Реклама
Робота дефектолога в спеціалізованому дитячому садку


Особливості корекційно-педагогічної роботи дефектолога в спеціалізованому дитячому садку
З досвіду роботи логопеда я\с "Думан" в дитячому садку для дітей з порушенням зору.
Стаття буде цікава тифлопедагогам, логопедам, соціальним педагогам, батькам дітей з порушенням зору.
Мета: розглянути особливості формування пізнавальної діяльності в дітей дошкільного віку при порушеннях зору.
завдання: -виявлення особливостей сприйняття у дітей з порушенням зору
- виявлення напрямків корекційної роботи

Основний контингент дитячих садків спеціального призначення становлять діти з амбліопією і косоокістю, а так само з такими формами зорової недостатності, як короткозорість, далекозорість і астигматизм.
У більшості дошкільнят порушення - вроджені. У деяких випадках зорова недостатність розвивається на тлі інших аномалій центральної нервової системи, зумовленими травмами мозку, наслідками перенесених органічних захворювань центральної нервової системи.
Характерна особливість дітей із зоровою неповноцінністю - вторинні відхилення у психічному і фізичному розвитку.
Це залежить, з одного боку, від характеру дефекту і обумовленого патологією розвитку функцій, а з іншого - від позитивних можливостей компенсаторного розвитку. В процесі спеціально спрямованого виховання і навчання дитини змінюється співвідношення позитивних і негативних сторін розвитку: під впливом корекційно-педагогічної роботи, що поєднується з відновлювальним лікуванням, останні все більше відходять на задній план і хід аномального розвитку поступово нормалізується.
Розглядаючи закономірності розвитку дітей з порушеннями зору ми досліджували психічний розвиток дітей дошкільного віку з амбліопією і косоокістю - найбільш поширеними формами порушення зору в дошкільному віці.
Дослідження проводилося в спеціалізованому дитячому садку «Думан». Діти виховувалися в ньому протягом 2-3лет. Всього обстежено 22 дитини 5-6-річного віку (старша група). Гострота зору в них була відносно високою: від 0,3 до 0,9 (на кращому оці, з корекцією стеклами). Клінічні форми порушень: а) співдружня косоокість; б) збіжний косоокість і амбліопія різного ступеня; в) косоокість з різною структурою дефекту: при нормальної гостроти зору, при гіперметропії з дальнозорким астигматизмом, при міопії, при амбліопії різного степени.Для участі в експерименті були відібрані 18 дітей: 1 група :9 дітей - з порушенням зору та 2 група: 9 дітей із нормальним зором.
Завданням експерименту було: виявлення сприйняття цими дітьми властивостей і якостей предметів (кольору, форми, величини тощо), а також ознак дії. З цією метою демонструвалися зображення добре знайомих предметів різної форми: чайник, машина, гриб, лялька, барабан, та ін. Дитині пропонувалося уважно розглянути картинку, назвати зображений предмет і розповісти про нього все, що йому відомо.
Для виділення ознак дії демонструвалася картинка «Хлопчик п'є чай з кухля» і задавав собі питання: що робить хлопчик?
В ході експерименту виявилося, що діти з порушенням зору, у порівнянні з нормально бачать, виділили кілька менше властивостей і якостей зображених предметів. У той час як, нормально бачать дошкільнята спиралися на безпосереднє зорове сприйняття. Описували вони зображений предмет в основному так само, як й їх нормально бачать однолітків, але вдавалися при цьому переважно до словесних прийомів, без належної опори на сенсорне сприйняття («Чайники бувають різні за величиною і кольором», «Чайник схожий на цукорницю, але в ньому заварюють чай» тощо).
Діти 1группы з великим трудом оцінювали взаємне розташування частин предмета, гірше співвідносили частини з цілим. При описі малюнків, що передають ознаки дії, багато дітей з амбліопією і косоокістю передали зміст зображення , як і нормально бачать дошкільнята: 6 дітей вірно розповіли основний зміст картинки, 5 правильно відобразили у своїх словесних описах просторові відносини, що свідчить про безумовну збереження інтелекту. Можна зробити висновок, що перебування дітей у спеціалізованому дитячому садку сприяло подоланню у них труднощів сприйняття, обумовлених зоровою недостатністю.
