Реклама
Розвиток творчих здібностей дітей у грі


Розвиток творчих здібностей дітей у грі

Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчої діяльності у грі

«Гра - генетична основа, джерело, корінь всякого творчості, його підготовча ступінь» (Л. с. Виготський).

Автор: Полушина Юлія Миколаївна, педагог додаткової освіти, Центр дитячої творчості ім. Н.М. Аввакумова, г.Асбест, Свердловська обл.

Розробка буде корисною вихователям, вчителям З, педагогам додаткової освіти художньо-естетичної спрямованості.

Я працюю в Центрі дитячої творчості, педагогом додаткової освіти, д\про «Батік» (розпис по тканині). Над темою: працюю третій рік.

Творчість - не новий предмет досліджень, воно завжди привертало увагу вчених і практиків. Разом з тим проблема залишається однією з найбільш неопрацьованих.

Моя робота будується за такими принципами:

- розвиток інтересів, креативності і творчих здібностей дітей

- створення ситуації успіху на заняттях, підвищення власної самооцінки вихованців

- стимулювання виникнення доброзичливих взаємин у групі

Тому у своїй діяльності я поставила такі цілі і завдання.

МЕТА: Створення умов для розвитку творчих здібностей дітей.

ЗАВДАННЯ:

- навчити дітей знаходити нестандартні рішення будь-якої проблеми

- відпрацювати завдання, що вимагають від дітей достатнього або високого рівня творчої уяви

- створити умови роботи в групі, при яких діти самі прагнуть створювати індивідуальні творчі роботи.

Для вирішення цих задач і виконання поставленої мети, я підібрала та опрацювала літературу по даній темі, склала програму роботи:

- провела вхідну діагностику з визначення творчого потенціалу дітей(Тест Торранса-побудова образу на основі графічного стимулу), самооцінці.

Виходячи з результатів вхідний діагностики такий показник, як оригінальність виявився найнижчим. Що і було причиною виходу на дану тему.

- розробила і знайшла відповідні методи, засоби, ігри спрямовані на розвиток творчих здібностей дітей

- відпрацьовую обрані методи і засоби

- проводжу і відстежую результативність обраних мною методів і засобів

Кожен з видів діяльності об'єднання споконвічно орієнтований на творчість. Тут не тільки істотно розширюються знання дитини, але і забезпечується можливість успіху в обраній сфері діяльності, що сприяє розвитку якостей особистості. Творча діяльність дозволяє дитині набути важливе за сьогоднішніми мірками почуття впевненості, успішності, а отже, внутрішньої та соціальної захищеності по відношенню до постійно змінює світу.

Працюючи з учнями молодшого шкільного віку можна виявити деяку специфіку, яка полягає в тому, що творчий і репродуктивний вид діяльності знаходиться в особливому співвідношенні один з одним.

На одному з творчих занять (Створення настінного панно «Весняні метелики») діти працювали по шаблонах. Відпрацьовували навички та вміння роботи з резервом, працюючи з кольором, самі визначили колірну гаму. Вид і спосіб заливки метеликів. Зробимо висновок: навіть репродуктивний вид діяльності у молодших класах є творчістю.

Творчість вплетено в ігрову діяльність, причому для дитини важливіше сам процес гри, малювання, придумування, а не результат. У нашому об'єднанні створюється ігротека (ігри, вправи, які допомагають познайомитися, знімають напругу, готують до свят, розвивають уяву і зорову пам'ять). Так працюючи з молодшими класами - розгадуємо ребуси, загадки складаємо їх. З дітьми середнього шкільного віку граємо в гру «відома фраза»

Одним з найважливіших умов в організації творчих навчальних занять є створення атмосфери доброзичливості та довіри, яка спонукає учнів потребу у творчому самовираженні. (Гра «Ідеал») Або підвищення самооцінки через ігри та завдання у нас виходить цікаво. Наприклад, завдання «Мій портрет у променях сонця»

Прийоми та методи розвитку творчої уяви

Для стимуляції уяви і фантазії дітей на заняттях часто використовую гру «проблемні ситуації». Наприклад:

- чим можна було б намалювати, якщо б не було фарб?

- якою ви уявляєте собі ідеальну одяг?

