Реклама
Робоча програма з фізичної культури за ФГОС для 2 класу


Календарно - тематичне планування I чверть II клас

П/П

№ по темі

Тема уроку

Характеристика

діяльності уч-ся

Будинок/ завдання

Дата

1

 

1

 

 

Вступний урок. Про/т на уроках фізичної культури. Повторення стройових вправ (повороти, розрахунки за порядком, на перший - другий). Розвиток рухових якостей у п./в.

Шикування в шеренгу, колону, розвиток навичок, розрахунок на 1-2 формування установки на безпечний здоровий спосіб життя.

Знати теорію

 

2

 

1

Розділ легка атлетика ( 14 годин)

Закріплення стройових вправ (повороти наліво, право, колом). Розучування ігор «Купина, доріжка, копиця». "У ведмедя у бору".

Шикування в шеренгу, колону, дотримуватися правил гри, розвиток навичок співпраці, вміння не створювати конфлікти і знаходити виходи зі спірних ситуацій,

Знати правила ігор

 

 

3

2

Розвиток швидкісних здібностей в рухливих іграх та естафетах. Т/з Що таке фізкультура?

Показати презентацію про історію виникнення вправ, показати руху первісних людей, показати сучасні види змагань

Стр18

 

4

3

Навчання високого старту. Біг з прискоренням. Розучування ігор "День і ніч", "Совушка"

Навчитися виконувати високий старт. Розвиток швидкості, уваги.

 

 

5

4

Закріплення високого старту. Біг з прискоренням. Навчання стрибка в довжину з місця.

Навчитися виконувати високий старт, стрибок у довжину з місця Розвиток швидкості, уваги

 

 

6

5

Закріплення навички стрибка з однієї ноги на одну з розбігу і розвиток швидкісної витривалості в п/і "Вовк у рові", "Стрибки по смужках".

Розвиток швидкісних якостей, уваги, координації рухів, розвиток навичок співпраці в грі.

Знати правила ігор

 

7

6

Закріплення і навичок бігу, стрибків у п/в "Бездомний заєць", "Зайці в городі". Т/С Твій організм.

Закріплення навичок бігу та стрибків в іграх. Показати презентацію про системах організму.

Стр. I9

 

8

7

Рівномірний біг у чергуванні з ходьбою до п'ятисот метрів. Метання тенісного м'яча на дальність - навчання. Т/с як правильно дихати?

Засвоєння основних понять: подих, діти пояснюють, як потрібно дихати під час бігу, при виконанні вправ. Засвоюють правила побудови, в метанні. Дотримуються ТБ.

Стор 58

 

 

9

8

Метання тенісного м'яча на дальність - закріплення. Різновиди бігу і стрибків.

Засвоєння правил поведінки, в метанні. Розвиток влучності, уваги, координації рухів

Стр. 75

 

10

 

9

Метання тенісного м'яча на дальність - закріплення. Т/с Спортивний одяг, взуття. Човниковий біг-розвиток швидкісних здібностей

Засвоєння правил поведінки, в метанні. Освоюють техніку метання на дальність і техніку човникового бігу.

Знати т/з

 

11

 

10

Стройові вправи. Поняття направляючий замикає. Залік в бігу на 30 м.

Засвоюють правила поведінки при бігу, демонструють виконання, підводять підсумки, дають оцінку своїм вмінням

 

 

12

11

Рівномірний біг у чергуванні з ходьбою до п'ятисот метрів. Навчання стрибків у висоту через перешкоду 30 см.

Працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі. Розвиток витривалості, стрибучості.

 

 

13

12

Закріплення стрибків у висоту через перешкоду Тестування.«Рибак і рибки». «Зайці в городі»

Освоєння техніки стрибків у висоту в іграх. Вміння працювати в групах.

Знати правила

 

14

13

Навчання грі «Мисливці і качки».

Працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі. Розподіляти ролі у змаганні, оцінювати результат, мотивують свої дії

 

 

15

14

Старт з різних положень. Вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, преса. Залік човникового бігу.

Працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі. Розподіляти ролі у змаганні, оцінювати результат, освоюють техніку виконання,

Стр. 128

 

16

1

Розділ рухливі ігри (12 Годин)

Закріплення навички стрибка і розвиток швидкісно-силових здібностей в п/і «Вовк у рові», «Зайці в городі».

Працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі. Розподіляти ролі в іграх, оцінювати результат, освоюють техніку виконання стрибка.

 

 

17

2

Розвиток координаційних здібностей у естафетах

Освоюють техніку вправ, виконувати правила поведінки в грі і у парі

 

 

18

3

Розучування ігор «Морська фігура». «Локомотив», Квача.