Важливе значення в житті дітей в спеціалізованих дитячих садках займає лікувально - відновлювальна та корекційно-виховна робота. Для розвитку гостроти зору, фіксації погляду, бінокулярного зору, цветоразличия застосовується спеціальна апаратура, проводяться заняття. Велика увага приділяється розвитку зорового аналізує сприйняття і зорової уваги, формуванню навичок розумової діяльності, сприяє активності та самостійності дітей.
У дітей дошкільного віку з порушенням зору, у порівнянні з нормально бачать дітьми, чуттєвий досвід біднішим , менше набір образів, що зберігаються в пам'яті. Але по мірі накопичення знань і досвіду в умовах спеціально спрямованого педагогічного впливу такі діти, навіть при дуже низькою гостротою зору, оволодівають прийомами і способами бачення суттєвих властивостей предметів і явищ. При сприйнятті об'єкта вони помічають його основні смыслоразличительные ознаки, вчаться відтворювати образи за рахунок «внутрішнього» зору, з допомогою уяви заповнюючи прогалини сенсорного досвіду.

Сприйняття сюжетних картинок має важливе значення для розумового розвитку дитини. З їх допомогою формуються чуттєві дії і способи розумової діяльності, пов'язані з узагальненням. Систематичне застосування сюжетних картинок призводить до поєднання безпосереднього візуального сприйняття і словесно-логічних процесів.
При нормальному зорі діти вже в дошкільному віці сприймають величезну кількість предметів і явищ дійсності. Практично мозок відображає все, що бачить, чує, відчуває і чує дитина. Але сприйняття - не механічне відбиття. Багато з сприйманого не усвідомлюється, залишається як би за порогом чутливості, чого не переходить в адекватні уявлення. Навіть добре бачать діти не завжди бачать у предметі те, що потрібно, і так, як потрібно.
Це особливо характерно для сприйняття дітей з порушенням зору. Часто погляд дитини ковзає по поверхні предмета, зупиняючись лише на те, що яскраво і само собою кидається в очі, або на те, що практично значуща для нього, пов'язане з його емоційними переживаннями. Нерідко дитина не вловлює смыслоразличительных, колірних та інших ознак. Формування правильних уявлень і понять, адекватно відображають предмети і явища дійсності потребує цілеспрямованої спеціальної організації. сюжетні картинки призначені для формування узагальнених способів сприймання, дозволяють усвідомити смисловий зміст зображення. Такого роду завдання вимагає сформованість ряду розумових операцій: аналізу, синтезу, порівняння, перенесення за аналогією, просторових уявлень, аналізує впізнавання, вміння встановлювати словесно-логічні зв'язки. Якість розповіді залежить від того, наскільки розвинена в дитини зв'язкова логічна мова, який його запас слів, наскільки він опанував основами граматичного ладу мови.

У загальній програмі корекційно-виховної роботи в спеціалізованому дитячому садку розбору сюжетних картинок надається величезне значення. Тому заняття повинні вестися за допомогою добре відпрацьованих методичних прийомів, що забезпечують формування вміння сприймати сюжетні зображення і користуватися ними для збагачення уявлень про навколишній світ.
І. М. Сєченов зазначав, що в сприйнятті смислової ситуації найважливіша роль належить виділення основної нитки, яку він називав «зв'язкою». Як бачимо, при сприйнятті сюжетних зображень замість оперування наочними ознаками зображених предметів на перший план повинні виступати більш складні форми узагальненого сприйняття і предметного мислення.
Сприйняття сюжетної картинки «Вулиця міста. Зима», яку ми запропонували для розгляду дітям, вимагало симультанного огляду відразу декількох великих, затуляють один одного об'єктів (багатоповерхові будівлі, дерева, рухомі по вулиці машини і тролейбуси тощо). В експерименті взяли участь 20 дошкільнят, у тому числі 10 - з амбліопією і косоокістю і 10 - нормально бачать.


