Реклама
Класна година на тему «Молодіжний сленг», 8-10 клас


Конспект класної години для 8-9-10 класів

Класна година для учнів 8-10-х класів «Молодіжний сленг: «за» і «проти»

Цілі і завдання:

• виховання правової культури старшокласників;

• ознайомлення школярів з основами молодіжної субкультури.

Форма проведення: етична бесіда-роздум.

Опис класної години

1. Як ми говоримо, чи Розуміють нас дорослі?

Класний керівник: Хлопці, сьогодні наша розмова піде про мовлення молоді. Іноді в діалозі підлітка і дорослої людини дорослим складно зрозуміти, про що говорить підліток. Той же у свою чергу здивований, чому його не розуміють. Ось про проблеми молодіжного сленгу сьогодні і піде мова.

Перш ніж охарактеризувати молодіжний сленг, необхідно зрозуміти саме значення термінів «сленг» та «жаргон».

Дослідник молодіжного сленгу А.К. Бабіна стверджує, що термін «сленг» з'явився в російській лексикології відносно недавно, на відміну від «жаргону» він не зафіксований ні в словнику Даля, ні в Енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона. Проникнення цього слова в російську мову було пов'язано з вивченням англомовних культур. Спочатку сленгом називалася винятково іншомовна реалія, але надалі сфера вживання цього слова було розширено.

У словнику О.С. Ахмановой дано два поняття терміну «сленг»:

1. Розмовний варіант професійної мови.

2. Елементи розмовного варіанту тієї або іншої професійної або соціальної групи, які, проникаючи в літературну мову або взагалі в мову людей, що не мають прямого відношення до даної групи осіб, набувають в цих різновидах мови особливу емоційно-експресивну окраску1.

Таким чином, сленг, на думку багатьох дослідників, є вторинним утворенням порівняно з жаргонами й арго, адаптуючим до своїх потреб запозичені одиниці. Однак якщо деякі відзначають велике значення ігрового початку в сленгу, то А. Ліпатов вважає, що «всякий мовленнєвої экспрессив, опинившись в сленгу, нейтралізується», пристосовуючись до нової семантичної специфіки.

Значення слова «сленг» близьке до понять «розмовної мови» і «просторіччя», проте на відміну від них воно має відчутну соціальну маркування. Тим не менш далеко не всі дослідники допускають можливість вважати сленг одним з численних соціолектів.

Зафіксоване у словнику Даля слово «жаргон» сприймається як запозичення з французької мови і відповідно просто перекладається (без пояснювальних російських прикладів) як «говіркою», «говір», «вимова», «місцева мова». У цьому тлумаченні підкреслюється відміну від жаргону кодифікованого мови, проте значення терміна не має зневажливого відтінку. У Брокгауза і Ефрона до такого розуміння додається нове: «зіпсоване наріччя», а також пояснення: «жаргоны іноді придумуються для певної мети, наприклад, жаргоны злодіїв, жебракуючих тощо».

В даний час жаргон нерідко підноситься як протилежність культури мовлення. До склалася ще в XIX ст. традиції досліджувати професійні жаргоны примикає новий напрямок: жаргоны соціально-вікові. Причому якщо провести кордон між професійним жаргоном і загальнонаціональної лексикою не складає труднощів, то визначити рамки соціально-вікових жаргонів представляється проблематичним.

Деякі лінгвісти відмовляють жаргону в систематичності і цілісності, представляючи його як «особливий словник» певної соціальної групи. М. Копиленко пише: «Значна частина носіїв російської мови у віці від 14-15 до 24-25 років вживає в спілкуванні з однолітками кілька сот специфічних слів і сильноидиоматических словосполучень, іменованих молодіжним жаргоном». Багато хто відзначає, що жаргон обслуговує лише найважливіші для його носіїв ситуації. У такій трактуванні жаргон - це «сукупність слів, що розширюють мовний репертуар групи носіїв того чи іншого конкретного мови, структурних аспектів якого жаргон не зачіпає, реалізуючись лише на лексичному рівні для опису найбільш значущою для групи ситуації»1.

Схожу думку висловлює Е. Уздинская: «Молодіжний жаргон - це особливий подъязык в складі загальнонаціональної мови, що використовується людьми у віці від 14 до 25 років у невимушеному спілкуванні з однолітками. Молодіжний жаргон характеризується як особливим набором лексичних одиниць, так і специфікою їх значення. Носії - це соціально-демографічна група в складі народу, яку об'єднує насамперед вік».

Багатогранний сучасний молодіжний жаргон. Розглянемо лише один приклад, наприклад, слово «понт». «Понт»2 в сучасному жаргоні означає напускную зарозумілість, зарозумілість, хвастощі. Ці значення можна знайти в «Словнику Великого міста» Осипова. А «Словника молодіжного сленгу» уточнює, що «понт» пов'язаний з обманом - це хитрість, викрут, з метою створити видимість чого-небудь.

«Взяти на понт» - діяти обманом, хитрістю, «понти кидати» - малюватися перед ким-небудь «дешеві понти» - зарозумілість, не має під собою підстав, «без понтів» - синонім виразу «без мази», тобто марно, безнадійно. Не менш популярне і прислівник «беспонтовий».

Використовуються також дієслова «понтуватися», «понтануть», «понтиться» і «понтить». «Понтировать» - в сучасному жаргоні, як вказує словник молодіжного сленгу Нікітіної, означає обманювати, хитрувати. «Понтером» ще здавна називали людину, що грає проти банку (в азартних іграх), «понтировать» означає грати як понтер. Однак можливо, зазначає автор «Словника російської арго» Ст. Єлістратов, сучасний «понт» прийшов з кримінального жаргону. «Понтом» називали жертву шулера, злодійський прийом, відволікання уваги жертви під час крадіжки, «готувати понта» означало шукати жертву, «бити понт» - прикидатися невинним, обурюватися, кричати, відволікаючи увагу, «міцним понтом» називали недосвідчену жертву, а «рваним понтом» - того, хто вже був у переробці. Крім того, дієслова «понтировать», «понтануть» означала «бити», «штовхати», «створювати тисняву».

