Реклама
Як розвивати правильну мова у дитини


Як розвивати правильну мова у дитини

Розвиток граматично правильного мовлення у дітей.

Період з 1 р. 10 міс. до 3 років характеризується появою в мові дитини всіх граматичних категорій. Багато з них дитина відразу починає використовувати правильно завдяки особливому відчуттю мови, притаманного кожній дитині. Разом з тим освоєння деяких морфологічних і синтаксичних категорій вимагає участі і допомоги дорослого. Педагогу в роботі над становленням морфологічної сторони мовлення дітей потрібно звернути особливу увагу на наступні моменти:

1. Освоєння дітьми флексу (закінчень слів):

- іменників однини і множини (стілець - стільці; стіл - столи);

- дієслів у минулому часі в різних родах (Катя грала, Ваня грав);

- дієслів у різних часів: теперішній, минулий, майбутнє (я іду, я пішов, я піду);

- іменників у різних відмінках (родовий відмінок - ні мами, давальний - дам яблуко мамі, знахідний - чекаю маму; орудний - йду з мамою; прийменниковий - думаю про маму).

2. Освоєння зменшувально-пестливих суфіксів: -чик; -щик; -чек; -ок.

У цьому віці дитина схильний одушевляти предмети. Емоційне ставлення до них він висловлює допомогою експресивної мови. Використання зменшувально-пестливих форм є найбільш зручним для дитини способом передачі свого емоційного ставлення. Тому в мові з'являються слова: стільчик, собачечка, грибок, змеюшечка.

3. Явище словотворчості.

На третьому році життя у дитини починається процес словотворчості. Він пов'язаний з існуючою суперечністю: з одного боку, бажання дитини дати назву предмета, з іншого боку, невміння відтворити соціально закріплене звучання слова у відповідності з правилами граматики.

Вихователю важливо правильно ставитися до явища словотворчості дитини:

- розуміти обов'язковість і закономірність періоду словотворчості в розвитку дитячої мови, а тому не розчулюватися і не захоплюватися вголос з приводу дитячих мовних інновацій, але і не вказувати на них дитині на помилку: замінити дитяче слово правильно звучить і створити ситуацію спілкування вправи для дитини у використанні слова;

- показувати правильні форми мови, допомагати в освоєнні літературної мови.

У роботі над освоєнням дитиною синтаксичної сторони мовлення вихователю необхідно врахувати наступне:

1. У 2 роки у мовленні дітей з'являються пропозиції з 3 - 4 слів: Катя спить в ліжечку; Ваня їсть суп. Щоб відбувся перехід від двухсловных пропозицій до трехсловным, вихователь повинен задавати дитині уточнюючі питання: де спить Катя? Що їсть Ваня?

2. У першому півріччі третього року життя дитина починає використовувати речення з однорідними членами (з перерахуванням): Я люблю маму, тата, бабу. Допомагаючи дитині, дорослий викладає в ряд картинки і, переводячи увагу дитини з однієї на іншу, стимулює мова дитини: «Хто в будиночку живе? В будиночку живе кішка (собачка, півник)». «Ірочка, а в цьому будиночку живе?» - «В будиночку живе курочка (зайчик, мишка)». У першому випадку вихователь відповідає разом з дитиною, показуючи правильну інтонацію пропозиції, а в другому - стимулює самостійну мова дитини.

3. У другому півріччі третього року життя в мові дитини з'являються складносурядні та складнопідрядні речення. Спочатку це можуть бути пропозиції з пропуском спілок і союзних слів: Тато прийшов - я спав. У складнопідрядних реченнях насамперед дитина починає відображати зв'язок дії з місцем, де воно відбувається (Я забрав чашку, де тарілки стоять); зв'язок дії з часом, коли воно відбувається (Ти заважала, коли я грав). Найскладніше дитині встановлювати і відображати в реченні причинно-наслідкові зв'язки. Тому такі пропозиції з'являються в мовленні дітей у 2 р. 8 міс. або до трьох років (Я плачу, чому (тому що) вдарився об батарею). При цьому дитина ще може допускати помилки у використанні спілок і союзних слів.


ВИХОВАННЯ ЗВУКОВОЇ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ

На третьому році життя продовжується освоєння правильного звуковимови. До двох років дитина вже добре відтворює голосні і губно-губні приголосні звуки (Б, П, М).

Працюючи над правильним звукопроизношением дітей цього віку, дорослому особливу увагу слід звернути на навчання проголошенню наступних груп звуків:

- губно-зубні звуки: В, Ф;

- передньоязикові: Т, Д, Н;

- задньоязикові: Р, До, X;

- среднеязычный: Й.

В роботі над цими звуками потрібно враховувати загальні вікові особливості мовлення дитини двох років:

1. До двох років діти розрізняють всі звуки рідної мови. Первинний фонематичний слух розвинений досить добре. При цьому діти чують і починають усвідомлювати неправильності звукопроизно - ності в мові оточуючих.

