Реклама
Конспект уроку фізики 8 клас. Електрична ланцюг і її складові частини


Методична розробка уроку з фізики 8 клас

Автор: Кошикова Вікторія Олександрівна, вчитель фізики Муніципального бюджетного загальноосвітній заклад - середня загальноосвітня школа № 47 р. Бєлгорода

Тема уроку: Електрична ланцюг і її складові частини

Тип уроку: вивчення та первинне закріплення нових знань і способів діяльності

Електрична ланцюг і її складові частини

Цілі уроку: організувати діяльність сприйняття, осмислення і первинного запам'ятовування нових знань і способів діяльності за темою: «Електрична ланцюг і її складові частини».

Завдання уроку:

- забезпечити з'ясування з яких частин складається електрична ланцюг і призначення кожної частини електричної ланцюга;

- створити умови для виховання мотивів навчання, позитивного ставлення до знань, дисциплінованості;

- забезпечити формування вмінь виділяти головне, складати план, вести конспекти, спостерігати, розвивати вміння частково - пошукової діяльності, висування гіпотези і її рішення.

Хід уроку:

1. Організаційний етап

Вітання, фіксація відсутніх, перевірка підготовленості учнів до навчального заняття, розкриття цілей уроку та плану його проведення.

2. Перевірка домашнього завдання

Тестування 2 варіанти по 5 завдань

Електричний струм. Джерела електричного струму. Електрична ланцюг.

В-1

1. Електричним струмом називають ...

а) рух заряджених частинок ...

б) ... спрямований рух частинок

в) ... спрямований рух заряджених частинок

г) ... спрямований рух електронів

2. Які необхідно дотримати два неодмінних умови для того, щоб електрична ланцюг працювала?

а) замкнутість ланцюга і наявність в ній джерела струму

б) наявність у ланцюзі споживачів електроенергії і ключа

в) замкнутість кола та наявність споживачів електроенергії

3. Як слід вчинити, щоб видалити практично весь заряд з наелектризованого тіла?

а) привести його до зіткнення з яким-небудь незарядженим тілом

б) поєднати це тіло провідником з незарядженим металевим предметом

в) з'єднати його провідником із Землею

г) доторкнуться до нього тілом з зарядом іншого знака

4. Яке призначення джерела струму?

а) Підтримувати існування в провіднику електричного поля.

б) Створювати електричні заряди в провіднику.

в) Звільняти електрони в провіднику зі зв'язку з атомами.

5. Що в гальванічному елементі служить позитивним електродом, а що - негативним?

а) Позитивним - вугільний стрижень, негативним - шар смоли.

б) Позитивним - вугільний стрижень, негативним - цинковий бачок.

в) Позитивним - шар смоли, негативним - цинковий бачок.

г) Позитивним - вугільний стрижень, негативним - клейстер.

В-2

1. Електрична ланцюг це ...

а) сполучені між собою проводами споживачі електроенергії

б) різні електроприлади, з'єднані проводами між собою і вимикачем

в) споживачі електроенергії, з'єднані проводами з джерелом струму і замикаючим пристроєм

г) сполучені між собою проводами джерело струму і споживачі електроенергії

2. Щоб у провіднику виник електричний струм необхідно ...

а) ... дія на електрони сил, що викликають їх рух

б) ... створення в провіднику електричного поля

в) ... наелектризувати провідник

3. Схемою електричного кола називають

а) умовні знаки, які позначають різні електроприлади

б) креслення, на якому замість включених в ланцюг електроприладів зображені їх умовні знаки

в) креслення, що показує за допомогою умовних знаків, як з'єднані у ланцюги її складові частини

4. За рахунок якої енергії відбувається поділ заряджених частинок в гальванічному елементі?

а) механічної б) внутрішній

в) енергії хімічної реакції г) енергії світла

5. Акумулятор дає електричний струм тільки після того, як ...

а) його зігріли в теплому приміщенні

б) наелектризували його електроди

в) його зарядили від іншого джерела струму.

Відповіді

В-1 В-2

1. 1. в

2. а 2. б

3. 3. в

4. а 4. в

5. б 5. в

3. Актуалізація суб'єктного досвіду учнів

Умови виникнення електричного струму:

- наявність провідника;

- наявність електричного поля, створюваного джерелом струму, в якому за рахунок енергії неелектричного походження здійснюється робота по розподілу заряджених частинок;

- наявність замкнутої ланцюга.

4. Вивчення нових знань і способів діяльності

Основні елементи електричного кола:

1. джерело струму (акумулятор, гальванічний елемент, генератор)

2. споживач електричної енергії (лампи, електроприлади)

3. проводу, за допомогою яких електрична енергія доставляється до споживача

4. замикаючі і тих, що розмикають пристрою (ключі, рубильники, кнопки, вимикачі)

Електрична ланцюг повинна бути замкнутою.

Схеми це креслення, на яких зображені способи з'єднання електричних приладів в ланцюг.

Прилади на схемах зображують умовними знаками.

5. Первинна перевірка розуміння вивченого

Питання:

1. Основні елементи електричного кола? (джерело струму, споживач електроенергії, дроти, що замикають і тих, що розмикають пристрою)

2. Скільки у джерел струму полюсів? (два: позитивний і негативний)

3. Які джерела і споживачі струму вам відомі? (джерела: акумулятор, генератор, гальванічний елемент; споживачі: електроприлади, лампи)

6. Етап закріплення вивченого

Робота за збірником задач з фізики (В.І. Лукашик, Є.В. Іванова) № 1241, 1243 - усно; № 1251, 1252, 1254 - письмово.

1241

Енергія

механічна

внутрішня

хімічна

світлова

Гідроелектростанція

Вітро-електрогенератор

ТЕЦ

Термоелемент

Акумулятор

Гальванічний елемент

Фотоелемент

Сонячна батарея

1243 Джерело живлення, споживач, з'єднання проводу.

7. Підсумки, домашнє завдання п.33

упр. 13

8. Рефлексія

Рефлексія. (Проведіть стрілки до тих тверджень, які відповідають вашому станом наприкінці уроку).

Список використаної літератури

1. Перышкин А.В Фізика. 8 клас. - М: Дрофа, 2009.

2. Лукашик В.І., Іванова О.В. Збірник задач з фізики 7-9 клас - М.: Просвіта, 2008.

3. Чеботарьова В.А. Тести з фізики. 8 клас - Видавництво «Іспит», 2009.