Реклама
Використання дидактичних ігор з м'ячем в роботі з дітьми з корекції мовлення


Методичні рекомендації щодо використання дидактичних ігор з м'ячем в роботі з дітьми з корекції мовлення

Автор: Демидова Любов Миколаївна, вчитель-логопед СП ГБОУ ЗОШ №1 «ОЦ» дитячий садок «Волошка» села Кинель-Черкаси

Опис роботи. В роботі розкривається значення використання дидактичних ігор з м'ячем у розвитку лексико-граматичного ладу мовлення у дітей з мовними порушеннями. Включення даних ігор у корекційні заняття, де мова поєднується з рухами, допомагає дітям емоційно і невимушено засвоїти мовний матеріал. Ігри з м'ячем сприяють розвитку дрібної моторики, тим самим готуючи руку дитини до письма. Діти з задоволенням використовують дидактичні ігри з м'ячем у самостійній діяльності (на прогулянці, в режимних моментах). В результаті корекційний матеріал засвоюється міцніше без перевтоми і збільшення навчального часу.

Методичні рекомендації щодо використання дидактичних ігор з м'ячем в роботі з дітьми з корекції мовлення

Життя в XXI столітті ставить перед нами багато нових проблем, серед яких однією з актуальних на сьогоднішній день є мовне виховання дітей, зокрема розвиток граматичного ладу мови. У житті більшості людей процеси спілкування - комунікації займають до 70 % часу. Уміння говорити, слухати, писати і рахувати - найважливіші здібності, що забезпечують спільну діяльність людей і дозволяють накопичувати, передавати величезний запас знань.

У своїй повсякденній роботі, ми займаємося розвитком у дітей всіх основних аспектів усного мовлення: звуковимови, словникового запасу, граматичного ладу мовлення, зв'язного мовлення. Так обстеження мовлення дітей останніх трьох років виявило недостатню кількість узагальнюючих слів, прикметників, прислівників, дієслів, недостатню розвиненість граматичного ладу мовлення.

Тому ми вважаємо, що проблема розвитку мовлення дітей це не компанія одного дня діяльності та однієї людини, а цілеспрямована, систематично спланована робота всього колективу навчального закладу на тривалий період.

Основна діяльність дітей дошкільного віку - гра. Тому мова дошкільника збагачується переважно в процесі гри, в основному через дидактичні ігри.

Дидактичні ігри з розвитку мовлення не випадково зайняли перше місце серед методів навчання і виховання дітей, розвитку їх самостійної ігрової діяльності, в процесі таких ігор діти вчаться вирішувати пізнавальні завдання на початку під керівництвом педагогів, а потім і в самостійній грі. Ці ігри сприяють збагаченню мовлення дитини іменниками, дієсловами, прикметниками, узагальнюючими словами, уточнення вже наявних у них слів, прищеплювання дитині найпростіших навичок утворення нових слів. Використовуючи різноманітні дидактичні ігри з розвитку мовлення, ми побачили, що найбільш результативними є дидактичні ігри з м'ячем.

Запропонована мною система роботи «Використання дидактичних ігор з м'ячем в роботі з дітьми з корекції мовлення.» - це спроба показати на практиці ефективність дидактичних ігор з м'ячем в роботі з дітьми по узагальненню та розширенню словникового запасу і розвитку граматичного ладу мови.

Мета: Розвивати лексико-граматичний лад мовлення у процесі використання дидактичних ігор з м'ячем зі старшими дошкільниками, що мають порушення мовлення.

Основна ідея:

- викликати емоційний відгук та бажання дітей брати участь у дидактичних іграх з м'ячем, вчити активно, виконувати завдання разом з педагогом;

- формувати у дітей емоційно насичену мова, активізувати словник, викликати бажання вдосконалювати свою мову;

- розвивати координаторні здібності, рухову активність і межанализаторное взаємодія.

-розвивати допитливість як основу пізнавальної активності у дошкільників;

- формувати правильне і осмислене вживання слів у мовленні.

Новизною є:

1. Дидактичні ігри з м'ячем є унікальною формою розвитку граматичного ладу мови, так як робота проводиться в ігровій формі, де мова поєднується з рухами, ігри проводяться емоційно, жваво і невимушено. А для дітей старшого дошкільного віку характерне емоційне образне сприйняття навколишнього світу.

2. При проведенні дидактичних ігор з м'ячем розвиток нових здібностей відбувається значно успішніше, ніж на навчальних заняттях, дитина, захоплена грою, як би не помічає, що він вчиться, хоча при цьому постійно стикається з труднощами, які вимагають перебудови його уявлень і способів дій.

3. У дидактичних іграх з м'ячем зовсім інша організація дітей: вони не сидять на стільчиках як зазвичай, а встають в коло, в лінійку, мають можливість постояти, посуватися, пострибати. Дана особливість ігор дозволяє знімати «навчальну втома», яка проявляється у більшості дошкільнят на звичайних заняттях, допомагає підтримувати увагу, що, в кінцевому рахунку, веде до більш глибокого і міцного розуміння вивченого матеріалу. Отже, ігри з м'ячем дозволяють змінити пасивну позицію дитини на свідомо активну, стимулює зростання пізнавальної активності, що дає їм можливість отримати та засвоїти більшу кількість інформації.

4. Дидактичні ігри з м'ячем удосконалюють моторику рук дітей, зміцнюють м'язи пальців і кистей, тонкі дрібні рухи стають більш точними, швидкими, спритними. Якщо в інших дидактичних іграх розвиваються в основному три провідних пальця, то в іграх з м'ячем задіяні всі п'ять пальців обох рук.