Освоюють правила ігор. Розподіляють ролі в іграх, оцінювати результат

 

 

19

4

Розвиток швидкісно-силових і координаційних здібностей в іграх та естафетах з предметами і без.

Освоюють техніку вправ, працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі і у парі

 

 

20

 

Урок І.Путешествие в ліс. Розвиток рухових здібностей

Розвиток швидкості, спритності, стрибучості. Розвиток пам'яті та уяви

 

 

21

.

Урок II. Профілактика плоскостопості

Виконують вправи на профілактику плоскостопості

 

 

 

22

 

Урок III. Веселий м'яч. Розвиток швидкісно-силових і координаційних здібностей.

Розвиток швидкості, спритності, стрибучості, координації рухів. Розвиток пам'яті та уяви.

 

 

23

 

Урок IV «Точка, точка, кома». Розвиток швидкісно-силових і координаційних здібностей.

Розвиток швидкості, спритності, стрибучості, сили. Розвиток пам'яті та уяви. Вміння

 

 

24

 

Урок V.»Веселі стрибки». Розвиток швидкісно-силових і координаційних здібностей

Розвиток швидкості, спритності, стрибучості, сили. Розвиток пам'яті та уяви. Розвиток навичок співпраці в грі.

 

 

25

 

Урок VI «Морська подорож». Розвиток швидкісно-силових і координаційних здібностей

Розвиток навичок співпраці в грі. Розвиток швидкості, спритності, стрибучості, сили

 

 

26

.

Розвиток швидкісно-силових і координаційних здібностей в іграх та естафетах з предметами і без

Розвиток навичок співпраці в грі. Розвиток швидкості, спритності, стрибучості, сили

 

 

27

 

Підведення підсумку чверті. Повторення правил рухливих ігор розвиток швидкісно-силових здібностей.

Підводять підсумки, дають оцінку своїх умінь, вибирають гри. для самостійних занять у дворі, в ГПД.

 

 

2 чверть

 

Тема уроку

Характеристика

діяльності уч-ся

Будинок/зад.

Дата

Розділ гімнастика 18 годин

28

 

1

Про/т на уроках гімнастики. Вправи на розвиток координації рухів.

Дотримуються ТБ на уроках гімнастики. Виконують вправи на координацію рухів

Знати т/з

Стор 126

 

29

2

Ору з лавкою. Навчання перекату назад з групуванням. Т/с про гімнастичних снарядах.

Освоюють техніку вправ, працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі і в парі. Пояснюють призначення гімнастичних снарядів

Знати т/з

Підручник стор 107

 

30

3

Закріплення перекату назад. Вправи на розвиток гнучкості.

Засвоюють техніку виконання перекату назвд. Виконують вправи на гнучкість

Знати т/с с 108-109

 

31

4

Вдосконалення перекату назад. Навчання кувырку вперед у групуванні . Т/с основні правила зарядки

Запам'ятовують комплекс ранкової зарядки, розвиток навичок співпраці,

Стор 111

 

32

5

Закріплення перекиду вперед. Навчання стійці на лопатках. Т/с про особисту гігієну.

Засвоюють техніку перекиду вперед, стійки на лопатках. Виконують вправи на гнучкість

Стр 45

 

33

6

Закріплення перекиду вперед і стійки на лопатках. Навчання кувырку тому.

Засвоюють техніку перекиду вперед, стійки на лопатках.

Стор 115

 

34

7

Закріплення перекиду вперед і стійки на лопатках, перекиду назад. Розучування танцювальних рухів

Засвоюють техніку перекиду вперед, стійки на лопатках. Розучують танцювальні рухи

 

 

35

8

Удосконалення перекиду вперед і стійки на лопатках.

Засвоюють техніку перекиду вперед, стійки на лопатках.

 

 

36

9

ОРУ зі скакалкою .Обучение стрибків зі скакалкою. Залік перекиду вперед

Освоюють техніку виконання стрибків зі скакалкою, демонструють виконання, підводять підсумки, дають оцінку своїм вмінням

 

 

37

10

Закріплення стрибків зі скакалкою. Залік стійки на лопатках. Навчання мосту.

Освоюють техніку виконання, демонструють виконання, підводять підсумки, дають оцінку своїм вмінням

 

 

38

11

Закріплення стрибків зі скакалкою. Закріплення мосту.

Освоюють техніку виконання стрибків зі скакалкою, Вправи на розвиток гнучкості

 

 

39

12

Удосконалення стрибків зі скакалкою. Вправи для профілактики плоскостопості.

