Реклама
Як вибрати професію. Тест


Опитувальник професійних переваг

Методика «Диференційно - діагностичний опитувальник» (ДАО)

Методика призначена для відбору (вироблення профорієнтаційних рекомендацій учням) на різні типи професій відповідно до класифікації типів професій Е.А. Климова. Дану методику можна використовувати при профорієнтації підлітків і дорослих.

Інструкція для випробуваного

Для того, щоб допомогти вам вибрати професію з урахуванням ваших інтересів і схильностей, пропонуємо оцінити 20 пар описів різних видів занять.

Просимо вас уважно прочитати пару описів і спочатку вибрати для себе той вид заняття, яким ви хотіли б зайнятися, поставивши в даній клітинці знак «0» (або будь-який інший знак). Наприклад,

1a. Доглядати за тваринами «0»

1б. Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати)

2а. Допомагати хворим людям

2б. Складати таблиці, схеми, програми для ПК «0»

Текст опитувальника

Я вважатиму за краще:

1а. Доглядати за тваринами

1б. Обслуговувати машини, прилади (стежити, регулювати)

2а. Допомагати хворим людям

2б. Складати таблиці, схеми, програми для ПК

За. Стежити за якістю книжкових ілюстрацій, плакатів, художніх листівок, конвертів грамплатівок

3б. Стежити за станом і розвитком рослин

Продовження

4а. Обробляти матеріали (дерево, тканину, метал, пластмасу тощо)

4б. Доводити товари до споживача, рекламувати, продавати

5а. Обговорювати науково - популярні книги, статті

5б. Обговорювати художні книги (або п'єси, концерти)

6а. Вирощувати молодняк (тварин будь-якої породи)

6б. Тренувати товаришів (або молодших) у виконанні будь-яких дій (трудових, навчальних, спортивних)

7а. Копіювати малюнки, зображення (або настроювати музичні інструменти

7б. Керувати будь-яким вантажним (підйомним чи транспортним) засобом (підйомним краном, трактором і ін)

8а. Повідомляти, роз'яснювати людям потрібні їм відомості (у довідковому бюро, на екскурсії тощо)

8б. Оформлювати виставки, вітрини (або брати участь у підготовці п'єс, концертів)

9а. Ремонтувати речі, вироби (одяг, техніку, житло)

9б. Шукати і виправляти помилки в текстах, таблицях, малюнках

10а. Лікувати тварин

10б. Виконувати обчислення, розрахунки

11а. Виводити нові сорти рослин

11б. Конструювати, проектувати нові види промислових виробів (машини, одяг, будинки, продукти харчування тощо)

12а. Розбирати суперечки, сварки між людьми: переконувати, роз'яснювати, карати, заохочувати

12б. Розбиратися в кресленнях, схемах, таблицях (перевіряти, уточнювати, упорядковувати)

13а. Спостерігати, вивчати роботу гуртків художньої самодіяльності

13б. Спостерігати, вивчати життя мікробів

14а. Обслуговувати, налагоджувати медичні прилади, апарати

14б. Надавати людям медичну допомогу при пораненнях, ударах, опіках і т. п.

15а. Складати точні описи - звіти про спостереження, явищах, подіях, вимірюваних об'єктах та ін.

15б. Художньо описувати, зображати події (спостережувані і подаються)

Закінчення

16а. Робити лабораторні аналізи в лікарні

16б. Приймати, оглядати хворих, розмовляти з ними, призначати лікування

17а. Фарбувати або розписувати стіни приміщень, поверхню виробів

17б. Здійснювати монтаж або зборку машин, приладів

18а. Організовувати культпоходы однолітків або молодших в театри, музеї, туристичні походи і т. п.

18б. Грати на сцені, брати участь у концертах

19а. Виготовляти за кресленнями деталі, вироби (машини, одяг), будувати будівлі

19б. Займатися кресленням, копіювати креслення, карти

20а. Вести боротьбу з хворобами рослин, шкідниками лісу, саду

20б. Працювати на клавішних машинах (друкарській машинці, телетайпі, телеграфі, ЕОМ та ін)

Потім ви повинні дати оцінку кожному з двох описів:

• «+++» - якщо вид заняття дуже подобається;

• «++» - якщо безумовно подобається;

• «+» - якщо скоріше подобається, ніж не подобається;

• «-» - якщо скоріше не подобається;

• «- -» - якщо виразно не подобається;

• «- - -» - якщо дуже не подобається.

