Реклама
Методична розробка уроку біології для 5 класу у рамках ФГОС «Хімічний склад клітини»


Автор: Чобанова Катерина Олегівна, вчитель біології МБОУ ЗОШ №28, п. Мостівського

Дана розробка уроку по темі «Хімічний склад клітини» складена для УМК Пономарьової І.М. і відповідає всім вимогам ФГОС другого покоління. Урок розроблений для учнів 5 класу.

Тема уроку: Хімічний склад клітини.

Тип уроку: Урок відкриття нових знань.

Технологія побудови уроку: розвивальне навчання, здоров'езберігаючи технології.

Мета: вивчити хімічний склад клітини, виявити роль органічних і неорганічних речовин.

Завдання:

- освітні: знати про хімічний склад клітини, а так само про роль органічних речовин у життєдіяльності клітини.

- розвиваючі: аналізувати, порівнювати і узагальнювати факти; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; визначати органічні речовин в клітинах рослин з допомогою дослідів; вміти організувати спільну діяльність на кінцевий результат; уміти висловлювати свої думки.

- виховні: усвідомлено досягати поставленої мети; виховувати позитивне ставлення до спільної праці.

Плановані результати навчального заняття:

Предметні:

- знати хімічний склад клітини;

- розглянути різноманіття речовин та їх роль у клітині;

- вміти відрізняти органічні речовини від неорганічних.

Метапредметные:

- регулятивні: - самостійно визначати мету навчальної діяльності, шукати шляхи вирішення проблеми і засоби досягнення мети;

- брати участь в колективному обговоренні проблеми, цікавитися чужою думкою, висловлювати своє;

- комунікативні: - обговорювати в робочій групі інформацію;

- слухати товариша і обґрунтовувати власну думку;

- висловлювати свої думки та ідеї.

- пізнавальні: - працювати з підручником;

- знаходити відмінності;

- складати схеми-опори;

- працювати з інформаційними текстами;

- пояснювати значення нових слів;

- порівнювати і виділяти ознаки;

- вміти використовувати графічні організатори, символи, схеми для структурування інформації.

Особистісні:

- усвідомлювати неповноту знань, виявляти інтерес до нового змісту;

- встановлювати зв'язок між метою діяльності і її результатом;

- оцінювати власний внесок у роботу групи.

Формування УУД:

Пізнавальні УУД

1. Продовжити формування уміння працювати з підручником.

2. Продовжити формування вміння знаходити відмінності, складати схеми-опори, працювати з інформаційними текстами, пояснювати значення нових слів, порівнювати та виділяти ознаки.

3. Продовжити формування навичок використовувати графічні організатори, символи, схеми для структурування інформації.

Комунікативні УУД

1. Продовжити формування вміння самостійно організовувати навчальний взаємодія при роботі в групі (парі).

2. Продовжити формування вміння слухати товариша і обґрунтовувати свою думку.

3. Продовжити формування вміння висловлювати свої думки та ідеї.

Регулятивні УУД

1. Продовжити формування вміння самостійно виявляти і формулювати навчальну проблему, визначати мету навчальної діяльності (формулювання питання уроку), висувати версії.

2. Продовжити формування вміння брати участь у колективному обговоренні проблеми, цікавитися чужою думкою, висловлювати своє.

3. Продовжити формування вміння визначати критерії вивчення хімічного складу клітки.

4. Продовжити формування навичок у діалозі з вчителем удосконалювати самостійно вироблені критерії оцінки.

5. Продовжити формування уміння працювати за планом, звіряти свої дії з метою і при необхідності виправляти помилки самостійно.

6. Продовжити навчання основам самоконтролю, самооцінки і взаємооцінки.

Особистісні УУД

1. Створення умов (ДЗ) до саморозвитку і самоосвіти на основі мотивації до навчання і самопізнання.

2. Усвідомлювати неповноту знань, виявляти інтерес до нового змісту

3. Встановлювати зв'язок між метою діяльності і її результатом

4. Оцінювати власний внесок у роботу групи.

Форми роботи: індивідуальна, фронтальна, групова.

Методи: частково-пошуковий.

Інформаційно-технологічні ресурси: підручник, робочий зошит, плакат «Будова клітини», оцет, насіння огірка і соняшнику, листя капусти, бульба картоплі, серветки, шматочок тіста, марля, микролаборатория.

Основні терміни і поняття: Хімічні речовини клітини: неорганічні й органічні. Мінеральні солі. Органічні речовини. Білки. Вуглеводи. Жири.

Хід уроку