Реклама
Проект в 1 класі. Абетка професій


Автор: Гудочкина Катерина Володимирівна, вихователь ГПД, МБОУ «Карсовайская середня школа», УР Балезинский район, село Карсовай.

Проект в 1 класі «Абетка професій»

Мета проекту:

- Познайомити учнів 1 класу з безліччю професій.

Завдання:

- Сприяти розвитку вмінь читання.

- Навчити першокласників працювати з літературою.

- Розвивати творчі здібності, фантазію.

- Виховувати повагу до оточуючих людей, чужої праці.

- Виховувати самостійність.

Реалізація проекту.

Проект розрахований на тривалий час і проводиться в 7 етапів.

1 етап. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ.

Час виконання: 3 дня.

Домашнє завдання: на одну з букв алфавіту необхідно написати список професій у своєму блокноті.

Реалізація: за допомогою батьків учні записують список професій на одну з букв алфавіту. Всім учням дістаються різні літери.

2 етап. РОБОТА З КНИЖКАМИ.

Час виконання: 30 хвилин.

Завдання: з книжок шкільної бібліотеки доповнити свої списки.

Реалізація: учні беруть книжки про професії в шкільній бібліотеці. За допомогою керівника проекту відшукують професії на певну групу і доповнюють свій список.

3 етап. ЗАГАЛЬНИЙ СПИСОК ПРОФЕСІЙ.

Час виконання: 1 день.

Завдання: скласти загальний список професій.

Реалізація: кожен учень надає отриманий список керівнику проекту. Керівник збирає отриману інформацію і робить загальний список професій в алфавітному порядку.

4 етап. РОБОТА В ГРУПАХ.

Час виконання: 30 хвилин

Завдання: вибрати найбільш цікаву, незвичайну професію із загального списку.

Реалізація: клас ділиться на кілька груп по 4-5 чоловік. У кожній групі хлопці обирають одну професію, яка на їх погляд більш цікава, незвичайна.

5 етап. ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОФЕСІЙ.

Час виконання: 2 навчальних тижня.

Домашнє завдання: підготувати презентацію обраної професії.

Реалізація: кожна група після попередньої підготовки являє обрану ними професію. Професія може бути представлена в будь-якому вигляді: розповідь про професії, інсценізація, віршик, малюнки. При підготовці презентації учням обов'язкова допомога батьків, вчителя або керівника проекту.

6 етап. КАЗКИ ПРО ПРОФЕСІЇ.

Час виконання необмежено.

Завдання: створити книжку про професії «Країна добрих чарівників»

Реалізація: учні придумують казкові історії про людей тієї чи іншої професії. Керівник проекту оформляє кожну казку на окремому аркуші формату А4, доповнюючи казку учня рикунком-розфарбуванням. Учень самостійно розмальовує малюнок і його казка відправляється в книжку про професії «Країна добрих чарівників».

7 етап. ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАЗОК.

Час виконання: 2 навчальних дня.

Завдання: презентувати книжку «Країна добрих чарівників» учням початкової школи.

Реалізація: учні спільно з керівником проекту готують презентацію книжки учням початкової школи, після чого дана книжка урочисто вручається шкільного бібліотекаря.

Для реалізації проекту була використана література:

1. Секрети майстерності / А.с Лопатіна, М. Скребцова.- М.: ТОВ Книжковий дім Локус, 2002.- 352 с.

2. Маяковський Ст. Ким бути?.- М.: Детиздат, 2007.