Реклама
Методичні рекомендації


Методичні розробки для вихователів дитячого саду

Корисні поради та методичні рекомендації для вихователів

Бесіди з дітьми дошкільного віку

Прогулянки з дітьми

Підготовка дітей до школи

Батьківські збори в ДНЗ

Батьківські збори в дитячому садку

Сценарії батьківських зборів в ДНЗ

Методичні рекомендації з проведення батьківських зборів у дитячому садкуАвтор: Дмитерко Надія Семенівна, вихователь САФУ д/з № 19 «Зіронька» Архангельська р.

Опис матеріалу: Пропоную вам перспективне планування з навчання дітей середньої групи навичок конструювання і ручної праці з використанням нетрадиційних видів матеріалів. Дана розробка буде корисною вихователям середньої групи. Робота з різними матеріалами дозволяє педагогом розвивати у дітей трудові вміння і навички, формувати чіткі і досить повні уявлення про предмети і явища навколишнього життя.

Цей проект розроблений для дітей середньої групи. В ході його реалізації хлопці познайомляться з правилами безпечної поведінки пішохода, дізнаються багато нового і цікавого. У легкій ігровій формі отримають початкові знання з дорожньої безпеки.

Автор: Останіна Вікторія Олександрівна, вихователь МДОУ ДС № 53 «Срібне копитце»

Актуальність реалізації проекту:

Консультація для вихователів і батьків «Граємо, розвиваємося - в школу збираємося»

Автор: Бакуліна Світлана Миколаївна, педагог додаткової освіти МАДОУ ЦРР - дитячого садка «Сибирячок» р. Лянтор, Сургутський район, ХМАО - Югра.

Опис матеріалу: пропонований матеріал містить практичні поради та рекомендації щодо формування часових і просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку. Дана інформація буде корисна вихователям і батькам при підготовці дітей до навчання в школі.

Даний проект буде корисний у роботі вихователів підготовчих груп, а також батьків, з метою підвищення батьківської компетентності в питаннях дошкільної підготовки дітей.

Проведення цілеспрямованої роботи в дитячому садку за виховання позитивного ставлення до школи у дітей підготовчої групи, сприяє підвищенню соціальної і пізнавальної активності, цілеспрямованому формуванню у них інтегративних якостей, необхідних для успішного включення дітей у шкільне життя.

У статті показу роль проектного методу у вихованні та розвитку сучасного дошкільника, визначено особливості використання даного методу в роботі вихователя ДНЗ, розкрито сутність поняття проект.

Особливості використання педагогом проектного методу в дошкільному освітньому установі

В умовах модернізації вітчизняної освіти, російські дошкільні освітні установи (далі ДНЗ) перебудовують свою роботу відповідно з новими регламентуючими документами: Стратегія інноваційного розвитку Росії на період до 2020 року; Пріоритетний національний проект «Освіта»; Національна освітня ініціатива «Наша нова школа», ФЗ «Про освіту», Федеральні державні вимоги до структури основної загальноосвітньої програми дошкільної освіти та інші

Способи вдосконалення уяви у дітей старшого дошкільного віку

Енштейн: «Уява важливіша, ніж знання!»

Уява є однією з універсальних здібностей, властивих людині. Воно тісно пов'язане з усіма психічними процесами і особистістю в цілому. З одного боку уява залежить від рівня сформованості сприйняття, пам'яті, мислення, мовлення, а з іншого боку, воно сприяє їх розвитку, створюючи основу для образних уявлень.

Корисні поради та рекомендації для вихователів і батьків з розвитку пам'яті у дітей старшого дошкільного віку

Пам'ять є одним з основних властивостей особистості, це одна з необхідних умов розвитку інтелектуальних здібностей.

Відповідно до того, які сенсорні області домінують, виділяють такі індивідуальні типи пам'яті:

Сократ: «Здоров'я - не все, але все без здоров'я - ніщо!»

