Реклама
Прислів'я та приказки


Прислів'я та приказки

Прислів'я і приказки для школярів. Мудрі думки для дітей і дорослих.

Прислів'я та приказки також мають величезне значення при навчанні школярів російській мові, при цьому важлива як їх форма, так і зміст.

За формою - це болюче вияв рідного слова, що вилетів прямо з його живого, глибокого джерела вічно юної, вічно розвивається душі народу. Це і є сама народна мудрість.

За змістом прислів'я важливі тим, що в них, як у дзеркалі, відбилася російське народне життя з усіма мальовничими особливостями. Пояснюючи сенс прислів'їв, вчитель вводить дітей в розуміння народного життя.

У прислів'ях відображені всі сторони життя народу: домашня, сімейна, громадська; його потреби, звички, його погляд на природу, на людей, на значення всіх явищ життя.

Прислів'я тим саме й гарна, що в ньому майже завжди, незважаючи на те що вона коротка, є дещо, що дитині слід зрозуміти: вона представляє маленьку розумову задачу, яку треба відгадати.

Прислів'я та приказки широко увійшли в побут російської людини.

Моральний сенс прислів'їв іноді може бути глибокий для дитини, в цьому випадку треба брати прислів'я, в якій два значення: один - зовнішній, мальовничий, доступний для дитини, а другий - внутрішній, недоступний, для якого зовнішній служить мальовничій оболонкою. Наприклад, прислів'я «Куй залізо, поки гаряче» може бути пояснена дітям тільки із зовнішнього боку. А глибинний сенс вони усвідомлюють пізніше.

Прислів'я є прекрасним матеріалом для закріплення орфографічних правил на уроках російської мови. На уроках літературного

читання прислів'я може підвести своєрідний підсумок головної думки читаного твору чи характеристики позитивного чи негативного героя.

На основі прислів'я, в якій міститься якась моральна установка, може бути побудовано усне або письмове твір учнів.

Форм роботи на уроці з прислів'ями дуже багато - все залежить від творчого підходу вчителя.

Вживання в усному мовленні прислів'їв і приказок робить мова дитини яскравіше, виразніше, образніше, тому вивчення цієї теми в початковій школі просто необхідно.

ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ

Прислів'я та приказки про людину

Прислів'я та приказки про тварин

Прислів'я та приказки про пори року

Прислів'я та приказки про науку, про навчання

Прислів'я та приказки про розум і дурість

Прислів'я та приказки про слово, про мову

Прислів'я та приказки про здоров'я

Прислів'я та приказки про кохання

Прислів'я та приказки про дружбу

Прислів'я та приказки про Батьківщину

Прислів'я та приказки про родину

Прислів'я та приказки про працю

Прислів'я та приказки про життя

Прислів'я та приказки про вади людини

Прислів'я та приказки про добро і зло

Прислів'я та приказки про правду, про брехню

Прислів'я та приказки про рідну мову. Прислів'я та приказки про мову

Прислів'я та приказки про балакучість

Прислів'я та приказки про сутність і зовнішність

Прислів'я та приказки про виховання

Прислів'я та приказки про дітей