Освоюють техніку виконання стрибків зі скакалкою. Закріплюють вправи на профілактику плоскостопості і застосовують у самостійних заняттях.

 

 

40

13

Навчання видам лазіння на лавці. Залік стрибки зі скакалкою.

Освоюють техніку виконання лазіння, демонструють виконання, підводять підсумки, дають оцінку своїм вмінням

Знати т/з

 

41

14

Закріплення лазіння на лавці. Вправи в

рівновазі - закріплення.

Освоюють вправи в лазінні і рівновазі

 

Стр 124

 

42

15

Закріплення лазіння на лавці. Вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, преса гімнастичної стінки.

Освоюють вправи в лазінні. Освоюють вправи на розвиток сили м'язів рук, ніг, преса.

 

 

43

16

Вдосконалення техніки лазіння.

Навчання підтягування. Т\З про поставу

Освоюють техніку виконання підтягування. Виконують вправи на покращення постави, зміцнення м'язів живота і спини, ніг, дотримуються ТБ, аналізують результати.

Стр121

 

44

17

Закріплення підтягування. Ору з м'ячем.

Освоюють техніку

виконання підтягування

Виконують вправи з

м'ячем.

Скласти ОРУ разом з батьками

 

 

45

 

 

 

Вдосконалення вивчених елементів на уроках гімнастики в смузі перешкод. Танцювальні рухи закріплення

Описують техніку виконання гімнастичних вправ, попереджаючи помилки. Освоєння техніки танцювальних рухів

Знати т/з

 

46

 

Розучування ігор:» Зайвий на прогулянці», «Команда швидконогих».

Розвиток координаційних здібностей

Стор 128 -130

 

47

 

Розвиток координаційних здібностей в рухливих іграх та естафетах

Розвиток координаційних здібностей

 

 

48

 

,

Рухливі ігри на розвиток координації рухів

Розвиток координаційних здібностей

 

 

               

3 чверть

 

Тема уроку

Характеристика

діяльності уч-ся

Д/ зад

Дата

 

 

Розділ лижна підготовка 21 годину

 

49

 

1

Про/т на уроках лижної підготовки. Т/с про основні вимоги до одягу, взуття під час занять л/п. Перенесення і надягання лиж. Ступає крок.

 

Дотримання ТБ. Аналізують вимоги до одягу та взуття під час занять л/п

 

Стр148-149

 

 

50

2

Ступає крок-повторення.

Навчання змінним кроку без палиць.

Освоєння пересування ковзним кроком

Стр143-145

 

 

51

3

Закріплення ковзного кроку. П/в.

Освоєння пересування ковзним кроком. Розвиток швидкості пересування на лижах.

 

 

 

52

4

Закріплення ковзного кроку. П/і на лижах

Освоєння пересування ковзним кроком.

 

 

 

53

5

Т/С значення занять л/п. Навчання грі «Хто швидше». Закріплення вивчених ходів.

Пояснюють значення занять л/п. Розучування ігор на лижах.

Знати правила ігор

 

 

54

6

Закріплення ковзного кроку. П/Навчання поворотам переступанням

Розвиток координаційних здібностей

 

 

 

55

7

Т/с про особливості до температурного режиму. Вдосконалення ходів. Закріпити повороти переступанням.

Правила температурного режиму для організації активного відпочинку. Розвиток координації рухів

Знати т/з

 

 

56

8

Розучування рухливих ігор на лижах

Розвиток координаційних здібностей

 

 

 

57

9

Навчання невеликих підйомах і спусках з невеликих ухилів.

Розвиток координаційних здібностей. Абетка безпечного падіння.

Стор 145

 

 

58

10

Закріплення підйомів і спусків з невеликих ухилів.

Розвиток координаційних здібностей

Стр 145-146

 

 

59

11

Лижна естафета та рухливі ігри. Т/с Особливості дихання.

Розвиток швидкісних якостей. Поняття особливості дихання при заняттях л/п

 

 

 

60

12

Закріплення підйомів і спусків з невеликих ухилів.

Взаємодія з однолітками. Дотримання ТБ.

 

 

 

61

13

Рівномірний подолання дистанції до 1 км без урахування часу. Закріплення підйомів і спусків з невеликих ухилів.

Розвиток витривалості, координації рухів. Виявлення та усунення помилок у техніці пересування на лижах

 

 

 

62

14

Вдосконалення підйомів і спусків.

Розвиток координації рухів Виявлення та усунення помилок у техніці спуску і підйому

 

 

 

63

15

Рівномірний подолання дистанції до 1500 м.

