звуків більше, ніж букв?

А) хлопчик; Б) ялинка; В) їжачиха; Г) в'їзд;

2. В якому слові містяться приголосні букви, що позначають тільки м'які приголосні звуки?

А) шипи; Б) земля; В) лижі; Г) будинку;

3. В якому слові міститися приголосні букви, що позначають тільки глухі приголосні звуки?
А) кішка; Б) мишка; В) лампа; Г) гуси;

4.Найди вірний варіант поділу слова на склади?

А) крок-про-діл; Б) кро-ко-діл; В) кро-коді-л;

5.Найди вірний варіант переносу слова?

А) зай-ка; Б) за-йка; В) зайк-а;

стільчик?

А) стуль-чик: Б) стілець-ьчик; В)стульч-ік;

6. Знайди зайві слова в групі спільнокореневих:

А) морський, Б) морс, В) моряк, Г) море, Д) морити.

7. Знайди правильну відповідь.

А) Закінчення - це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у реченні;

Б) Закінчення - це змінна частина слова, яка служить для утворення нових спільнокореневих слів;

В) Закінчення - це незмінна частина слова, яка служить для розпізнавання спільнокореневих слів.

8. Визнач слово, яке складається з префікса, кореня, суфікса, закінчення

А) стежка Б) безморозний В) підходимо Г) висока

9. До якої частини мови у реченні: Дерева і чагарники загороджували вікна.

А) іменник; Б) прикметника;

В) дієслова; Г) спілки.

10. Знайди іменник 3 - го відмінювання.

А) в ліжечку; Б) на ліжку; в) про борщ; Г) з берега.

11. Які букви пропущено в закінченнях імен іменників?

Близько изгород..., в будинок..., на... ів .

А) і - е - е; Б) е-е-і; В) і-е-е; Г)е-е-е.

12. В якому слові пишеться ъ ?

А) з...езд; Б) з...бити; В) з...грати; Г) в...ється.

13. В яких словах пропущено ь?

А) плащ...; Б) бережеш...; В) допомогу....

14. Які букви пропущено в даних словах?
Ска...ка, небезп...ний, грус...ний, моро... .

А) з-т-т-з; Б) з-...-т-з; В) з-...-т-з; Г) з-т-т-з.

15. В яких словах пропущена буква е в корені?

А) про.. .жать ( навколо будинку); Б) про.. .жать (дитину);

В) скр... співати (дверима); Г) скр...пити ( аркуші паперу).

16. Знайди граматичну основу речення: Маленька лінь велике горе приносить.

А) лінь приносить; Б) горе приносить;

В) мала лінь; Г) велика приносить.

Ключ до тестів з російської мови (стандарт)

1 - Б,В, 2 - Б, 3 - А, 4 - Б, 5 - А, 6 - Д, 7 - А, 8 - Б, 9 - Б, 10 - Б, 11 - А, 12 - А, 13 - Б, 14 - В, 15 - А, Г, 16 - А.