Реклама
Екскурсія на підприємство зі школярами


Як підготувати та провести екскурсію на виробництво

Навчальна або пізнавальна екскурсія учнів є складовою частиною навчально-виховного процесу. Як правило, екскурсії на виробництво організовуються і проводяться вчителями-предметниками з метою закріплення теоретичних знань з навчального предмета. Але організувати та провести екскурсію можуть і класні керівники, заступники директора з виховної роботи, соціальні педагоги.

Екскурсії в загальноосвітньому закладі можна класифікувати наступним чином:

• культурно-дозвіллєві екскурсії до установи або на об'єкти історії та культури з метою духовно-морального та цивільно-патріотичного виховання учнів;

• ознайомчі екскурсії абітурієнтів (старшокласників) по об'єктах навчального закладу;

• навчальні екскурсії на підприємства, в установи і фірми в рамках предпрофильного та профільного навчання з метою закріплення загальних теоретичних знань з обраної спеціальності.

При організації та проведенні екскурсії класному керівнику (вчителю-предметнику), необхідно знати і дотримуватися певний порядок підготовки до екскурсії:

1. Визначити конкретну мету екскурсії. Осягти неосяжне неможливо. Необхідно визначити конкретну мету - що необхідно показати або з чим необхідно ознайомитися учням протягом години на даному об'єкті. Слід пам'ятати, що екскурсія на будь-яке виробництво навряд чи носить культурно-дозвіллєвий характер, отже, і цілі повинні бути конкретно-навчальними.

2. Вибір підприємства (організації), на яке буде проведена екскурсія. Це можуть бути традиційні для даного навчального закладу підприємства, з якими налагоджені творчі взаємостосунки; об'єкти або відділи підприємств, з адміністрацією яких можуть домовитися керівники школи (ліцею, коледжу), а може бути, і сам викладач.

3. Знайомство з відповідальною особою на даному підприємстві, яке безпосередньо зможе провести годинну екскурсію з учнями. З цією людиною необхідно зустрітися або, в крайньому випадку, обговорити умови проведення екскурсії по телефону. Як правило, відповідальною особою від виробництва буде спеціаліст-професіонал у своїй галузі, але мало знайомий з педагогікою. Тому вчителеві бажано пояснити йому мету екскурсії, дати коротку характеристику даного класу (тобто як сприймають теоретичний матеріал хлопці, рівень їх інтелекту, ступінь знань з даного профілю тощо); що конкретно цікавить навчаються у даній екскурсії; що треба показати і про що поговорити; конкретні терміни і час проведення екскурсії. Запам'ятайте, у проведенні екскурсії конкретна дата (день тижня) та час (година, хвилини) мають важливе значення як для навчального процесу школи (ліцею, гімназії), так і для виробничого процесу підприємства. Тут повинно бути все чітко обумовлено і дотримано в точності до хвилини.

4. Дізнатися про пропускному режимі на даному підприємстві. У сучасних умовах будь-яке підприємство чи організація знаходяться під охороною, отже, треба домовитися про перепустку на об'єкт молодих людей. Це може бути список учнів та вчителів із зазначенням кількості людей, їх прізвищ і віку, завірений адміністрацією навчального закладу і погоджений з адміністрацією підприємства. Важливо пам'ятати, що на багато об'єктів пропустять тільки за кількістю обумовлених осіб без ручної поклажі (крім записних книжок).

5. Ознайомлення з маршрутом прямування до підприємства. Організатору екскурсії бажано самому розрахувати час, що витрачається на дорогу від навчального закладу до підприємства з урахуванням використання транспорту або пішохідного сполучення. Обов'язково додати резервний час на непередбачувані обставини - краще 5 хв відпочити перед входом на об'єкт, ніж на 5 хв запізнитися. Найчастіше навчальна екскурсія проводиться у навчальний час, отже, на її проведення буде виділено 2 години. Постарайтеся укластися в час з урахуванням переходів (переїздів) і самої екскурсії. Якщо ж екскурсія проводиться поза рамками навчального розкладу, то час розраховується з урахуванням переходів (переїздів) до призначеного часу на екскурсію.

6. Попередня робота з учнями. Класному колективу необхідно поставити конкретну мету екскурсії: вони мають побачити і почути, на що особливо звернути увагу під час екскурсії. Обов'язково (можливо, під запис) визначається завдання учням, а по можливості - їх микрогруппам (за рівнем засвоєння теоретичних знань). Після проведення екскурсії в обов'язковому порядку класний керівник (учитель-предметник) повинен перевірити рівень засвоєння практичних знань під час екскурсії і якість виконання практичного завдання.

Проведення співбесіди з учнями про етику поведінки на вулиці та на підприємстві. Ця бесіда буде не зайвою з навчаючим будь-якого віку.

Проведення бесіди (можливо, під розписку в спеціальному журналі) по техніці безпеки під час переїздів (переходів) до підприємства і на підприємстві. Педагог коротко характеризує особливості даного об'єкта та інформує учнів про дотримання конкретних заходів безпеки саме на даному об'єкті (у виробничому цеху, відділі, фірмі). Необхідно пам'ятати, що за життя і здоров'я неповнолітніх під час організації екскурсії в першу чергу несе відповідальність педагог.

7. Оформлення необхідної документації. Для організованої навчальної (та й культурно-дозвіллєвої) екскурсії в обов'язковому порядку видається наказ по навчальному закладу із зазначенням строків та мети екскурсії, об'єкта, класу і відповідальних осіб. В особливих випадках можуть знадобитися відомості про стан здоров'я учнів, наприклад, під час екскурсії в лікувальні, медичні або харчові установи. Необхідний список учнів з особистим підписом лікаря (медичної сестри) про стан здоров'я кожного учня. Може знадобитися завірений відповідальними особами список при переїзді в транспорті - учні під час переїзду (крім таксі) у навчальних цілях користуються пільгами.

Отже, ви прибули на підприємство.

В обумовлений час вас чекає відповідальна особа від підприємства, допомагає пройти на об'єкт. По-перше, як правило, проводиться ознайомча бесіда: знайомство з відповідальними особами виробництва, ще раз пояснюється техніка безпеки, коротко ставиться завдання перед учнями - що і де подивитися, чи можна торкатися руками і т. д. (про зміст цієї міні-бесіди педагог вже заздалегідь домовився з відповідальною особою).

Тривалість екскурсії не повинна перевищувати 1 години або 1 години 15 хвилин. В іншому випадку увагу учнів розсіюється і ефективність екскурсії знижується.

Зміст самої екскурсії суто індивідуально! В загальних рисах - на виробництві необхідно розповідати учням тільки про те, що їм уже відомо з теорії.