Реклама
Психологічні тренінги, тести, 8-10 клас


Психологічний практикум для 8-10 класів

Позакласний захід для 8-10 класів на тему «Цікаво нам в школі і класі?»

Цілі і завдання:

• визначення рівня згуртованості класного колективу, ступеня задоволеності учнів шкільним життям;

• розвиток комунікативних якостей підлітків, почуття відповідальності за справи класного колективу.

Попередня робота. Класному керівникові необхідно заздалегідь вивчити психологічні методики, наведені у даному сценарії, розмножити тексти опитувальників за кількістю учнів і бланки матриць.

Опис психологічного практикуму

Вчитель: На сьогоднішній зустрічі ми з вами спробуємо визначити, що нам подобається в шкільному житті і як можна її покращити, зробити більш цікавою. На першому етапі нам необхідно вибрати експертна рада у кількості трьох осіб. Експертна рада буде здійснювати аналіз результатів тестів.

1. Виявлення мотивів участі учнів у справах класного і загальношкільного колективу

(Модифікований варіант методики О. В. Лишина)

Мета: визначити мотиви участі учнів у спільній діяльності, рівень згуртованості класного колективу та причетності кожного до спільної справи.

Інструкція для учнів

Для проведення анкетування кожному учню видається бланк з наступним текстом:

«Як ти думаєш, скільки твоїх однокласників будуть брати участь в справах, перерахованих нижче?

Щоб правильно виконати завдання, необхідно обвести кружком стоїть перед номером питання букву, що означає відповідь, відповідний твоєї особистої точки зору. Відповіді можуть бути такими:

Н - ніхто;

М - меншість;

П - половина класного колективу;

Б - більшість;

В - всі.

Текст опитувальника

Скільки людей прийде на класне збори

НМПБВ

1

заради того, щоб взяти участь в обговоренні важливих питань?

НМПБВ

2

щоб краще дізнатися про те, що радує і турбує однокласників?

НМПБВ

3

тому що збори будуть знімати для телебачення?

НМПБВ

4

тому що вашій класу доручено оформлення залу, де буде проходити общешкольное захід?

НМПБВ

5

якщо на зборах будуть обговорюватися цікаві питання?

НМПБВ

6

якщо явка строго обов'язкова?

Скільки чоловік будуть брати участь у трудовому десанті

НМПБВ

7

заради того, щоб придбати на зароблені гроші іграшки для дитячого садка?

НМПБВ

8

щоб разом попрацювати і після разом відпочити?

НМПБВ

9

щоб підтримати честь свого класу, організуючого цей десант?

НМПБВ

10

заради грошей, які виплатять кожному учаснику?

НМПБВ

11

тому що робота буде цікавою?

НМПБВ

12

якщо явка строго обов'язкова і контролюється ?

Закінчення

Скільки чоловік поїде в табір праці та відпочинку

НМПБВ

13

щоб заробити гроші для перерахування їх у дитячий будинок?

НМПБВ

14

щоб і влітку мати можливість спілкування з однокласниками?

НМПБВ

15

заради грошей, які будуть отримані за роботу кожним учням?

НМПБВ

16

якщо в табір праці і відпочинку вирішили їхати усім класом?

НМПБВ

17

заради цікавої життя в таборі?

НМПБВ

18

якщо поїздка в табір обов'язкова?

Скільки людей піде в похід

НМПБВ

19

якщо його мета - збір краєзнавчого матеріалу для музею?

НМПБВ

20

заради того, щоб побути разом на природі?

НМПБВ

21

якщо кожен учасник отримає пам'ятний значок туриста?

НМПБВ

22

якщо похід - частина турслета, який організує ваш колектив?

НМПБВ

23

просто тому, що цікаво?

НМПБВ

24

якщо участь у ньому суворо обов'язкова і контролюється?

Скільки чоловік будуть брати участь у підготовці та проведенні вечора пісні

НМПБВ

25

тому що вечір запланований для ветеранів війни?

НМПБВ

26

щоб і після уроків побути разом?

НМПБВ

27

якщо під час вечора буде влаштовано чаювання?

НМПБВ

28

якщо колектив вашого класу доклав багато сил для його підготовки?

НМПБВ

29

тому що програма вечора дуже цікава?

НМПБВ

30

якщо явка строго обов'язкова?

Велике спасибі за щирі відповіді!»

Інструкція для педагога

Педагог докладно роз'яснює умови виконання завдання, звертаючи увагу на те, що навпроти номера кожного питання має бути обведена тільки одна літера. Потім слід привести наочний приклад. Якщо більшості учнів умови завдання зрозумілі, то вони приступають до його виконання. Іншим учням слід пояснити ще раз.