Більшість нормально бачать дітей правильно виділили основні смыслоразличительные, інформативні ознаки зображення (високі будинки, що рухається по вулиці транспорт, каток, покритий льодом, катаються на ковзанах діти). Всі, за винятком однієї дитини, усвідомили смисловий зміст картинки і зробили правильне узагальнення, що на ній зображена вулиця міста (високі будинки, багато транспорту); такі прикмети часу року, як сніг на будинках і деревах, зимова одяг та ін, дозволили їм зробити висновок, що в місті - зима. Діти ж з амбліопією і косоокістю недостатньо чітко виділяли істотні ознаки зображеного: лише 4 вихованців з 10, назвали пору року; 3 випробовуваних, взагалі не змогли правильно передати смисловий зміст картинки. Виявилося, що їх словниковий запас збіднений, недостатньо розвинена фразове мовлення. Слова не завжди точно співвідносилися з елементами картинки. Різні види транспорту нормально бачать діти називали конкретно (автобус, тролейбус, легкова машина, вантажна), в той час як діти із зоровою недостатністю все рухоме нерідко називали загальним словом «автобус» або «машина».
Аналіз оповідань показав, що діти з амбліопією і косоокістю відчувають специфічні труднощі при сприйнятті зображень. У зв'язку з порушенням бінокулярного зору деякі з них не могли безпосередньо сприймати предмети, зображені в перспективі. Це виявлялося в таких питаннях: «Чому вантажна машина менше легковий?» (у разі, коли легкова машина зображена на передньому плані, а вантажна - на далекому); «Чому попереду всі будинки великі, а ззаду - маленькі? Чому будинки на картинці маленькі, а великі люди?»
Утруднене бачення часом змушувало дітей до довільним словесним привнесениям. Так, Світла Б. (гострота зору 0,8 на обидва ока, збіжний косоокість) після тривалого розглядання картинки дав виклад зовсім не на тему: «Тут стоїть тітка, продавець продає молочні продукти. Тітка з дядьком розмовляють, одна тітка купує. Тут ваги, і продавець зважує молочні продукти». Глибоке порушення зору, ускладнений сходяться косоокість, не дозволило Світлі розгледіти конкретні деталі зображеного і встановити між ними адекватні змістові зв'язки: хлопчика і дівчинку він прийняв за дядька і тітку і на основі наявних уявлень, безвідносно до дійсному смислу зображеного (жодного елемента їй не вдалося виділити), довільно привнесла в розповідь своє утримання. У деяких дітей виявлені і недоліки зорового сприйняття, і труднощі в розвитку зв'язного мовлення. Матвій Р. виділив всього три інформативних ознаки: «Всі білого кольору, і дерева теж. Люди йдуть маленькі». Маша Ш. звела розповідь до простого перерахування сприйнятих елементів: «Лід. Дві дівчинки. Два хлопчика. Вдома». Катя Б.: «Це парк. Місто. Вулиця». Як випливає з наведених прикладів, розповідь випробовуваних дуже збіднений, запас слів надзвичайно малий. Наведемо ще один зразок дитячого переказу (Юля А.): «Випав сніг. Діти пішли на ковзанку. До них прийшли ще дві дівчинки, і вони стали кататися». Розповідь більш пов'язаний, але також відрізняється бідністю сприйняття та словесного відображення змісту картинки.
Як видно, при амбліопії і косоокості за рахунок зниження гостроти бачення, порушення бінокулярного зору, поля погляду, окорухових та інших функцій аналізуюче сприйняття набуває рис сповільненості, фрагментарності, багатоетапності виникають труднощі при формуванні образних уявлень і, як було показано вище, починає страждати повнота сприйняття: зменшується кількість виділених інформативних смыслоразличительных ознак та елементів картини. Можливо, у зв'язку з неповним чуттєвим сприйняттям виникають і недоліки розвитку фразового мовлення, бідність словникового запасу, специфічні особливості у передачі словесних образів.