На одному з творчих занять (Змішаний батік: трафаретний розпис + вільний розпис) ми експериментували з фарбами: кожна дитина залишала на полотні кому, гачок, хвилю...Завдання відразу здалося дітям незвичайним і цікавим; більш того, було продовження. Тканина зігнули, малюнки перемішалися, розподілилися по всій площині - вийшло різнобарвне абстрактне полотно. Ми разом з дітьми шукали і знаходили на цьому полотні обриси фігурок тварин, частини рослин, різноманітні предмети. І як «домашнє завдання» ( але за бажанням дітей) їм було запропоновано придумати історію про те, як це рослина або предмет потрапили на тканину.

Домогтися активності кожної дитини дуже важко. Тоді я вирішила, що кожна дитина буде писати записку про вирішення проблеми.

Наприклад, гра «листи-анонімки».

Для виконання творчих завдань я навчила дітей використовувати прийоми РТВ «Морфологічний аналіз».

Метод «Морфологічного аналізу»

Морфологія латинське слово і перекладається як «знати структуру (форму)». Але в даному випадку застосовується принцип структурної будови об'єкта методом перебору варіантів можливого знаходження рішення задачі. Спочатку заповнюється морфологічна таблиця. Таблиця заповнюється разом з дітьми.

Наприклад, по темі «Орнамент» таблиця може виглядати так.

Літери/

цифри

Види

орнаменту

1

2

3

4

5

А

Геометричний

прямокутник

коло

трикутник

багатокутник

ромб

Б

Рослинного покриву-ний

лист

квітка

ягода

овоч

фрукт

В

Астраль-ний

Місяць

зірка

Сонце

комета

сузір'я

Г

Пейзажний

море

гори

хмари

дерева

поляна

- Заповніть першу горизонтальну смугу таблиці назвами геометричних фігур;

- другу горизонтальну смугу таблиці слід заповнити елементами рослинного світу;

- третю горизонтальну смугу таблиці заповнюють назвами небесних об'єктів;

- остання горизонтальна смуга таблиці заповнюється назвами предметів, що належать до пейзажу.

Після заповнення таблиці, складається формула, в якій повинні бути використані всі букви і цифри таблиці по одному разу. Наприклад, А1, Б2, В3, Г4.

Всі варіанти цієї формули необхідно використовувати при складанні орнаменту

Завдяки методу морфоанализа, діти вчаться мислити системно, представляючи у своїй уяві світ як нескінченне поєднання різних елементів - ознак, форм, думок і т. д. (роботи пейзажі)

Подібне завдання проводилося на занятті з ознайомленням нового виду розпису (Вузликова розпис + вільний розпис). Тканина зав'язується в декількох місцях ниткою, потім забарвлюється барвниками. Після висихання розв'язуємо і знаходимо образ. Одна з робіт «Загадковий ліс» отримала диплом в обласній виставці «Рукодільниця».

Метод-гра «фокальних об'єктів»

Назва методу пов'язано з принципом концентрації безлічі ідей на якому-небудь об'єкті. Іноді метод називають методом сфокусованих об'єктів. Це найпоширеніший з асоціативних методів розвитку творчої уяви.

Суть методу полягає у виконанні наступних операцій.

Вибір фокального об'єкта, тобто того, над яким будемо працювати. Наприклад, новорічний подарунок.

- Вибір 2-3 випадкових об'єктів. Вони повинні бути зовсім не пов'язані з фокальним об'єктом. Наприклад, стіл і килим.

Складається список цих ознак випадкових об'єктів.

Стіл: Килим:

Дерев'яний пухнастий

Круглий кольоровий

Письмовий м'який

Новорічний подарунок - письмовий, пухнастий

Новорічний подарунок - дерев'яний, кольоровий

Вживані мною методи та прийоми та ігри розвитку творчих здібностей дітей, відгуки батьків про якість навчальних занять, моя власна задоволеність від процесу діяльності, прагнення до підвищення власних знань у цій області, переконали мене в тому, що я на правильному шляху. Я прагнула створити умови, при яких дитина володіє навичками тієї чи іншої діяльності, мав можливість самостійно проявити свої творчі здібності. Індивідуальний підхід до кожної дитини, створення на заняттях клімату довіри, ігрової діяльності, надання самостійності у вирішенні творчих завдань - важливі умови творчої атмосфери.

Я вважаю, що проблема розвитку творчих здібностей за допомогою гри продовжує залишатися актуальною і на наступні роки. Рішення проблеми розвитку оригінальності та гнучкості мислення у дітей, застосовувати отримані знання та вміння в різних ситуаціях - це завдання майбутньої моєї роботи.

Учасник конкурсу для педагогів "Краща методична розробка"