Обробка результатів. При обробці результатів тесту пропонований опитувальник слід розділити на 6 блоків. Кожен з них складається з 5 питань, спрямованих на виявлення одного з мотивів участі школярів у спільній діяльності.

У відповідності з певними мотивами можна виділити наступні блоки:

A) суспільно корисна значимість (питання 1,7, 13, 19, 25);

Б) особиста вигода(3, 10, 15, 21, 27);

B) інтерес до спілкування(2, 8, 14, 20, 26);

Г) значимість для колективу(4, 9, 16, 22, 28);

Д) інтерес до змісту діяльності(5, 11, 17, 23, 29);

Е) обов'язковість як примус(6, 12, 18, 24, 30).

Для перекладу буквених виразів відповідей в бали використовується шкала:

В - 4 бали; Б - 3; П - 2; М - 1; Н - 0 балів.

У відповідності з виділеними блоками питань і шкалою оцінок відповідей складається матриця:

П.І. учня

Мотиви

Суспільно корисна - А

Особиста вигода - Б

Інтерес до спілкування - В

і т. д.

1

7

13

19

25

сума

3

10

15

21

27

сума

2

8

14

20

26

сума

ІТ. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума балів по кожному блоку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зіставлення отриманих сум балів по кожному блоку дозволяє виявити провідні мотиви участі школярів. Отримані дані дозволять коригувати свою діяльність по відношенню до кожного учня та класного колективу в цілому.

2. Вивчення задоволеності учнів шкільним життям

(За методикою А. А. Андрєєва)

Мета: визначити ступінь задоволеності учнів шкільним життям.

Інструкція для педагога

Для більш успішного проведення анкетування кожному учню заздалегідь готується бланк опитувальника. Так як методика передбачає невеликий обсяг дій, то можна просто роз'яснити учням їх функції і зачитати запитання анкети.

Під час проведення анкетування учням пропонується прочитати (прослухати) твердження й оцінити ступінь згоди з їх змістом за наступною шкалою:

4 - цілком згодний;

3 - згоден;

2 - важко сказати;

1 - не згоден;

0 - зовсім не згоден.

Текст опитувальника

1. Я йду вранці в школу з радістю.

2. У школі зазвичай у мене гарний настрій.

3. У нашому класі хороший класний керівник.

4. До нашим шкільним вчителям можна звернутися за порадою і допомогою у важкій життєвій ситуації.

5. У мене є улюблений учитель.

6. У класі я можу завжди вільно висловити свою думку.

7. Я вважаю, що в нашій школі створені всі умови для розвитку моїх здібностей.

8. У мене є улюблені шкільні предмети.

9. Я вважаю, що школа по-справжньому готує мене до самостійного життя.

10. На літніх канікулах я сумую по школі.

Обробка результатів. Показником задоволеності учнів шкільним життям («У») є частка від ділення загальної суми балів відповідей всіх учнів на загальну кількість відповідей. Якщо «В» більше 3, то можна констатувати високий ступінь задоволеності, більше 2, але менше 3 або 2, то це відповідно свідчить про середній і низький ступінь задоволеності учнів шкільним життям.

По закінченні тестування група експертів приступає до аналізу результатів, які будуть оголошені (якщо це буде необхідно) в кінці другого етапу.

3. Як покращити життя в школі і класі?

Вчитель: Поки наша експертна група зайнята обробкою результатів тестування, ми постараємося намітити шляху поліпшення життя в школі та класі. Для цього ми умовно сформуємо дві команди (по варіантам, юнаки і дівчата і т. д.). Одна група в швидкому темпі буде пропонувати шляхи (варіанти) поліпшення життя в школі і класі, а інша мікрогрупа - моментально песимістично реагувати на кожне речення, тобто об'єктивно доводити «неможливість» реалізації даної пропозиції в школі чи класі. Тільки пам'ятайте: як на пропозицію, так і на «критику» відводиться до 30 секунд. І ще, не захоплюйтеся грою, будьте об'єктивні: якщо пропозиція виявиться реальним - прийміть його, якщо заперечення буде об'єктивним - погодьтеся з ним.

Отже, починаємо...

У швидкому темпі учні пропонують і «спростовують» пропозиції щодо покращення життя в школі та класі. Мозковий штурм триває не більше 15 хвилин. Потім учитель узагальнює думку хлопців, якщо необхідно - надає слово членам експертної групи для повідомлення результатів тестування, підбиває загальні підсумки психологічного практикуму.