Розвиток витривалості Вибір індивідуального темпу пересування

 

 

 

64

16

П/ігри та естафети.. Оцінка вміння долати спуски і підйоми

Розвиток швидкісних якостей Оцінка вміння долати спуски і підйоми

 

 

 

65

17

Естафети.

Залік ковзного кроку

Оцінка вміння пересування ковзним кроком.

 

 

 

66

18

Рівномірний подолання дистанції до 1500 м.

Розвиток витривалості. Вибір індивідуального темпу пересування

 

 

 

67

19

Ігри та естафети на лижах. Подолання підйомів і спусків.

Розвиток витривалості, спритності, швидкості. Демонструють спуск і підйом

 

 

 

 

68

 

20

Подолання контрольної дистанції 1 км без урахування часу

Розвиток витривалості. Вибір індивідуального темпу пересування

 

 

 

Елементи баскетболу 10 годин

69

1

Рівномірний подолання дистанції зі спусками та підйомами

Розвиток витривалості. Вибір індивідуального темпу пересування

 

 

70

 

 

2

Про/т. Навчання ловлі та передачі баскетбольного м'яча на місці.

Дотримуються ТБ. Удосконалюють техніку виконання вправ

Стор 136

 

71

 

3

Ловля і передача баскетбольного м'яча від грудей двома.

Удосконалюють техніку виконання вправ

 

 

72

 

4

Закріплення лову і передачі м'яча від грудей двома. Навчання передачу двома з-за голови, однією від плеча

Удосконалюють техніку виконання передачі м'яча

 

 

73

5

Закріплення передач.

Навчання ведення м'яча.

Удосконалюють техніку виконання передачі м'яча

Стор 136

 

74

6

П/з елементами баскетболу. Закріплення ведення м'яча. Передача м'яча у русі.

Освоїти прийоми гри в баскетбол, коригувати діяльність,

 

 

75

7

Кидки м'яча в кільце. Закріплення ведення м'яча.

Навчитися вести м'яч, виконувати кидок і ловити, розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки

 

 

76

 

8

Кидки м'яча в кільце. Закріплення ведення м'яча.

Виконання кидків по кільцю. Демонструють техніку ведення м'яча

 

 

77

 

9

Закріплення елементів з/п/іграх та естафетах

Розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки, демонструють виконання вивчених кидків, закладів.

 

 

78

10

Закріплення елементів з/п/іграх та естафетах

Розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки, демонструють виконання вивчених кидків, закладів

 

 

               

4 чверть

 

Тема уроку

Д/ зад

Дата

Легка атлетика 10 годин.

 

 

79

 

 

1

Т/з на уроках л/атлетики

Розвиток швидкісних якостей. Повторення високого старту. Навчання стрибків у висоту 30см .

Розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки, освоєння загальнорозвиваючих вправ, розвиток швидкісних якостей

 

стор 92

 

80

2

Розвиток швидкісних якостей. Закріплення високого старту. Закріплення стрибків у висоту

Розвиток самостійності та особистої відповідальності за свої вчинки, освоєння загальнорозвиваючих вправ, розвиток швидкісних якостей

Стор 92

 

81

1

Розвиток швидкісних якостей у п./ іграх та естафетах.

Розвиток швидкісних якостей, уваги, координації рухів, розвиток навичок співпраці в грі

Стор 128 - 135

 

82

3

Навчання метання м'яча на дальність Розвиток швидкісних якостей у бігу на 30 м.

Засвоєння правил поведінки, в метанні. Освоюють техніку метання на дальність і техніку бігу.

Стр 100

 

83

4

Закріплення метання м'яча на дальність Розвиток швидкісних якостей у бігу 30м

Розвиток влучності в метанні. Освоюють техніку метання на дальність і техніку бігу.

С 101-102

 

84

5

Закріплення метання м'яча на дальність. Навчання стрибків у довжину. Розвиток швидкісних якостей у п./в.

Освоюють техніку метання на дальність і техніку стрибка в довжину. . Розвиток швидкісних якостей у п./в.

Стр 96-98

 

85

6

Розвиток витривалості. Рівномірний біг до 1000м. Т/с про бігових і стрибкових видах легкої атлетики.

Розвиток витривалості. Поняття про бігових і стрибкових видах легкої атлетики

знати т/з

 

86

7

Вдосконалення метання м'яча на дальність. Закріплення стрибка в довжину.

Освоюють техніку метання на дальність і техніку стрибка в довжину.

