Реклама
Формування толерантної культури у дошкільників шляхом ознайомлення з культурою різних національностей малої Батьківщини


Автор: Колеснікова Любов Вікторівна - старший вихователь, Структурний підрозділ ГБОУ ЗОШ №1 «Загальноосвітній Центр» с. Кинель-Черкаси Самарської області дитячий садок «Волошка»

Опис матеріалу: Пропоную вам статтю на педагогічну тематику, в якій описується діяльність нашого дитячого садка по формуванню толерантної культури у дошкільників. Стаття написана за програмою "Ми діти однієї планети", розробленої і апробованої педагогами нашого дитячого садка, і ми пропонуємо її для роботи в інші дитячі сади.

Формування толерантної культури у дошкільників шляхом ознайомлення з культурою різних національностей малої Батьківщини

Однією з головних завдань розвитку освіти на сучасному етапі є освоєння дитиною загальнолюдських цінностей - культурних, соціальних, моральних, що лежать в основі розвинених цивілізацій і не чужих іншим народам. Основу культури людства становлять національні культури. Залучаючи дитину до історії, традицій, звичаїв свого народу, батьки, дорослі і педагоги вводять його в світ багатої народної культури. Ця ідея лягла в основу програми з формування толерантної культури у дошкільників шляхом ознайомлення з культурою різних національностей малої Батьківщини «Ми діти однієї планети».

Ми живемо в багатонаціональній селі і кожній дитині повинні забезпечити можливість стикатися зі своєю національною культурою. Діти старшого дошкільного віку не вступають в конфлікт з людьми інших національностей, але в теж час є прояви дитячої агресії по відношенню один до одного, до об'єктів природи, і т.д. Помічені прояви: осміяння, передразнивание, не бажання спілкуватися з людиною прояв дитячої нетактовності, не вміння правильно поводитися в різних ситуаціях. Методичних розробок з виховання у дітей моральних цінностей у даний час недостатньо, не завжди вони несуть у своєму змісті регіональний компонент прийнятний для роботи з нашими дітьми. Саме соціальна потреба, прогалини в роботі по вихованню толерантності у дошкільників спонукали нас розпочати розробку програми з виховання толерантності у дошкільнят. Програма « Ми діти однієї планети» складена для дітей старшого дошкільного віку. Модель формування толерантної поведінки розроблена педагогічним колективом, зміст виховно-освітнього процесу спирається на використання інноваційних педагогічних технологій. Авторська програма нова, до неї підібраний діагностичний інструментарій, ресурсний матеріал і представлено сучасне психолого-педагогічний супровід. За допомогою програми « Ми діти однієї планети» ми прагнемо підвести дітей до усвідомлення того, що немає поганих народів, до виховання толерантності.

Місія дитячого садка - полягає у поширенні ідей толерантності в освітньому середовищі, залучення педагогів, батьків і дітей у роботу з програмою.

Мета: Сформувати толерантне культуру у дошкільників через залучення до культури різних національностей малої Батьківщини в умовах дошкільного закладу.

Завдання:

1. Формування у педагогів уміння толерантної взаємодії та навичок створення толерантної середовища в дитячому саду.

2. Розширення соціальних уявлень про навколишній світ у дітей старшого дошкільного віку, формуючи у них інтерес і симпатію і шанобливе ставлення до людей інших національностей.

3. Формування пізнавального процесу в обопільно цікавій формі в учасників проекту, в ході знайомства з культурою і традиціями різних народів безпосереднього представника нації, носія мови.

4. Виховання любові і поваги до своєї Батьківщини, до своєї нації, толерантного ставлення до представників інших національностей, одноліткам, їх батькам.

В основу змісту лягли:

- робота з педагогічним колективом;

- робота з дітьми;

- робота з сім'єю вихованців дитячого садка.

Робота з педагогами проводиться у формі педради, круглого столу, семінару - практикуму, практичних занять з елементами тренінгу, анкетування.

Робота з вихованцями дитячого садка проводиться через основні види активної діяльності: ігрова діяльність, читання художньої літератури, освітня діяльність, тематичні свята, тренінги.

Співпраця дитячого садка з сім'єю є пріоритетним у формуванні толерантної поведінки у дошкільників, забезпечуючи виховний процес і реальна взаємодія дитини, батьків і соціуму. Це включало в себе різні форми: батьківські збори, консультації, анкетування, стендова інформація, випуск буклетів, сімейні газети, спільні свята.