Здоров'езберігаючи освітні технології, це сукупність взаємопов'язаних між собою завдань, форм, змісту, способів, підходів, методів навчання, спрямованих на збереження, зміцнення і формування здоров'я дітей і педагогів. Коли реалізація педагогічних завдань відбувається не в здоров'язберігаючих умовах, коли освітні технології не спираються на створення і забезпечення здоров'язберігаючих умов, тоді завдається шкода здоров'ю вихованця і педагога, а саме:

Автор: Шерстобитова Ірина Володимирівна, вихователь і категорії МБДОУ №113 г.Архангельск, магістрант САФУ їм. М.В. Ломоносова

Консультація для педагогів з організації самостійної діяльності дітей в умовах ДНЗ з урахуванням ФГТ

Анотація: У роботі розкрито сутність поняття «самостійна діяльність дітей» та роль вихователя в організації даної діяльності. Матеріал буде корисний педагогам ДНЗ при плануванні своєї роботи з дітьми.

Організація самостійної діяльності дітей в умовах ДНЗ з урахуванням ФГТ

Автор: Шерстобитова Ірина Володимирівна, вихователь і категорії МБДОУ №113 р. Архангельськ.

Авторська програма психологічного супроводу педагога «Шлях до успіху»

Анотація: Авторська програма супроводу педагогів - стажистів в ОУ послужить помічником фахівцям ОУ для згуртування педагогічного колективу в сучасних умовах модернізації освіти, програма розрахована на 2 роки.

Тема: «Психологічний супровід діяльності педагога - стажиста у сфері впровадження ІКТ в ДНЗ»

Включення музичних фізкультхвилинок безпосередньо освітню діяльність та режимні моменти ДНЗ

Автор: Абросимова Олена Валеріївна, старший вихователь МАДОУ «Дитячий садок №15 «Мішутка», р. Прокоп'євськ

Опис матеріалу: Пропоную вам варіант включення музичних фізкультхвилинок безпосередньо освітню діяльність та режимні моменти ДНЗ. Даний матеріал буде корисним вихователям, вчителям-дефектологам, які працюють з дітьми молодшого дошкільного віку.

Психологічна підготовка батьків до вступу дитини в ДНЗ та в період адаптації дитини

Автор: Дорогина Лариса Михайлівна, соціальний педагог Дитячий садок №198 ВАТ «РЖД» Красноярськ р.

Адаптація - звикання, «занурення» людини в якусь середу.

Надходження в дитячий сад - це переломний момент не лише для дитини, але і для батьків. Багато батьків часто побоюються, що їх дитина буде страждати, в наслідок різкого переходу з домашньої неорганізованою середовища в середу дитячого садка, де необхідно дотримувати режим, де йому не зможуть приділяти стільки уваги, як вдома.

Педагогічний проект в ДНЗ

Найменування: «Педагогічний проект: «Ми у відповіді за тих, кого приручили».

Пропоную вашій увазі педагогічний проект для дітей молодшого дошкільного віку. Педагогічний проект спрямований на ознайомлення дітей з живою природою, розширення кругозору. Оптимальні терміни реалізації - теплу пору року.

Автор: Останіна Вікторія Олександрівна, вихователь МДОУ ДС № 53 «Срібне копитце»

Планування одного тематичного тижня в першої молодшої групи у вересні

Автор: Бєлашова Тетяна Анатоліївна МДАОУ дитячий сад загальнорозвиваючого виду №11 МО Кореновський район

Мета: Детальне планування тематичного тижня, і дотримання виконуваних поставлених завдань.

Призначення: Даний план може надати допомогу новим молодим фахівцям. Створюючи планування, всі інтеграції ми друкуємо в скороченому вигляді, зразок розшифровки

Педагогічна стаття «Особливості описових розповідей дошкільнят»

Опис роботи: Пропоную вам педагогічну статтю на тему «Особливості описових розповідей дошкільнят» для вихователів і батьків. Стаття спрямована на дослідження особливостей складання описових розповідей у дошкільників починаючи з молодшої групи і закінчуючи старшою.

Актуальність теми обумовлена тим, що у сучасних дітей дуже низька комунікативна здатність. Незважаючи на велику кількість інформації, мова наших дітей неэмоциональна і позбавлена образності.