Реклама
Підсумковий тест з відповідями по російській мові для 5-6-7 класів


Підсумкові контрольно-вимірювальні матеріали по російській мові за 5-7 клас (розділ « Орфографія»)

Автор-укладач: Журавльова Надія Михайлівна, вчитель російської мови та літератури МАОУ ЗОШ№4 р. Мала Вішера Новгородської області

Тема: підсумкові контрольно-вимірювальні матеріали по російській мові за 5-7 клас

Мета: перевірити якість засвоєного матеріалу з орфографії за 5-7 клас

Анонс матеріалу

Даний тест призначений для повторення і закріплення правил орфографії, вивчених в курсі основної школи. Його можна проводити як контрольну роботу для всього класу, так і давати в якості індивідуального завдання, а також використовувати у вигляді дидактичного матеріалу для підготовки до переказними і випускних іспитів (ДПА, ЗНО). Можливо виведення через медіапроектор на дошку для організації фронтальної роботи з учнями. Кожне завдання містить два правильних відповіді

Час виконання роботи 40 хвилин (1 урок)

Структура тесту - орфограммы, вивчені в 5-7 класах:

- Ь знак на кінці прислівників і коротких імен прикметників;

- коріння з чергуванням;

- приставки ПРЕ - і ПРИ-;

- приставки-З - З-;

- И-и після префіксів , що закінчуються на приголосну;

- О-Е після шиплячих в різних частинах слова;

- Ь та Ъ в словах;

- невимовні приголосні в корені;

- особові закінчення дієслів;

- Н та НН у прикметників і причастиях;

- ТЬСЯ і-ТЬСЯ в дієсловах;

- голосні, що перевіряються наголосом;

- НЕ з різними частинами мови;

- И-и після Ц;

- відмінкові закінчення імен іменників;

- дефисное написання слів;

- правопис заперечних займенників.

Всі завдання однорівневі. Кожне оцінюється 1 балом. Завдання вважається виконаним при наявності двох правильних відповідей. Максимальна кількість балів - 20

Критерії для оцінювання роботи:

11-14 балів-оцінка «3»;

15-18баллов-оцінка «4»;

19-20 балів-оцінка «5»

Підсумковий тест по російській мові за 5-7 клас

Розділ « Орфографія»

1. Вкажіть номери слів, у яких пишеться Ь:

1) вскач...

2) навстяж...

3) горючий...

4) несила...

2. Вкажіть номери слів, у яких корені пишеться буква А:

1) изл...ження

2) оз...вадження

3) прик...сновение

4) пропоз...гать

3. Вкажіть номери слів, у яких в приставці пишеться буква Е:

1) пр...мудрий

2) пр...творити мрію

3) пр...вокзальний

4) пр...набувати

4. Вкажіть номери слів, які пишуться з глухою згодною на кінці приставки:

1) і...правный

2) бе...болюче

3) чисельний бе...

4) бе...життєвий

5. Вкажіть номери слів, які пишуться в корені з буквою И:

1) раст...реть

2) продв...гаться

3) подм сті...

4) прибл...тулитися

6) Вкажіть номери слів, які пишуться з буквою И:

1) понад...нтересный

2) перед...сторический

3) дез...нфекционный

4) перед...юльский

7. Вкажіть номери слів, які пишуться з літерою Е (Е):

1) ш...рох

2) тренаж...рный зал

3) хороший го...

4) трущ ба...

8. Вкажіть номери слів, які пишуться з Ъ:

1) в...юнок

2) ін...екция

3) солов...і

4) раз езд...

9. Вкажіть номери слів, які пишуться з літерою Т:

1) смак...ний

2) бессловес...ний

3) округ...ний

4) чес...ний

10. Вкажіть номери слів, які пишуться з літерою І:

1) слиш т...

2) ненавид т...

3) стел...т

4) печата т...

11. Вкажіть номери слів, у яких допущені орфографічні помилки:

1) олов'яний

2) поранений солдат

3) срібний

4) витончений смак

12. Вкажіть номери слів, у яких пишеться ТЬСЯ:

1) магазин закриває ся...

2) треба искупат ся...

3) сміх розносить...ся

4) може відкритий ся...

13. Вкажіть номери слів, правопис яких можна перевірити підбором спільнокореневих слів:

1) увл...ченный осіб

2) предпол...жительный результат

3) прор...женная морква

4) підр...стающее покоління

14. Вкажіть номери слів, у яких є корені з чергуванням:

1) до...саться

2) відповідальност...рити овочі

3) вим наголосити...

4) до...сить траву

15 Вкажіть номери слів, у яких НЕ пишеться окремо:

1) стать (не) вимитий

2) (не)зважаючи на небезпеку

3) (не)добрий погляд

4) дорога зовсім(не)близька

16.Укажи номери слів, у яких після Ц пишеться буква И:

1) мотоц кл...

2) ц...ганка

3) акац...я

4) дві готелів...

17. Вкажіть номери слів, у яких у місцевому відмінку закінчення-І:

1) лекція

2) Дар'я

3) ліки

4) дуель

18. Вкажіть номери слів, у яких допущено помилку:

1) немає ніукого

2) ніхто не знав

3) некакой передачі не буде

4) кілька хвилин

19. Вкажіть номери слів, які є винятками:

1) підліток

2) зоревать

3) привід

4) пригарь

20. Вкажіть номери слів, які пишуться через дефіс:

1) (підлозі) нічник

2) (давньо)руський

3) (пол)кавуна

4) (суспільно)політичний

ВІДПОВІДІ:

1. 1,2

2. 2,4

3. 1,2

4. 1,3

5. 2,4

6. 2,4

7. 2,3

8. 2,4

9. 3,4

10. 1,2

11. 2,3

12. 2,4

13. 1,3

14. 1,3

15. 1,4

16. 2,4

17. 1,4

18. 1,3

19. 2,4

20 3,4