Оцінки описів в парі не повинні збігатися, так як ви одне з них до цього захотіли. Причому обидві оцінки можуть бути як негативними, так і позитивними. Оцінки описів заносяться в бланк відповідей у клітини з відповідними номерами (при цьому можна вказати значком обраний вами варіант з двох пар. Будьте уважні, не переплутайте знаки - краще, якщо обраний вами варіант з двох пар, буде позначений знаком «!» або «О»).

Бланк відповідей

Ч-П

Ч-Т

Ч-Ч

Ч-З

4-Х.о.

За

86

10а

10б

11а

11б

12а

12б

13а

13б

14а

14б

15а

15б

16а

16б

17а

17б

18а

18б

19а

19б

20а

20б

Обробка результатів

Аркуш відповідей побудований так, щоб можна було підрахувати кількість знаків «+» у кожному з 5 стовпців. Кожен з стовпців відповідає певному типу професій. Випробуваному рекомендується вибрати той тип професій, який отримав максимальну кількість знаків «+». Назва типів професій за стовпцями:

1. Людина-природа (Ч-П). Всі професії, пов'язані з рослинництвом, тваринництвом і лісовим господарством.

2. Людина-техніка (Г-Т). Всі технічні професії.

3. Людина-людина (Ч-Ч). Всі професії, пов'язані з обслуговуванням людей, спілкуванням.

4. Людина-знак (Ч-3). Всі професії, пов'язані з підрахунками, цифровими та літерними знаками, в тому числі і музичні спеціальності.

5. Людина - художній образ (Ч-Х.о.). Всі творчі спеціальності.

Над питаннями не слід довго замислюватися, зазвичай на виконання завдання відводиться 20-30 хвилин.

Можливе використання методики індивідуально і в групі. Класний керівник може зачитувати питання, але в цьому випадку обмежується час відповіді.

Методика «Самооцінка індивідуальних особливостей» (СВО)

Інструкція для випробуваного

«Анкета самооцінки» призначена для того, щоб допомогти вам краще розібратися у своїх схильностях, особливості, можливості. В ній описані різні життєві ситуації, якості, види діяльності людини, які прямо або побічно пов'язані з певними професійними сферами.

Для того, щоб можна було співвіднести ваші характеристики з різними професійними сферами, необхідно виконати наступну роботу:

1. Оцінити запропоновані варіанти за 10-бальною шкалою. Якщо описане в питанні якість у вас яскраво виражено, тобто повністю вам відповідає, то ви оцінюєте його найвищим балом - 10, якщо у вас взагалі немає (ви ведете себе прямо протилежно), то ви оцінюєте його найменшим балом - 0. Всі інші бали (від 1 до 9) ви ставите в залежності від ступеня вираженості у вас даної якості. Середній бал намагайтеся вибирати як можна рідше, спробуйте все ж оцінити себе точніше.

2. Оцінити ступінь впевненості (правильності) своєї першої оцінки. Оцінивши запропоновану якість за 10-бальною шкалою, ви оцінюєте правильність цієї оцінки, тобто наскільки ви впевнені, що правильно себе оцінили відповідним балом.

Ця оцінка проводиться за наступною шкалою:

• впевнений, що оцінив правильно - 3;

• скоріше впевнений - 2;

• скоріше не впевнений-1;

• зовсім не впевнений - 0.

Таким чином, на кожне питання анкети ви повинні поставити дві оцінки:

1) власне оцінку якості;

2) оцінку своєї впевненості в її правильності.

На листку відповідей у вас має бути зроблений запис:

1) -9-3; 2) -10-1; 3) -6-2 і т. д.

Оцінювати питання, в якому перераховано кілька якостей, потрібно в цілому. Якщо одне з якостей, перелічених у питанні, у вас розвинене краще, ніж інша, то ви як би умовно оцінюєте кожне з них своїм балом, а остаточну оцінку робите середньої з двох оцінок.

Деякі слова у питаннях виділені курсивом, щоб звернути вашу увагу на головну думку питання.

Анкета самооцінки (СІО)

1. Вам притаманні деяка замкнутість, скованість, боязкість у поведінці.

2. Ви спостережливі і здатні помітити найдрібніші зміни в розвитку рослин і тварин.

3. Ви володієте багатою уявою і фантазією.