Для формування безпосередніх чуттєвих образів величезне значення має малювання предметів з натури. З цією метою були проведені заняття по формуванню у дітей прийомів спостереження у процесі вивчення натуральних об'єктів . Для малювання з натури були обрані іграшковий плюшевий ведмедик жовтого кольору; мишко більшого розміру, коричневого кольору, загороджений м'ячиком, тюльпани у вазі; лялька, одягнена в яскраве плаття; дерева в зимовому вбранні; овочі та фрукти; види транспорту; казкові зображення тварин; дерева взимку, восени, влітку. Демонструючи дітям предмет, вихователь звертав увагу на його будову, величину, форму, колір. Домагаючись більш тонкого сприйняття, він нерідко пропонував для розгляду два аналогічних, але різних за формою, кольором, величиною предмета, наприклад два яблука, два або три квітки і т. п. Насамперед, діти розповідали все, що їм було відомо про об'єкти спостереження, потім, відповідаючи на питання , виділяли особливості їх форми, величину, співвідношення частин та цілого, основні ознаки подібності та відмінності. На закінчення, дітям пропонувалося намалювати ці предмети, а нерідко ще й виліпити їх з натури, за уявленням, по пам'яті. без попередньої підготовки виявилося, що більшість дітей забули уривок вірша. Після того як він був зачитаний, діти знову виконали до нього ілюстрації. Всі вони вірно передали у своїх роботах смисловий зміст уривка, в цілому точно відобразили колір зображуваних деталей (18), величинные відносини об'єктів (15) і форму (15). Як бачимо, нестійкість словесних і наочних образів була обумовлена не зоровою недостатністю, а іншими, неспецифічними підкорковими порушеннями центральної нервової системи, що з'явилися причиною косоокості. Разом з тим, на повторному занятті малюнки дітей, були багатшими числом виділених ознак та елементів і, отже, повніше за змістом,і , в той же час, виявилися менш яскравими, барвистими: безпосередні наочні образи стерлися в пам'яті; позначилася і відсутність попередньої методичної підготовки до виконання ілюстрацій.
Зважаючи виявленої нестійкості одного разу сформованих образів виникла необхідність у систематичному проведенні такого роду вправ: на заняттях з малювання постійно аналізувати разом з вихованцями будову і форму зображуваних предметів, пропонувати їм співвідносити картинки з натурою, ціле - з окремими частинами і т. д. Важливе методичне значення надається заповненню дітьми в предметних і сюжетних малюнках відсутніх частин. В цілях збагачення формуються образів використовується ситуація гри; так, наприклад, заняття з малювання на тему «Новорічна ялинка» передувала гра в магазин: «Які іграшки ми купимо для ялинки?»
Особливу увагу необхідно приділяти позитивним емоційним переживанням, викликаним красою явищ природи, що спостерігаються дітьми. Корисно використовувати яскраві описи казкових героїв і казкових ситуацій як основу майбутніх дитячих малюнків. Важливу роль у вивченні натури відіграє практична діяльність дітей - ліплення, аплікація, конструювання, моделювання з паперу та природних матеріалів.
Поряд із фронтальними, дітям даються індивідуальні завдання, що враховують ступінь і характер порушень зору і специфіку необхідних у кожному окремому випадку корекційно-педагогічних заходів. Формування мисленнєвих операцій і перцептивних дій дітей з порушенням зору здійснюється також на заняттях з розвитку мовлення, математики, музики, ритміки, співу, в процесі їх трудової і грайливою діяльності.
Кругозір дошкільників розширюється за допомогою ознайомлення з усім навколишнім - не тільки з явищами природи, але і з різними видами трудової діяльності, а також у взаєминах у колективі при виконанні спільної роботи.
У спеціалізованих садах завдання сенсорного виховання не зводиться до того, щоб повідомити дитині певний запас знань і вмінь, а передбачає на основі використання всієї сохранной анализаторной діяльності - слуху, дотику, неповноцінного зору - формування способів перцептивних дій, заснованих не тільки на безпосередньому чуттєвому сприйнятті, але і на опосередкованому мовному розвитку, процеси аналізу та синтезу. Способи перцептивних дій розширюють межі дитячого розуміння і засвоєння, розвивають мислення дитини.
Вся ця багатостороння, спеціально спрямована корекційно-виховна робота в дошкільному віці допомагає підготувати дітей з порушеннями зору до школи.
В даний час, поряд з корекційно-педагогічної, створена система та лікувально-відновлювальної роботи, в якій передбачається серія вправ, спрямованих на те, щоб виправити вади зору (Е. С. Аветисов, Е. І. Ковалевський, К. І. Ведмідь, А. В. Рославцев, А. В. Хватова та ін). У деяких випадках відновне лікування виявляється досить ефективним: так, при амбліопії гострота зору зростає у 70-80% випадків, поліпшується бінокулярний зір; дещо важче відновлюються зорові функції при косоокості. Успішне лікування в поєднанні з корекційно-виховною роботою дозволяє дітям, які відвідували спеціалізовані дитячі садки, навчання в умовах масової школи.