Реклама
Тематичні конференції та вікторини для учнів старших класів


Тематичні конференції та вікторини для учнів старших класів

Тематичні конференції та вікторини відносяться до інтелектуальних форм проведення класного години. Вони стимулюють розумовий розвиток школярів, їх самопідготовку, вчать опрацьовувати інформаційний матеріал, запам'ятовувати важливі дані, робити висновки тощо Такі види спілкування часто й ефективно використовуються для організації класних годин.

Тематичні конференції для старшокласників

На тематичних конференціях обговорюється поставлене питання, що відноситься до заданої теми. Учасникам повідомляється про тему, після чого дається завдання декільком учням підготувати доповіді з основних її тез. Таким чином, поставлене питання різнобічно висвітлюється, дає поживу для роздумів і можливість обговорення його всім класом або в групах.

Конференція сприяє розвитку комунікації, вміння виступати перед аудиторією, вести теоретичні суперечки, доводити свою точку зору, спростовувати опонентів, логічно вибудовувати свою промову.

Вікторини для старшокласників

Вікторини відносяться до області пізнавальних ігор. Учасники відповідають на питання з визначеної теми. Тема повідомляється заздалегідь, учням дають матеріал по ній для вивчення. Зазвичай надається не менше 2 тижнів на опрацювання матеріалу і підготовку до участі у вікторині.

Перевага вікторини полягає в тому, що вона носить ігрову форму і цікава практично для будь-якого школяра. Зосереджуючи увагу на заданій темі і працюючи над навчальним матеріалом, старшокласники беруть участь у пізнавальному процесі, що сприяє їх самоосвіті.

На допомогу викладачеві

Готуючи вікторину, слід пам'ятати наступне: тема вибирається цікава для школярів і в той же час корисна у виховному плані. Питання треба підбирати зрозумілі, чіткі, не дуже важкі, що стимулюють школярів мислити.

Бажано дати можливість самим учням підготувати деякі питання для вікторини. Це допоможе більшою мірою задіяти їх у підготовці класного години та участі в ньому.

Необхідно також не забувати, що вікторина - це все ж таки гра. Вона потребує стимулу в якості заохочення. Тому обов'язково потрібно підготувати призи для переможців.