 

 

87

8

Залік в бігу на 30 м. Закріплення стрибка у довжину

Освоюють техніку вправ, розрізняють команди, підводять підсумки, дають оцінку своїм вмінням

 

 

88

9

Метання м'яча на дальність та в ціль п./в. Вдосконалення стрибка в довжину.

Освоюють техніку метання на дальність і техніку стрибка в довжину.

знати т/з

 

89

2

Розвиток рухових якостей у п./і «М'яч ведучому», «Мисливці і качки». Залік метання м'яча в ціль.

Розвиток швидкісних якостей, уваги, координації рухів, розвиток навичок співпраці в грі

С 94-95

 

90

10

Розвиток витривалості в бігу до 1000м. Темп, швидкість, дихання при виконанні бігу на довгі дистанції

Розвиток витривалості

знати т/з

 

91

1

Навчання російським народним іграм«Просо», «Подвійні пальника», «Бабки»

Працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі. Розподіляти ролі у змаганні,

 

 

92

2

Закріплення правил ігор «Просо», «Двойныегорелки», «Бабки»

Розвиток швидкісних якостей, уваги, координації рухів, розвиток навичок співпраці в грі

 

 

93

3

Навчання російським народним іграм «Невід», «Заїнька».

Розвиток швидкісних якостей, уваги, координації рухів, розвиток навичок співпраці в грі

 

 

94

1

Тестування

 

Контроль за фізичним розвитком

 

 

 

95

4

Розвиток швидкісних якостей у російських народних іграх «Чорна паличка»,

 

Працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі. Розподіляти ролі у змаганні,

Знати правила

 

96

5

 

Розвиток швидкісних якостей «Подвійні пальника», «Чорна паличка»,

 

Працювати в групі, виконувати правила поведінки в грі. Розподіляти ролі у змаганні,

Знати правила

 

97

6

Розвиток рухових якостей у РНИ «Каликало», « Калечина-малечина» та ін.

Розвиток швидкісних якостей, уваги, координації рухів, розвиток навичок співпраці в грі

знати т/з

 

98

7

Закріплення РНИ вивчених на уроках

 

Взаємодія з однолітками в процесі гри дотримання ТБ

 

 

99

8

Закріплення РНИ вивчених на уроках

Взаємодія з однолітками в процесі гри дотримання ТБ

 

 

100

3

Розвиток рухових якостей у міні-футбол за спрощеними правилами

Розвиток у грі рухових якостей швидкості , спритності, уваги

Знати правила

 

101

 

4

 

Розвиток рухових якостей у міні футбол за спрощеними правилами

Розвиток у грі рухових якостей швидкості , спритності, уваги

 

 

102

6

Підбиття підсумків року. Завдання на літо.

 

 

Дають оцінку своїм вмінням

 

 

               

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ учнів 2 класу

В результаті освоєння фізичної культури учні повинні:

Знати:

Історію виникнення фізкультури. Техніку безпеки на уроках лижної підготовки, легкої атлетики, гімнастики. Гігієнічні вимоги, Основні частини тіла, робота м'язів. Особливості дихання. Особливості температурного режиму.

Способи загартовування організму і основні прийоми самомасажу. Правила користування спортивного інвентарю та обладнання.

Учні повинні вміти:

Складати прості комплекси вправ для ранкової гімнастики. Правильно виконувати основи руху в ходьбі, бігу, метанні на дальність та влучність. У гімнастики уміти виконувати акробатичні вправи (перекати, перекиди, ст. на лопатках), вправи в лазінні і перелазании, вправи в рівновазі, вправи на координацію рухів. У рухливих іграх вміти: грати в п/ігри з бігом, стрибками метаннями Пересуватися на лижах. Виконувати підйоми і спуски. Показувати середній рівень фізичного розвитку

Ссоблюдать правила безпеки та профілактики травматизму на заняттях фізичними вправами. Виконувати комплекси загальнорозвиваючих вправ.

Використовувана методична література:

1. Глазиріна Л.Д Лопатик Т.А. Методика викладання фізичної культури 1 - 4класс Москва « Владос» 2002.

2. Голомидова С.Є. Фізкультура. Волгоград 2003.

3. Дереклеева Н.І Рухові ігри, тренінги уроки здоров'я 1-5 клас Москва «Вако» 2004.

4. Кузнєцов В.С. Колодницький Г.А. Методика навчання основним видам рухів на уроках фізичної культури в школі «Владос» Москва, 2002

5. Журнал «Фізична культура в школі».

6. Програма Фізична культура Ляха В.І., O.A. Зданевича. М, «Просвіта», 2011 рік.

7. Смирнова Л. А Загальнорозвивальні вправи для молодших школярів Москва «Владос» 2002.