Для виявлення ефективності впливу комплексної програми «Ми діти однієї планети» на початку та наприкінці року проводиться діагностика. Порівняльний аналіз показав наступні результати. У основної частини дітей відмічається висока самооцінка за всіма параметрами. Після реалізації програми у дітей знижується рівень тривожності, агресії. Підвищився рівень інтелектуального розвитку. Вербальний рівень підвищився на 40%. Невербальний на 15%. У дітей підвищився словниковий запас, покращилася зв'язкова мова. Діти більш впевнені в собі, комунікабельні, в їх словнику з'явилися знання з толерантності, вони стали більш толерантні по відношенню до оточуючих. У дітей підвищився рівень знань про традиції свого народу, його цінності, а також розуміння і повагу до інших народів малої Батьківщини, їх культурі та звичаям У нашій експериментальній роботі, спрямованій на формування толерантності брали участь педагоги, діти і їх батьки. Аналізуючи роботу за програмою « Ми діти однієї планети» педагогами відзначені найбільш цікаві методичні заходи: практичні заняття з елементами тренінгу, майстер-класи, моделювання та програвання конфліктних ситуацій. Величезна роль у роботі по даній програмі приділяється спільної діяльності дорослого і дітей. З дітьми проводяться тематичні заняття та бесіди, де старші дошкільнята обговорюють сімейні традиції, говорять про різні національності у свого родоводу, розглядають сімейні фотографії, які розповідають про рідних і близьких.

Цікаво пройшла розвага « Росія - багатонаціональна країна», яке проводилося з метою закріплення і узагальнення знань дітей про національну символіку; традиціях російського народу та інших національностей. «Фестиваль народних рухливих ігор» був повністю присвячений іграм народів Росії. Діти з задоволенням грали в знайомі національні ігри та розучували нові, передають традиції різних національностей. Батьки брали активну участь у сімейних конкурсах, фотовиставках, консультаціях, а також спільних святах і розвагах.

Спільний свято «Сто народів - одна сім'я» став підсумком нашої роботи по реалізації програми з виховання толерантності у дошкільників « Ми - діти однієї планети». Сім'ї підготували свої стінгазети, представили їх у формі самопрезентації, розповіли про сімейних національних традиціях, пригостили всіх своєю улюбленою стравою. На святі було багато пісень, танців, сміху і веселощів.

Формуванню більш глибоких і повних уявлень дошкільнят про історію та культуру своєї малої Батьківщини, народи, що живуть у ній, сприяє спеціально організована предметна середовище. У фойє закладу, групових кімнатах оформлені куточки державної символіки; підібраний матеріал по ознайомленню з рідним селом Кинель-Черкаси і народами різних національностей, що живуть в ньому (інформаційні альбоми, фотоальбоми, набори листівок, стенди тощо)

Працюючи за програмою « Ми діти однієї планети» ми спостерігаємо позитивну динаміку, яка дає наступні результати:

· зниження рівня агресивності дітей і батьків

· впровадження в практику роботи з дітьми та батьками прийомів і методів щодо формування толерантності;

· розробка педагогічної моделі формування толерантності в дитячому садку;

· підвищення рівня знань про культуру свого народу та народів малої батьківщини

· підвищення професійної компетентності та майстерності серед педагогів по формуванню основ толерантної культури у дошкільників

Програма «Ми - діти однієї планети», розроблена і апробована педагогами нашого дитячого садка ефективна, і ми пропонуємо її для роботи в інші дитячі сади.

Література

1. Актуальні завдання громадянської освіти та патріотичного виховання: ідеї співпраці і толерантності: матеріали Всеросійської науково-практичної конференції [Санкт-Петербург, 22-23 квітня 2004 р.] / [упоряд. М.М. Мазняк, В.К. Кузнєцова, І.Б. Біла]. - СПб., 2005.

2. Боголюбова М.І. « Інтернаціональне виховання дошкільнят М.Просвещение 1988р

3. Вострухина Т.ЗВ. Виховання толерантності у дітей в умовах багатоетнічного оточення. Досвід роботи ДНЗ міста Москви. - М.: Шкільна Преса, 2010.

4. Гершунський, Б.С. Толерантність у системі ціннісно-цільових пріоритетів освіти / Б.С. Гершунський // Педагогіка. - 2002. - №7.

5. Даніліна Г.М. Дошкільнику - про історію і культуру Росії: Посібник для реалізації програми «Патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2001-2005 роки». - М: АРКТИ, 2003.

6. Євдокимова О.С. Залучення дітей дошкільного віку до цінностей народної культури. - Львів, 1999.

7. Орлова, М. Формування толерантності у дошкільнят / М. Орлова // Дошкільне виховання. - 2003. - №11.