Реклама
Структура тематичного класного години. Методика проведення тематичного класного години


Структура тематичного класного години. Методика проведення тематичного класного години

Класний годину складається з трьох основних частин:

1) вступ;

2) основна частина;

3) висновок.

Вступ

Ця частина повинна привернути увагу школярів і сконцентрувати його на розглянутій темі. Тут висвітлюються важливість обговорюваного питання, його значення в житті кожної людини і суспільства в цілому. Необхідно постаратися на цьому етапі сформувати у школярів серйозне ставлення до тематичного спілкування.

У вступі часто використовується прийом переходу від відомого до невідомого. Якщо все, про що говорить викладач, добре відомо дітям, їм не цікаво буде слухати. Утримувати довго увагу в цьому випадку буде важко.

Основна частина

Тут розкривається сама тема з використанням таких методів і форм, які допомагають досягти поставлених класним керівником виховних цілей.

Викладаючи матеріал, необхідно постійно пам'ятати основну тему. Деталі збагачують виклад, але не слід занадто багато часу приділяти опису деталей, інакше увагу слухачів буде ослаблено, розсіяно. Тут корисно використовувати певні заздалегідь ключові моменти, щоб не йти в сторону від викладу теми.

В основній частині класної години бажано використовувати ілюстрації, наочний матеріал, але не занадто часто, інакше інтерес школярів може знизитися.

Заключна частина

Це кульмінація класного години. У заключній частині підсумовуються результати спілкування, робляться висновки, бажано, щоб у їх визначенні брали участь самі учні (це сприяє самовихованню).

Місце тематичних класних годин у системі виховного процесу

Класні години мають безперечну перевагу перед іншими формами роботи зі школярами. Під час класної години викладач має можливість спілкуватися і впливати відразу на всіх учнів класу. Кожен учень може висловити свою думку, проявити себе емоційно і інтелектуально. Спостереження, які можна зробити на класній годині, дуже корисні для виховної роботи викладача.

На класній годині висловлюється думка не тільки вчителі, а й самих школярів, що дуже важливо для підлітків, які часом до слів однолітків прислухаються більш охоче, ніж до дорослих. Таким чином, класні години більш ефективні порівняно з іншими уроками. Тут можна досягти таких результатів у виховній роботі, яких не вдається отримати в ході багатогодинної індивідуальної роботи з учнем.

Серйозні тематичні класні години дозволяють вчителю побачити клас в природній атмосфері спілкування, адекватно оцінити кожного учня з психологічної точки зору і виробити правильну тактику виховної роботи з класом.

Виховні цілі класного години

Тематичні класні години мають різні виховні цілі.

По-перше, їх можна використовувати для створення відповідних умов, що дозволяють школярам проявити свою індивідуальність і творчі здібності.

Друга мета класної години - дати школярам знання про навколишній світ, його проблеми, суспільстві, людині, природі тощо; навчити приймати участь в обговоренні суспільно важливих питань, вирішення конфліктних ситуацій, суспільних і світових проблем, розуміти політичні ситуації і т. д.

Ще одна виховна мета полягає в тому, щоб дати учням морально-етичне виховання, сформувати правильне ставлення до загальнолюдських цінностей, виховати зрілу особистість, емоційно і морально стійку до негативних життєвих проявів.

Важливою метою класної години є також створення здорового класного колективу, який міг би стати сприятливим середовищем для соціального, емоційного та інтелектуального розвитку учнів.