Реклама
Значення позаурочної діяльності в школі за ФГОС


Значення позаурочної діяльності в школі за ФГОС

Федеральний державний освітній стандарт початкової загальної освіти передбачає реалізацію основної освітньої програми початкової загальної освіти через урочну і позаурочну діяльність. Однією з моделей організації позаурочної діяльності учнів є робота ГПД, проведення позакласних заходів, свят, предметних тижнів, олімпіад.

Позаурочна діяльність організовується за напрямами розвитку особистості (спортивно-оздоровчий, духовно-моральне, соціальне, общеинтеллектуальное, загальнокультурне). Для дітей, які відвідують ГПД, дана діяльність може проявлятися у таких формах, як екскурсії, гуртки, секції, диспути, змагання, пошукові і наукові дослідження, суспільно корисні практики і т. д.

Духовно-моральний розвиток передбачає залучення школярів до культурних цінностей своєї етнічної або соціокультурної групи, базових національних цінностей російського суспільства, загальнолюдських цінностей у контексті формування громадянської ідентичності. Вихователь створює систему виховних заходів, що дозволяють молодшому школяреві освоювати і на практиці використовувати отримані знання. При цьому враховується історико-культурна, етнічна та регіональна специфіка і створюються умови для формування у дітей активної діяльнісної позиції.

Плановані результати духовно-морального виховання:

• формування ціннісних орієнтації, соціальних компетенцій, моделей поведінки молодших школярів;

• розширення кругозору, розвиток загальної культури;

• ознайомлення з загальнолюдськими цінностями світової культури, духовними цінностями вітчизняної культури, морально-етичними цінностями багатонаціонального народу Росії і народів інших країн;

• формування у дітей ціннісних орієнтацій загальнолюдського змісту, активної життєвої позиції, потреби в самореалізації в освітньому та іншої творчої діяльності;

• розвиток комунікативних навичок, навичок самоорганізації;

• формування і розширення позитивного досвіду взаємодії з навколишнім світом, виховання основ правової, естетичної, фізичної та екологічної культури.

Формування культури здорового і безпечного способу життя здійснюється через комплексну програму формування знань, установок, особистісних орієнтирів і норм поведінки, що забезпечують збереження і зміцнення фізичного, психологічного та соціального здоров'я вихованців як однієї з ціннісних складових, що сприяють пізнавальному і емоційному розвитку дитини, досягнення планованих результатів освоєння основної освітньої програми початкової загальної освіти.

Цілі цього напрямку:

• забезпечувати пробудження в дітях бажання піклуватися про своє здоров'я (формування зацікавленого ставлення до власного здоров'я);

• формувати установки на використання здорового харчування;

• створювати умови для використання оптимальних рухових режимів для дітей з урахуванням їх вікових, психологічних та інших особливостей;

• розвивати потреби в заняттях фізичною культурою і спортом;

• дотримуватися режиму дня;

• формувати знання негативних факторів ризику здоров'ю дітей (знижена рухова активність, куріння, алкоголь, наркотики та інші психоактивні речовини, інфекційні захворювання);

• сприяти становленню навичок протистояння залученню до тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних і сильнодіючих речовин;

• формувати потреби дитини безбоязно звертатися до лікаря з будь-яких питань, пов'язаних з особливостями росту і розвитку, стану здоров'я, розвиток готовності самостійно підтримувати своє здоров'я на основі використання навичок особистої гігієни.

В цілях забезпечення реалізації основної освітньої програми початкової загальної освіти в освітній установі для вихованців повинні створюватися умови, що забезпечують можливість:

• виявлення і розвитку здібностей вихованців через систему клубів, секцій, студій та гуртків, організацію суспільно корисної діяльності, в тому числі соціальної практики, використовуючи можливості освітніх установ додаткової освіти дітей;

• роботи з обдарованими дітьми, організації інтелектуальних та творчих змагань, науково-технічної творчості та проектно-дослідницької діяльності;

• участі вихованців, їх батьків (законних представників) у розробці основної освітньої програми початкової загальної освіти в розділах «Програма духовно-морального виховання і розвитку дітей молодшого шкільного віку» і «Програма формування культури здорового і безпечного способу життя», а також у формуванні та реалізації індивідуальних освітніх маршрутів учнів;

• використання у виховному процесі сучасних технологій діяльнісного типу.

Організація роботи груп продовженого дня повинна строго відповідати основним нормативним документам.

Нормативна база організації позаурочної діяльності в школі

• Закон Російської Федерації від 10.07.1992 № 3266-1 «Про освіту» (із змінами і доповненнями).

• Наказ Міністерства освіти і науки Російської Федерації від 06.10.2009 № 373 «Про затвердження та введення в дію Федерального державного освітнього стандарту початкової загальної освіти» (зареєстрований Міністерством юстиції Російської Федерації 22.12.2009 № 15785).

• Постанова Головного державного санітарного лікаря РФ від 23.07.2008 № 45 «Про затвердження Санпін 2.4.5.2409-08» (разом із Санітарно-епідеміологічними правилами і нормативами «Санітарно-епідеміологічні вимоги до організації харчування учнів в загальноосвітніх установах, установах початкового й середнього професійної освіти. Санпін 2.4.5.2409-08»),

• Постанова Уряду Російської Федерації від 07.03.1995 № 233 (ред. від 10.03.2009) «Про затвердження Типового положення про освітній установі додаткової освіти дітей».

• Постанова Уряду Російської Федерації від 19.03.2001 № 196 (ред. від 10.03.2009) «Про затвердження Типового положення про загальноосвітньому установі».

• Лист Міносвіти Росії від 25.09.2000 № 2021/11 -13 «Про організацію навчання у першому класі чотирирічної початкової школи».

• Методичні рекомендації «Організація та режим роботи групи продовженого дня», затверджені Головним санітарно-епідеміологічним управлінням Моз СРСР від 12.12.1979 № 2111-79.