Звідки «понт» з'явився в злодійському жаргоні? Слово це має латинські корені. Pons значить міст. Родинно йому і слово «понтифік». Як уточнює енциклопедія Брокгауза і Ефрона, жерці, що носили це ім'я, спочатку повинні були спостерігати за ремонтом і будівництвом пальового мосту в Римі. У релігійному відношенні він мав величезне значення. Тобто спочатку «понт» дійсно означав високу місію, однак при переході в жаргон справжнє перевагу перетворилося в хибне.

Наведений приклад зі словом «понт» зайвий раз підтверджує багатогранність, багатозначність кожного слова молодіжного сленгу або жаргону.

2. Характеристика молодіжного сленгу

Класний керівник: Молодіжний сленг є засобом спілкування великої кількості людей, об'єднаних віком, та й то досить умовно. Носіями сленгу є, як правило, люди 12-30 років.

А.К. Бабіна стверджує, що сленг охоплює практично всі галузі життя, описує практично всі ситуації, крім нудних, оскільки сленгове слово народжується як результат емоційного ставлення мовця до предмета розмови. Сленг - це постійна словотворчість, в основі якої лежить принцип мовної гри. Нерідко саме комічний, ігровий ефект є головним у сленговом тексті. Молодій людині важливо не тільки «що сказати», але і «як сказати», щоб бути цікавим оповідачем.

Зрозуміло, така мова, що має безліч підтекстів, часто непристойного властивості, відправляє в «тілесний низ» все гнітюче, викликає агресію, може використовуватися тільки в неформальному спілкуванні рівного з рівним. Сленг має досить суворі кордони доцільності та адекватності.

Сленг - це живий організм, що знаходиться в процесі постійної зміни та оновлення. Він постійно запозичує одиниці з жаргонів та інших підсистем російської мови, а також сам стає постачальником слів просторічного, розмовного вжитку - така доля чекає популярний сленгізм, який з-за багаторазового повторення втрачає свою експресивну забарвлення. Рухливість сленгу робить неможливою його фіксацію на паперовому носії, а також підрахунок кількісного складу. Можливо лише простежити деякі загальні особливості, властиві молодіжному сленгу, закони його розвитку. До молодіжного сленгу відноситься все, сказане Ст. Елистратовым про «раблезианском комплексі арго», так що повторюватися не має сенсу. Зазначимо лише основні шляхи поповнення словника сленгу.

Значна частина сленгізмів утворюється шляхом запозичення. Джерелом можуть служити іноземні мови, як їх літературна складова, так і просторечная («бакси», «бабл» - амер. «гроші»; «денс» - англ. «танці» і т. д.). Сленг запозичує одиниці і з інших підсистем російської мови («дембель» - «демобілізація»; «дурь» - наркотики; «зависати» - «припинити виконання роботи і не реагувати на запити користувача (про ЕОМ)» і т. д.). Молодіжний сленг часто вдається до переосмислення запозичених одиниць («даун» - дурний, некмітливий осіб; «вантажити» - багато говорити; «прайс» - гроші (англ. - «ціна») тощо). Багато сленгізми утворюються шляхом традиційної та особливої сленговой аффиксации («бэбик», «бэбис» - дитина (англ. - бейбі).

Провідним прийомом сленгового словотвору є каламбур, в основі якого лежать принципи фонетичної мімікрії («стьопа» - стипендія; «бухкурси», «бухарест» - пиятика; «бухати» - пити алкоголь) або метатезы («фаршик» - шарфик; «літрбол» - пиятика). Зустрічається вульгаризація вимови («мю-тю-вю», «ме-ті-ві» - МТV).» Поширені в молодіжному сленгу та інші словотворчі схеми, які дозволяють досягти мовної експресії.

Особливе місце в молодіжному сленгу займає «шкільний» або «студентський» жаргон (сленг). Такі слова, як «домашка», «вартівня», «жиртрест» і «вибух на макаронній фабриці» знайомі багатьом з шкільної лави. У сучасному шкільному жаргоні зустрічаються досить новаторські, оригінальні ідеї: «валендра» - вчителька з ім'ям Валентина або Валерія та по батькові Олександрівна, «вигрик» - Віктор Григорович; «бен ладен» - вчитель з бородою та ін.

Окремо варто сказати про слова, які позначають оцінки. Часто вживані визначення оцінок: «двійка» - «двойбан», «банан», «дуля», «параша», «твікс»; «трійка» - «троян», «трюндель», «ні риба ні м'ясо», «державна оцінка». Не вистачило кроку для перемоги - четвірка. П'ятірка - «баунті», «чудное мгновенье», «неждана гостя», «пентіум», «отлэ», «отпад» і т. д.

А є слова покручі. Відомий всім «спино - гриз» - це у мовленні учнів «вчитель», а в мовленні вчителів - «учень».

Таким чином, під молодіжним сленгом ми розуміємо сукупність постійно трансформуються мовних засобів високої експресивної сили, що використовуються в спілкуванні молодими людьми, що складаються в фамильярных, дружніх відносинах.

Питання для обговорення:

• Чому велика частина молоді в розмові між собою вживає сленг?

• Чи є відмінність, на вашу думку, між молодіжним сленгом і жаргоном?