Реклама
Положення про класній годині


1. Класний годину в школі є однією з основних форм організації виховної діяльності класного керівника з класним колективом.

2. Класний годину ґрунтується на принципах, викладених у концепції виховної системи школи.

Принцип природовідповідності передбачає, що виховання повинно ґрунтуватися на науковому розумінні природних і соціальних процесів. Цей принцип вимагає, щоб зміст, методи і форми взаємодії педагогів і вихованців враховували необхідність певної статевої та вікової диференціації. Даний принцип також передбачає культивування певних етичних установок по відношенню до природи, до біосфері в цілому, природоохоронне знання, мислення і поведінку.

Принцип культуровідповідності полягає в тому, що освіта і виховання повинні відкривати двері в світову культуру через осягнення цінностей і норм конкретної національної та міської культури. Цей принцип вимагає залучення дитини до різних цінностей культури етносу, суспільства, цивілізації в цілому; до побутової, фізичної, духовної, моральної, матеріальної культур. Даний принцип вимагає постійного рівноваги з навколишнім соціумом (тобто повинен враховувати динаміку змін у суспільстві).

Принцип гуманізації передбачає «олюднення» системи через реалізацію особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу.

Принцип диференціації у вихованні передбачає створення умов для засвоєння знань оптимальним для кожної дитини способом, темпом, в оптимальному обсязі, з необхідним відбором змісту, форм і методів виховання.

Принцип системності показує, що тільки через системний підхід до організації життєдіяльності можливо забезпечити цілісність становлення особистості вихованця, яка сама по собі також є системою, але не існуючої поза відносин з подібними системами. Цей принцип стверджує, що неможливо взаємодію тільки з одним елементом системи, взаємодія завжди комплексно і чинить вплив на всю систему.

Класний годину сприяє вирішенню наступних педагогічних завдань:

• збагачення учнів знаннями про природу, людину, суспільство, культуру, техніку;

• засвоєння дітьми умінь і навичок пізнавальної і практичної діяльності;

• формування і розвиток емоційно-чуттєвої сфери та ціннісних відносин, особистості дитини;

• сприяння виявленню і розвитку індивідуальності, розкриття особистісного потенціалу учня, його творчих та інших здібностей;

• формування і розвиток класного колективу.

3. Тематика класних годин визначається класним колективом на класних зборах (класним керівником спільно з учнями та їх батьками) в кінці кожного навчального року на майбутній навчальний рік.

4. Творчі об'єднання класних керівників 1-4; 5-6; 7-8; 9-11 класів визначають традиційні класні години на навчальний рік згідно з аналізом виховної роботи минулого навчального року, з цілями і завданням на майбутній навчальний рік.

5. Форми, місце і час проведення класного години обирає класний колектив під керівництвом класного керівника.

6. Класний керівник при підготовці і проведення класної години є його основним координатором і несе відповідальність за реалізацію виховного потенціалу класного години.

7. Класний керівник вносить в загальний розклад класних годин приблизну дату, час і місце проведення заходів в своєму класі.

8. В кінці навчального року кожен класний керівник подає методичну скарбничку школи одну сценарну розробку тематичного класного години.