4. Ви легко вступає в контакти з різними людьми, любите спільну роботу.

5: Ви добре справляєтеся з роботою, що вимагає акуратності, точності, ретельності.

6. Ви здатні працювати терпляче і наполегливо, незважаючи на те, що результат вашої роботи буде не скоро.

7. Ви здатні тонко відчувати і розуміти красу природи, творів мистецтва.

8. Ви ввічливі, вмієте стримуватися, навіть якщо не згодні з думкою іншої людини.

9. Ви здатні:

а) не відволікаючись виконувати роботу, що вимагає тривалого зосередження уваги (писати, збирати, вирішувати, паяти, вважати);

б) одночасно добре виконувати відразу кілька різних справ (записувати, слухати, розмовляти, спостерігати тощо);

в) швидко знаходити в тексті, завданнях помилки, потрібні слова, дати, символи тощо

10. Ви вмієте:

а) вирішувати логічні задачі, тобто на основі аналізу ознак, понять, законів, цифр знаходити логічний зв'язок між ними;

б) поставити мету, продумати план і очолити яку-небудь справу, тобто організувати його виконання;

в) придумувати нове, те, чого до вас ще ніхто не придумував (спосіб розв'язання задачі, гру, заняття, страва, конструкцію тощо).

11. У вас хороша пам'ять на:

а) цифри, формули, символи, номери телефонів, дати;

б) зміст прочитаного, слова, назви, вірші;

в) розміри, форми, схеми, розташування вулиць, предметів;

г) особи, імена, особливості міміки, мови;

д) образи музичних або художніх творів.

12. Вам легко втримати в пам'яті на короткий час яку-небудь інформацію, не записуючи її (проміжний результат приклада чи задачі, номер телефону, ім'я тощо).

13. Ви вмієте:

а) правильно оцінювати на око розміри, відстань, кількість;

б) представляти фігуру, предмет або їх частини в просторі, подумки змінювати їх положення.

14. Ви вміло працюєте на верстаті, швейної або друкарській машинці та інших механізмах; водите автомобіль, керуєте мотоциклом і пр.

15. Ви сміливі і рішучі, не губитеся навіть у несподіваній ситуації.

16. Вас ранить (ображає) різкий окрик, грубе слово; ви намагаєтеся не дивитися «криваві» (жорстокі) сцени у фільмах.

17. Вам подобається спокійна, копітка робота (вирішувати, підраховувати, збирати, лагодити, шити тощо).

18. Ви легко переключаєтеся з одного заняття на інше (роблячи уроки, можете зупинитися і поговорити по телефону, подивитися телепередачу, допомогти молодшому брату (сестрі), а потім продовжувати робити уроки). Це різноманітність вам навіть подобається.

19. Ви звикли швидко працювати, ходити, говорити.

20. Вам важко відірватися від своєї справи, щоб виконати якусь іншу роботу. Ви віддаєте перевагу роботу, в якій не треба робити частих відволікань і перемикань.

21. У вас фізично сильні і витривалі руки, ноги, тіло.

22. У вас спритні, чуйні пальці, тому ви добре виконуєте роботу, яка вимагає дрібних, точних рухів (збирання, ручне шиття, ліплення, монтаж радіосхем тощо).

23. Вам більше подобається робота, пов'язана з реальними практичними діями, рухами; з використанням рук, ніг, своїх фізичних можливостей. Ви віддаєте перевагу цю роботу розумової, аналітичної.

24. Вам подобається:

а) ремонт, складання, конструювання технічних пристроїв і механізмів; обробка деталей на верстаті; управління технічними засобами;

б) виробництво будь-яких виробів чи продуктів (шити, готувати, лагодити взуття, меблі, іграшки, друкувати фотографії, виконувати ремонтно-будівельні роботи, обробляти дерево тощо);

в) аналіз і обробка інформації (текстової, цифрової, умовно-символічної, графічної та ін);

г) постійна взаємодія зі світом живої природи (доглядати за рослинами чи тваринами, вивчати біологічні процеси і мікроорганізми);

д) активна взаємодія з людьми (надавати допомогу, послуги, керувати);

е) створення нових або виготовлення за зразком художніх виробів, моделей, творів;

ж) вивчення властивостей різних речовин, стану навколишнього середовища, водного, ґрунту, атмосфери, корисних копалин).