2. Для дітей характерна загальна смягченность мови («сеська» замість соска; «сяпка» замість шапка).

3. Можлива заміна у промові важких для вимови звуків більш простими: «Бевая вошадка» (заміна |Л] на [У]); «Літала мута близько ута» (заміна [X] на [ Т ]); «Дусі-дусі, да-да-да» (заміна [Р ] на [Д]) і т. п.

4. Діти ще можуть нечисто вимовляти важкі звуки:

- свистячі: З, 3;

- шиплячі: Ш, Ж, Щ;

- сонорні: Р, Л.

У дворічному віці така недосконалість вимови ще не вимагає корекції. Успішне його подолання в майбутньому і попередження можливого порушення звуковимови вимагає активної профілактичної роботи з дітьми двох років по зміцненню м'язів органів артикуляційного апарату: губ, язика, щік. Вправа дітей у звуковимові сприяє розвиткові фонематичного слуху, розвитку органів мови. Для цього вихователь проводить з дітьми ігри на звуконаслідування з елементами артикуляційної гімнастики («Хто як кричить»; «Відгадай, хто сховався в будиночку»; «Кого не стало» тощо), хороводні ігри з текстом («Паровоз», «Зозуля»), ігри з пальчиками, використовує чистомовки, віршики, пісеньки.

На третьому році життя триває процес оволодіння правильним словопроизношением.

Дитина намагається вимовити всі слова, які необхідні для висловлення його думки. При використанні різних по складності слів спостерігається вже порівняно стійке відтворення ритму слова. Навіть якщо дитина не вимовляє окремі звуки, спотворює або замінює їх іншими, ритмічний малюнок слова зберігається: «Це сяпака» (собака); «Це китити» (цегла).

Вихователь повинен:

- Допомогти дитині подолати залишкові явища складової элизии (пропуск складів у слові): «моко» замість молоко; «Я бо гять» замість Я буду гуляти. Для цього можна використовувати прийоми відтворення ритму слова ударами, притопуванням, отстукиванием.

- Допомогти в правильному проголошенні складних по звуковому малюнку слів: не «чедоман», а валіза; не «помолала», а поламала; не «талерка», а тарілка. Вихователь дає зразок виголошення слова і створює ситуації спілкування вправи для дитини в правильному словопроизношении («Допоможемо Каті зібратися на дачу»; «Зламався паровоз», «Катя обідає» тощо).

- Продовжувати розвивати фонематичний слух дітей на основі розрізнення близьких за звучанням слів: ведмедик мишка; ведмедик - миска; бочка - донька. Можна запропонувати дитині за словом-назвою вибрати потрібну картинку з декількох запропонованих.

На третьому році життя дитини важливо звернути увагу на розвиток виразності його промови.

Для дітей цього віку характерна мимовільна емоційна виразність мовлення: мова дитини супроводжується жестами, мімікою, пантомимикой (рухами). Діти цього віку висловлюють своє ставлення до предмета розмови за допомогою таких вербальних (мовних) засобів, як вигуки (Ой! Ох!), перебільшення (великий - превеликий, здоровенний), використання слів з суфіксами зменшувально-ласкательного значення (зайченя, бабуся, кошенятко). Дорослому необхідно вітати і всіляко підтримувати і стимулювати прояви емоційної мимовільної виразності мовлення дитини. Для цього важливо, щоб мова самого вихователя була емоційно забарвленою, різноманітною за інтонації, сили голосу, темпу, ритму. Щоб дитина навчився слухати і чути мову, вихователь може різко переходити від нормально звучної мови до тихої: це змусить дитину прислухатися. Особливо корисно знизити силу голосу в період підготовки дітей до денного і нічного сну. Тихий лагідний голос заспокоїть дітей, зніме емоційне навантаження. Читання вихователем та відтворення дітьми різноманітних за жанром (поезія та проза), з ритмічної та інтонаційної організації фольклорних форм («Котя-котенька, коток, котя - сіренький лобок...» та «Киця, киця, кицька, брись! На доріжку не сідай...»), спільний переказ казок будуть сприяти розвитку емоційної виразності дитячого мовлення.

Створювані вихователем освітні ситуації мають бути емоційно насиченими, зверненими не тільки пізнавальної, але перш за все до емоційної сфері дитини. Для цього необхідно використовувати яскраві, звучні, рухомі іграшки. В якості ігрового персонажа краще вибрати знайомого дітям героя (ляльку, ведмедика, кота) з великими виразними очима. Для активізації емоційної сфери дитини необхідно використовувати сюрпризні моменти, пісеньки, потішки, примовки. Мова вихователя, звернена до дітей, повинна постійно включати прості фольклорні форми.

Всі освітні ситуації і заняття в молодшій групі обов'язково носять ігровий характер і будуються на позитивному емоційному тлі.