Реклама
Виховання дітей. Педагогічні ідеї Платона


Виховання дітей. Педагогічні ідеї Платона

Платон (ок. 427 - ок. 347 рр. до н. е.) вважав, що основою внутрішньої виховання маленьких дітей є емоції.

Ідея виховання дітей за Платоном

➤ Він стверджував, що перші дитячі відчуття - це насолода і страждання, і що вони забарвлюють дитячі уявлення про доброчесність і благо.

➤ Філософ особливе значення надавав іграм як одному з засобів виховання, а також читання і рассказыванию дітям літературних творів, міфів.

➤ Платон вважав за необхідне законодавчо встановити, що саме потрібно читати і розповідати маленьким дітям.

➤ Ще велике значення у вихованні він відводив пісень та танців.

➤ Платон вперше розглядав питання виховання маленьких дітей в системі, що було дуже важливо для подальшого розвитку дошкільного виховання.