25. Ви вважаєте основними життєвими цінностями:

а) високе матеріальне забезпечення;

б) сімейне життя;

в) громадське визнання;

г) веселий, необтяжливе проведення часу;

д) постійне зіткнення з красою природи та мистецтва;

е) можливість творчості;

ж) активна, діяльна життя;

з) самовдосконалення, культура, освіченість;

й) можливість впливати на інших людей.

Бланк відповідей

1

10а

14

24а

25б

2

10б

15

24б

25в

3

10в

16

24в

25г

4

11а

17

24р

25д

5

11б

18

24д

25е

6

11в

19

24е

25ж

7

11 г

20

24ж

25з

8

11д

21

25а

25и

12

22

 

 

96

13а

23

 

 

13б

 

 

 

«3»=: «Т»=«,»=: «Ч»=: «ХО»=: «ЖП»=: «НП»=.

Ключ

Професійні сфери:

1. «Аналіз і обробка інформації» («3») - 5, 9а, 9в, 10а, 11а, 116, 17, 24в(1, 12, 16, 20).

2. «Робота з механізмами та пристроями» («Т») - 1, 11, 13а, 136, 14, 21, 23, 24а(16, 17, 19, 22).

3. «Виробництво продуктів, виробів; ремонт» («І») - 5, 9а, 11, 13а, 19, 21, 23, 246 (4, 14, 17, 22).

4. «Взаємодія з людиною» («Год») - 4, 8, 96, 106, 11т, 16, 18, 24д (10в, 12, 15, 19).

5. «Створення художніх творів, образів» («ХО»)-3, 7, 10в, 11д, 136, 16,22, 24е (9а, 17,21,23).

6. «Робота зі світом живої природи» («ЖП») - 2, 6, 11в, 13а, 17, 21, 23, 24р (1, 5, 10а, 22).

7. «Робота з речовинами; вивчення характеристик навколишнього середовища» («НП») - 5, 9а, 11а, 11, 12, 13а, 17, 24ж (10а, 16, 21, 22).

Інструкція по обробці результатів самооцінки

Для обробки результатів необхідно використовувати ключ до методики СВО, в якому номери питань співвіднесені з професійними сферами. Номери, записані без дужок відповідають питань, що містить опис якостей особистості, її інтересів, психічних, фізичних, психофізіологічних особливостей, необхідних у значному числі професій визначеної професійної сфери. У питаннях, номери яких записані в дужках, міститься аналогічна інформація, що відноситься до окремих представників світу професій даної сфери. Тому питання (номера) «без дужок» називаються основними, а в дужках « - додатковими.

Основні питання однієї сфери можуть бути додатковими для іншої. Наприклад, питання 21 - «У вас фізично сильні і витривалі, руки, ноги, тіло» - є основним у професійній сфері «Робота зі світом живої природи» і додатковим - у сфері «Створення художніх творів, образів», коли мова йде про професії балерини, скульптора і т. п.

При обробці результатів спочатку потрібно зазначити (підкреслити або виділити) номери питань, у яких варто бал 6 і вище. Потім порівняти зазначені номери з номерами питань, зазначеними в ключі, і підрахувати загальну суму балів, набраних по кожній професійній сфері окремо по основних і додаткових питань. В результаті з усіх сфер виводяться показники, представлені у вигляді двох чисел, наприклад, 24 (16) або 42 (24).

Порівняння показників переваги тієї або іншої професійної сфери проводиться за сумою балів, набраних основними питаннями. Наприклад, за різними професійними сферами отримані наступні показники: 29 (18), 32 (25), 44 (20), 30 (15), 45 (28), 35 (21),19 (10). Переважними є професійні сфери, які набрали максимальну кількість балів з основних питань. У нашому прикладі - 44 (20) і 45 (28). Якщо дві або декілька сфер отримали однакову чи близьку кількість основних балів, то в цих сферах слід розглянути загальний сумарний показник, отриманий додаванням балів за основними та додатковими питаннями.

Сумарні показники в даному випадку будуть рівні 64 і 73. Таким чином, за результатами самооцінки, професійна сфера, що має показник 73, є кращою. Професійна сфера з показником 64 є наступною за значимістю і т. д.

Відповідність питань різним структурам особистості: - характерологічні особливості (1-8);

- психічні процеси (9-14);

- властивості нервової системи (15-20);

- фізичні якості (21-23);

- інтереси, схильності (24а-ж);

- ціннісні орієнтації (25а-і).