Реклама
Як розвивати логічне мислення у дошкільнят


Розвиток логічного мислення у дітей дошкільного віку
Автор: Нуриахметова Гульназ Масгутовна, вихователь
Місце роботи: Муніципальне автономне дошкільна освітня установа «Дитячий сад комбінованого виду № 35 «Соловейко»
Конспект «Розвиток логічного мислення»
Актуальність.
Психологами всього світу визнано, що найбільш інтенсивне інтелектуальне розвиток дітей припадає на період з 5 до 8 років. Одним з найбільш значущих компонентів інтелекту є здатність логічно мислити.
Живучи в сучасному світі інформаційних технологій, коли відбувається перетворення характеру людської праці і взаємовідносин, і найбільш актуальною зараз стає проблема людини мислячої, творчо мислить, шукає, вміє вирішувати нетрадиційні задачі, спираючись на логіку думки. Останнім часом зріс інтерес саме до такого поколінню людей. Сучасне суспільство вимагає від нового покоління вміння планувати свої дії, знаходити необхідну інформацію для вирішення задачі, моделювати майбутній процес.
Уміння використовувати інформацію визначається розвиненістю логічних прийомів мислення.
Актуальність даної теми обумовлена тим, що необхідною умовою якісного оновлення суспільства є примноження інтелектуального потенціалу.
Дошкільне дитинство - це період інтелектуального розвитку всіх психічних процесів, які забезпечують дитині можливість ознайомлення з навколишньою дійсністю.
Дитина вчиться сприймати, думати, говорити. Перш ніж почати управляти собою - йому належить оволодіти багатьма способами дії з предметами, засвоїти певні правила. Оволодіваючи любим способом запам'ятовування, дитина вчиться виділяти мету і здійснювати для її реалізації певну роботу з матеріалом. Він починає розуміти необхідність повторювати, зіставляти, узагальнювати, групувати матеріал в цілях запам'ятовування. Все це - передбачає роботу пам'яті. Роль пам'яті у розвитку дитини величезна. Засвоєння знань про навколишній світ і про себе, набуття умінь і навичок, звичок - все це пов'язано з роботою пам'яті.

Цілі:
Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку в розвиваючих математичних іграх, логічних завданнях.
Розвиток логічного мислення з використанням дидактичних ігор, смекалок, головоломок, вирішення різних логічних ігор і лабіринтів.
Формування важливих якостей особистості: самостійність, винахідливість, кмітливість, виробляти посидючість, розвивати конструктивні вміння.
Навчити дітей планувати свої дії, обмірковувати їх, здогадуватися у пошуку результату, проявляючи при цьому творчість.

Завдання:
Вчити виконувати завдання по переміщенню персонажів в розумі, робити уявні зміни ситуацій.
Вчити зіставляти завдання, перевіряти виконання, відгадувати завдання по переміщенню.
Вчити використовувати різні способи виконання завдань, проявляти ініціативу в пошуку шляхів досягнення цілей.
Розвивати інтелектуальну гнучкість, вміння поглянути на ситуацію з різних сторін.
Розвивати уміння виявляти і абстрагувати властивості предметів.
Розвивати вміння порівнювати предмети за їх властивостями.
Розвивати здібності до логічних дій та операцій.
Вчити кодувати і декодувати властивості предметів за допомогою схем.

Новизна:
Новизна полягає у створенні системи використання цікавих дидактичних ігор, вправ, шахових ігор, інтелектуальних ігор, спрямованих на розвиток логічного мислення дітей, пізнавальних інтересів в процесі виховання і навчання на сучасному рівні.

Інноваційний підхід:
Найбільш ефективними засобами є дидактичні ігри, інтелектуальні ігри й розминки, логіко-пошукові завдання, ігрові вправи цікавого характеру, різноманітна подача якого емоційно впливає на дітей. Все це - активізують дітей, так як в них закладена зміна діяльності: діти слухають, думають, відповідають на питання, вважають, знаходять їх значення і виявляють результати, дізнаються цікаві факти, що не тільки сприяє взаємозв'язку різних аспектів навколишнього світу, але й розширює кругозір і спонукає до самостійного пізнання нового.

Висновок.
-Поетапне навчання і правильно підібрані завдання та ігровий матеріал, умови, створені для реалізації отриманих знань сприяють тому, що розвиток основ логічного мислення відбувається більш ефективно.
-Правильний підбір завдань і вправ допомагають дітям у формуванні пізнавальних процесів, а саме формуванню логічного мислення.
-Реалізація розвитку логічного мислення залежить від особливостей і характеру розвивального середовища в групі та будинку, в якому перебуває дитина, від організації педагога (батьків) процесу пізнання математичних відносин і залежностей.

Маючи можливість раніше почати стимулювати і розвивати логічне мислення, що базується на відчуттях і сприйняттях дитини, тим самим підвищуємо рівень пізнавальної діяльності дитини і тим швидше здійснюється плавний, перехід від конкретного мислення до вищої його фазі - абстрактного мислення.
Для досягнення успіху є інтерес дітей до цікавих і різноманітних занять.
Починаючи заняття з дитиною, важливо вибирати ігри та вправи в порядку наростання складності, в яких найбільшою мірою присутня мовленнєва діяльність дитини і складність яких цілком відповідає можливостям дитини.
Доступність завдань і успішне його виконання нададуть дитині впевненість у собі, і у нього з'явиться бажання продовжити заняття. Поступово варто переходити до вправ, що вимагають більш значних інтелектуальних і мовленнєвих зусиль.
Регулярні заняття з дитиною з розвитку мислення не тільки істотно підвищать інтерес до інтелектуальних завдань, доставлять задоволення від їх виконання, але і підготують до навчання в школі.
Ігри та вправи з розвитку розумових здібностей дозволяють вирішувати всі три аспекти цілі: пізнавальний, розвиваючий та виховний.